Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 05 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 99007 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sodium 4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzenesulphonate
274-105-7 69762-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-chloro-3-[4-[[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
276-675-2 72479-28-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-chloro-3-nitrobenzenesulphonate
241-680-0 17691-19-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-ethoxycarbonylphenoxide
252-487-6 35285-68-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-(aminosulphonyl)-2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]benzoxazolesulphonate
299-370-6 93859-32-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-[[4-acetamido-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
278-103-7 75198-93-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 5-amino-8-hydroxy-9,10-dioxo-6-(4-(tert-pentyl)phenoxy)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
944-856-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-oxo-1-palmitoyl-L-prolinate
261-406-3 58725-33-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6,14-diethyl-1,1,1,2,2,18,18,19,19,19-decafluoro-8,12-dioxo-10-({[1-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)butan-2-yl]oxy}carbonyl)-4,7,13,16-tetraoxanonadecane-9-sulfonate
700-541-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-[(4-aminophenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
227-492-1 5858-51-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
267-090-3 67786-14-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[2-[(ethylphenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
274-958-5 70865-30-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
260-925-2 57741-47-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
205-009-5 131-08-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [(6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetate
306-060-7 95873-69-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
233-357-8 10127-27-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-5-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)
289-530-3 89899-25-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium benzenesulphinate
212-842-8 873-55-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
264-944-7 64560-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
266-658-8 67352-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulphonyl)-4-nitrophenyl]azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
276-075-0 71839-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2-chloro-4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]chromate(1-)
266-577-8 67109-27-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
276-067-7 71839-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-863-1 71701-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
277-554-7 73612-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-N,N-dimethylbenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
278-137-2 75214-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-N-(3-methoxypropyl)benzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-959-3 71735-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
261-204-5 58302-43-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[N-(2-chlorophenyl)-2-[[2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl)phenyl]azo]-3-oxobutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
274-503-0 70247-74-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium chromate
231-889-5 7775-11-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium cocoyl barley aminoacids
942-725-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cumenesulphonate
248-983-7 28348-53-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dicyanoamide
217-703-5 1934-75-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium diethyldithiocarbamate
205-710-6 148-18-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium glyoxylate
220-298-8 2706-75-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium hydrogen (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)phosphonate
700-812-1 1189052-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydrogen 8-aminonaphthalene-1,6-disulphonate
277-918-5 74543-22-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium hydrogen [5-(diethylamino)-2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]phenolato(2-)][5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, chromate(2-)
947-929-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium iodate
231-672-5 7681-55-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium lauroyl oat aminoacids
686-761-5 222400-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium m-[[4-[[p-[bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-1-naphthyl]azo]benzenesulphonate
266-867-4 67674-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium methanesulphonate
219-203-2 2386-57-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium methyl sulphate
208-142-7 512-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-1-sulphonate
204-976-0 130-14-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-2-sulphonate
208-523-8 532-02-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O,O-diisobutyl phosphorothioate
610-992-2 53378-52-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium Olivoyl Glutamate
944-266-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2