Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,4-dimethoxybenzene
205-771-9 150-78-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethyl-5-[[4-[methylbenzylamino]phenyl]azo]-1H-1,2,4-triazolium acetate
281-638-9 84000-82-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethyl-7-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene; 2,2,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.0³,⁸]undecan-3-ol; 3,8-dimethyl-5-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene
939-227-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethylpiperazine
203-412-0 106-58-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione
203-347-8 105-95-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxacyclohexadecane-5,16-dione
259-423-6 54982-83-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxan-2-one
608-477-2 3041-16-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxane
204-661-8 123-91-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxane-2,5-dione
207-954-9 502-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-divinylbenzene
203-266-8 105-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-naphthoquinone
204-977-6 130-15-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-phenylene bis((4-hydroxyphenyl)methanone)
816-326-9 15517-46-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-phenylenebis(nitrilo-2,2-dimethylprop-1-yl-3-ylidene) didodecanoate
807-748-4 1154521-93-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Phenylenebis[(4-fluorophenyl)methanone
619-535-1 68418-51-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-phenylenebis[(4-phenoxyphenyl)methanone]
620-097-9 54299-17-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-2,5-bis-O-(diphenoxyphosphoryl)-D-glucitol
935-211-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-O-methyl-D-glucitol
226-159-8 5306-85-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-O-octanoyl-D-glucitol
807-840-4 64896-70-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol
211-492-3 652-67-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5,10-trimethylcyclododeca-1,5,9-triene, epoxidised
945-746-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5,2,4-dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
700-464-0 99591-74-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-bis(cyclohexylamino)anthraquinone
240-093-7 15958-68-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-bis[1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethylamino]-2-methylpentane
433-260-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-Diisocyanatopentane
807-040-5 4538-42-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-dimethyl-1-vinylhept-4-enyl acetate
263-336-9 61931-80-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl isobutyrate
201-108-2 78-35-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-dimethylbicyclo[3.2.1]octan-8-one oxime
278-079-8 75147-23-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-dinitronaphthalene
210-095-2 605-71-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-naphthylene diisocyanate 221-641-4 3173-72-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-Pentanediamine, 2-methyl-, reaction products with 2-ethyl-1,4-butanediamine and glycidyl tolyl ether
291-813-1 90480-76-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene 236-948-9 13560-89-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-bis((dibenzylthiocarbamoyl)disulfanyl)hexane
429-280-6 151900-44-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-bis((dibenzylthiocarbamoyl)disulfanyl)hexane
429-280-6 151900-44-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-Bis(methoxybenzoyloxy)hexane
433-470-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-Bis-[(2,2-dimethyl-3-lauroyloxy-propylidene)-amino]hexane
479-930-8 613222-52-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-Bis[2,2-dimethyl-3-(N-morpholino)-propylideneamino]-hexane
700-570-7 1217271-49-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-D-galactose
259-952-2 56038-13-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-dichlorohexane
218-491-7 2163-00-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-Hexandiammonium dihydroxide, N,N'-bis-(2-hydroxypropyl)-N,N,N',N'-tetramethyl
442-730-6 35132-93-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-Hexanediamine, N1,N1,N6,N6-tetramethyl-, propoxylated (>1 < 4,5 mol PO)
605-146-4 158451-78-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-hexanediyl bismethacrylate
229-551-7 6606-59-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamate
925-259-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamate
411-700-4 140921-24-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized
The complex combination of hydrocarbons obtained by the acid isomerization of linalool. It consists primarily of monoterpenes, terpene alcohols and oxygenated cyclic compounds.
277-225-8 73018-51-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,7'-dimethyl-2'-propyl-1H,1'H-2,5'-bibenzimidazole
604-866-6 152628-02-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione
609-201-3 36062-04-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-bis(phenylthio)anthraquinone
237-167-6 13676-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone
201-398-0 82-16-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
229-713-7 6674-22-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,8-dihydroxy-4-nitro-5-(phenylamino)anthraquinone
243-632-4 20241-76-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2