Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 30 maart 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98869 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,4-bis[(4-dodecylphenyl)azo]resorcinol
265-390-9 65087-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis[N'-(4-methylphenyl)ureido]toluene
411-790-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
224-166-0 4221-80-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Diamino-6-chloropyrimidine-3-oxide
609-076-5 35139-67-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichloro-3,5-xylenol
205-109-9 133-53-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichlorobenzyl alcohol
217-210-5 1777-82-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diethyl-9H-thioxanthen-9-one
280-041-0 82799-44-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl)phenyl)-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
434-820-9 106461-41-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
278-009-6 74853-07-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one
224-330-1 4314-14-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
203-565-3 108-26-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid 2-hydroxybenzoic acid copper plumbane
614-455-3 68411-07-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzophenone
205-029-4 131-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethyl-4-phenyltetrahydrofuran
279-967-8 82461-14-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethyl-6-(1-methyl-pentadecyl)phenol
411-220-5 134701-20-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-methyl acetate
266-831-8 67634-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethylpentan-3-one
209-294-7 565-80-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dinitroanisole
204-310-9 119-27-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dinitrophenol
200-087-7 51-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dioxo-1,3-diazetidine-1,3-bis(methyl-m-phenylene) diisocyanate
247-953-0 26747-90-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dithiapentane
216-577-9 1618-26-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Hexadienoic acid, 1,1’-[2-ethyl-2-[[(1-oxo-2,4-hexadien-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester
950-112-7 347377-00-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane
249-820-2 29736-75-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5,7,10-tetraoxaundecane
224-631-8 4431-83-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yne-5,8-diol
269-348-0 68227-33-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-anhydro-4-{[4-(4-{4-[({1-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentan-3-yl]hydrazino}carbonyl)amino]phenyl}piperazin1-yl)phenoxy]methyl}-1,3,4-trideoxy-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-
701-059-1 345217-03-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone
212-990-3 903-19-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-bis-isocyanatomethyl-bicyclo[2.2.1]heptane
411-280-2 74091-64-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-cyclohexadien-1-one, 4-[[4-(phenylamino)phenyl]imino]-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53450.
235-518-8 12262-26-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-di-tert-butyl-p-benzoquinone
219-552-0 2460-77-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-di-tert-butylhydroquinone
201-841-8 88-58-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-di-tert-pentylhydroquinone
201-222-2 79-74-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-diaminobenzenesulphonic acid
201-832-9 88-45-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dichloro-4-[[2-(dibutylamino)-4-methyl-6-[[2-(4-sulphophenyl)ethyl]amino]-5-pyrimidinyl]azo]benzenesulphonic acid, sodium salt
284-748-5 84962-50-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dihydroxy-3,6-dimethyl-3,6-bis(dihydroxyphosphinyl)-1,4,2,5-dioxadiphosphorane-2,5-dioxide, hexasodium salt
928-304-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dimethylhexane-2,5-diol
203-731-5 110-03-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-diphenyloxazole
202-181-3 92-71-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-furandione, dihydro-, mono- C18- alkenyl derivs. reaction products with potassium hydroxide
947-318-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-Furandione, dihydro-, mono-C15-20-alkenyl derivs.
272-221-2 68784-12-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-thiophenediylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazole)
230-426-4 7128-64-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-xylidine
202-451-0 95-78-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
203-826-1 111-02-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
203-825-6 111-01-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10-Trimethyldodecane (Farnesane)
622-542-2 3891-98-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10-trimethylundec-9-enal
205-460-8 141-13-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,6-trimethoxy-2-vinyltetrahydropyran
230-983-3 7392-19-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1