Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 april 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98884 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
10-methoxy-6-methylergoline-8β-methanol
252-385-1 35121-60-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
10-undecenyl 2-cyano-3,3-diphenylpropenoate
700-604-0 947701-81-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11-aminoundecanoic acid
219-417-6 2432-99-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
11-methyldodecyl laurate
302-853-7 94134-83-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
11-oxahexadecan-16-olide
222-225-5 3391-83-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11a-Hydroxy-estr-4-ene-3,17-dione
613-901-4 6615-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
237-731-1 13951-70-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
12-aminododecanoic acid
211-754-7 693-57-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy stearic acid and its oligomers esterified with branched and linear octadecanol
940-268-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)octadecan-1-amide
203-367-7 106-15-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12-hydroxystearic acid
203-366-1 106-14-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-oxahexadecan-16-olide
229-755-6 6707-60-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
12H-phthaloperin-12-one
230-049-5 6925-69-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
13-β-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
219-034-4 2322-77-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14,14',15,15'-tetradehydro-7,7'-spirobi[dibenzo[b,g][1,9,4,6]dioxadiazacyclododecine]
700-609-8 1231148-36-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14H-anthra[2,1,9-mna]thioxanthen-14-one
240-385-4 16294-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
14H-benz[4,5]isoquino[2,1-a]perimidin-14-one
229-904-5 6829-22-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16,23-dihydronaphth[2',3':6,7]indolo[2,3-c]dinaphtho[2,3-a:2'3'-i]carbazole-5,10,15,17,22,24-hexone
219-599-7 2475-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16-[[(1S)-1-carboxy-4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-4-oxo-butyl]amino]-16-oxo-hexadecanoic acid
700-853-5 943586-12-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16α,17,21-trihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-acetate
278-593-2 77017-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17 alpha-Cyanomethyl-17 beta-hydroxy-5(10)-estren-3-one
613-855-5 65928-65-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17,18-dihydrodinaphtho[1',2',3':3,4;3'',2'',1'':9,10]perylo[1,12-efg][1,4]dioxocin-5,10-dione
229-186-3 6424-76-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione 17-acetate
250-882-8 31981-44-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
17B-hydroxyestra-4,6-diene-3-one
700-803-2 14531-84-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-7-methyl, (7alpha, 17alpha-)
601-419-7 1162-60-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H,1'H-[2,2'-biindole]-3,3'-diol
431-920-4 835912-68-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1H,3H,5H-Oxazolo[3,4-c]oxazole, 3,5-bis(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)dihydro-
700-437-3 1196069-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H,5H-Pyrazolo(1,2-a)pyrazol-1-one, 2,3-diamino-6,7-dihydro-, dimethanesulfonate
469-500-8 857035-95-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Benzimidazole-4,6-disulfonic acid, 2,2'-(1,4-phenylene)bis-, disodium salt
429-750-0 180898-37-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole, reaction products with epichlorohydrin
282-773-6 84418-61-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-norcoco alkyl derivs.
263-170-7 61791-38-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs.
263-171-2 61791-39-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-imidazole-1-propylamine
225-730-9 5036-48-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-quinolinyl)-, sulfonated, sodium salts
305-897-5 95193-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Isoindol-1-one, 2,3-dihydro-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-
455-890-7 6607-41-6 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-4-[(4-sulfophenyl)azo]-, reaction products with guanidine hydrochloride N,N'-bis(mixed Ph, tolyl and xylyl) derivs.
275-170-4 71077-14-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Tetrazol-5-amine-, N-1H-tetrazol-5-yl-, monoammonium salt
485-280-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone
207-542-9 480-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3,5-Trifluoro-4''-(trans-4-propylcyclohexyl)-4-trifluoromethoxy-[1,1';4',1'']terphenyl
610-847-3 524709-77-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2',3-bis[[3-[3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl]propionyl]]propionohydrazide
251-156-3 32687-78-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
236-747-6 13473-26-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-(β-D-glucopyranosyloxy)-4',6'-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone
200-487-1 60-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-acetonaphthone
202-216-2 93-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-anilino-6'-[ethyl(3-methylbutyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
274-641-1 70516-41-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2''-dihydroxy-4,4''-(2-hydroxy-propane-1,3-diyldioxy)dibenzophenone
424-210-0 23911-85-5 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol
225-208-0 4719-04-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol
203-049-8 102-71-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2