Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
[No public or meaningful name is available]
473-440-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
479-520-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
447-910-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
462-470-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
462-080-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
462-890-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
469-510-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
461-470-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
485-210-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
485-220-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
485-180-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
463-520-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
476-100-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
454-740-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
485-190-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
467-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
447-050-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
471-910-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-200-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-610-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-120-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
468-090-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-850-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
445-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-680-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
478-960-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
447-670-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
469-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
461-500-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
469-270-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
461-490-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
479-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
461-100-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
469-340-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
483-340-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
483-280-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
483-880-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
444-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-600-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
454-370-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
446-430-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
446-440-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-800-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-850-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-510-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
454-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
471-120-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
469-870-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
448-070-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1