Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
5-NQD
406-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
478-950-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-sec-Butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof] 700-927-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-tert-butyl-2-methoxybenzaldehyde
445-500-3 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-{4-[(3-chloro-4-{[(3-fluorophenyl)methyl]oxy}phenyl)amino]-6-quinazolinyl}-2-furancarbaldehyde mono(4-methylbenzenesulfonate)
929-151-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid hydrochloride (1:1)
944-396-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris-hexanoic acid, compd. with 1-amino-2-propanol
926-126-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)
441-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(3-chloropropylamino)-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione; hydrochloride
918-399-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(4-Acryloxybutyloxycarbonyloxy)-2-naphtoesäure
926-056-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[1,3-dihydroxy-1-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propyl]-N-methyl-2-naphthamide
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[2-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-oxoethyl] 5-tert-butyl (6S)-5-azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylate
941-125-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid
701-162-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine phthalhydrazide salt
946-889-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
929-459-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-2-(3-methoxypropyl)hexahydro-4H-thienol[3,2-e][1,2]thiazin-one 1,1 dioxide
918-431-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
413-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acid ester mixture with 2-[bis-(2,3,5 trialkyl-4-substituted alkyl] substituted benzene
444-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI CALCIO
436-050-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI METILE
442-700-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-N-Phthalimidomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine
420-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-N-Phthalimidomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine
420-030-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-O-acetyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-alpha-D-glucofuranose
440-210-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-sulfonamide-2-(3-methoxy-propyl)-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1alpha 6-thieno[3,2-e][1,2]thiazin-4-ol
928-372-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-tert-butyl-2-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazole
936-956-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-{[4-dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-10-(hydroxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecan-2-one hydrochloride
928-754-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7 ALPHA
446-790-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁷,³⁸.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,27,29(45),30,32,34,36,40,43-docosaene-18,39-dione; 7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁸,³⁹.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,29,31,33,35,37(45),38,40,43-docosaene-18,27-dione
475-310-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7´-{propane-1,3-diylbis[imino(6-fluoro- heteromonocycldiyl)imino[2-substituted-4,1- phenylene]diazene-2,1-diyl]}dinaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
411-390-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7´-{propane-1,3-diylbis[imino(6-fluoro- heteromonocycldiyl)imino[2-substituted-4,1- phenylene]diazene-2,1-diyl]}dinaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
411-390-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-((E)-(2-((aminocarbonyl)amino)-4-((4-chloro-6-((2-((2- hydroxyalkyl)oxy)alkyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)diazenyl) polycarbocyclo, polysulfonate, sodium salt
406-860-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-((E)-(2-((aminocarbonyl)amino)-4-((4-chloro-6-((2-((2- hydroxyalkyl)oxy)alkyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)diazenyl) polycarbocyclo, polysulfonate, sodium salt
406-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-({[3-({4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)phenyl]sulfonyl}amino)naphthalene-1,3-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-074-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[(ethoxycarbonyl)amino]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt
937-559-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-[{4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-(carbamoylamino)phenyl}diazenyl]naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid, lithium sodium salts
942-667-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, coupled with 5 (or 8) -amino-8 (or 5)-[[4-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfo-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid and 4-hydroxy-7-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt
424-850-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrogen chloride (1:1) monohydrate
944-956-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-chloro-2-methylquinoline
440-600-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
407-200-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
763 FP
436-970-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
766F
400-260-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-azaspiro[4,5]decane-8-{4-[4''-(2'''-pyrimidinyl)-1''-piperazinyl]-butyne/2/-yl}-7,9-dione /E/-2-butenedionate
947-290-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine benzoate (1:1)
942-946-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-BETA-[(METHYLTHIO)METHYL]-6-(PROPIONYL) ERGOLINE
440-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-Bromo-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-purine-2,6-dione
922-028-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2