Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 juni 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trisodium (R)-2,5-dihydro-5-((R)-2-(hexadecanoyloxy)-1-hydro xyethyl)-4-oxido-2-oxo-3-furylphosphate
471-090-0 302345-18-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trisodium (2S)-2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
948-778-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-5-oxo-4-(phosphonooxy)-2,5-dihydrofuran-3-olate
425-180-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-5-oxo-4-(phosphonooxy)-2,5-dihydrofuran-3-olate
425-180-1 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium (1-(3-carboxylato-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-7-sulfonatonaphthalen-2-amido)nickel(II)
407-110-1 480445-87-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisiloxane, 3-ethyl-1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-
469-070-1 17861-60-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-tetradecyl-
476-490-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-tetradecyl-
476-490-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisilicon tetranitride
234-796-8 12033-89-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalato(2-)]dilutetium
222-328-5 3426-45-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalato(2-)]digadolinium
212-766-5 867-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalate(2-)]dicerium
205-362-5 139-42-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[[]3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl] phosphate
413-060-1 19186-97-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[[]3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl] phosphate
413-060-1 19186-97-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[[]3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl] phosphate
413-060-1 19186-97-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris[5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonato(2-)]dialuminium
270-648-9 68475-50-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[4-(diethylamino)phenyl]methylium acetate
263-974-8 63157-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate 237-159-2 13674-87-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-[[2,4,8,10-tetra-tert-butyldibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-yl]oxy]ethyl]amine
279-459-6 80410-33-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
250-418-4 30989-05-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tris[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
927-409-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-(methoxy-κO)ethanolato-κO]aluminum
814-448-7 30309-57-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris[(2-hydroxyethyl)ammonium] orthoborate
272-298-2 68797-44-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[(2-hydroxyethyl)ammonium] citrate
244-599-9 21829-50-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris-(2-hydroxy-4-heteropolycycle-carboxylato-O´O) salt
423-870-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(triphenylphosphine)rhodium (I) chloride
238-744-5 14694-95-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(tetramethylammonium) 5-hydroxy-1-(4-sulphonatophenyl)-4-(4-sulphonatophenylazo)pyrazole-3-carboxylate
406-073-9 131013-81-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')vanadium
236-759-1 13476-99-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')cobalt
244-527-6 21679-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(pentane-2,4-dionato)iron(III)
237-853-5 14024-18-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(pentafluorophenyl)borane
414-000-7 1109-15-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate
223-981-9 4151-51-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(oxiranylmethyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
230-638-7 7237-83-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(nitrato-O)nitrosylruthenium
252-068-8 34513-98-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(N-hydroxy-N-nitrosophenylaminato-O,O')aluminium
239-341-7 15305-07-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(mixed dodecyl and octyl)benzene-1,2,4-tricarboxylate
700-342-7 1163775-81-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(methylphenyl) phosphite
247-119-6 25586-42-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(methylphenyl) phosphate
809-930-9 1330-78-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(isopropenyloxy)vinylsilane
239-362-1 15332-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(isopropenyloxy)phenyl silane
411-340-8 52301-18-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(isooctadecanoato-O)(propan-2-olato)titanium
262-774-8 61417-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(ethyl acetoacetato-O1',O3)aluminium
239-343-8 15306-17-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(branched-alkyl) borate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(7-halo-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroheteropolycycle-3-carboxylato-kO)europium
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tris(5-chloro-2-methoxyphenyl)phosphine
935-814-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite 701-028-2 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(4-chlorophenyl)sulfonium 5-benzoyl-4-hydroxy- 2-methoxybenzenesulfonate
457-900-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(4-aminophenyl) thiophosphate
258-083-6 52664-35-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-propylheptyl) phosphite
949-147-0 1041263-42-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(2-octyldodecyl) citrate
603-121-2 126121-35-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2