Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 29 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98332 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-methyl acetate
266-831-8 67634-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethylpentan-3-one
209-294-7 565-80-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dinitroanisole
204-310-9 119-27-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dinitrophenol
200-087-7 51-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dioxo-1,3-diazetidine-1,3-bis(methyl-m-phenylene) diisocyanate
247-953-0 26747-90-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dithiapentane
216-577-9 1618-26-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Hexadienoic acid, 1,1’-[2-ethyl-2-[[(1-oxo-2,4-hexadien-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester
950-112-7 347377-00-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane
249-820-2 29736-75-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5,7,10-tetraoxaundecane
224-631-8 4431-83-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yne-5,8-diol
269-348-0 68227-33-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-anhydro-4-{[4-(4-{4-[({1-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentan-3-yl]hydrazino}carbonyl)amino]phenyl}piperazin1-yl)phenoxy]methyl}-1,3,4-trideoxy-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-
701-059-1 345217-03-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone
212-990-3 903-19-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-bis-isocyanatomethyl-bicyclo[2.2.1]heptane
411-280-2 74091-64-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,5-cyclohexadien-1-one, 4-[[4-(phenylamino)phenyl]imino]-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53450.
235-518-8 12262-26-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-di-tert-butyl-p-benzoquinone
219-552-0 2460-77-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-di-tert-butylhydroquinone
201-841-8 88-58-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-di-tert-pentylhydroquinone
201-222-2 79-74-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-diaminobenzenesulphonic acid
201-832-9 88-45-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dichloro-4-[[2-(dibutylamino)-4-methyl-6-[[2-(4-sulphophenyl)ethyl]amino]-5-pyrimidinyl]azo]benzenesulphonic acid, sodium salt
284-748-5 84962-50-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dihydroxy-3,6-dimethyl-3,6-bis(dihydroxyphosphinyl)-1,4,2,5-dioxadiphosphorane-2,5-dioxide, hexasodium salt
928-304-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dimethylhexane-2,5-diol
203-731-5 110-03-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-diphenyloxazole
202-181-3 92-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-furandione, dihydro-, mono- C18- alkenyl derivs. reaction products with potassium hydroxide
947-318-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-Furandione, dihydro-, mono-C15-20-alkenyl derivs.
272-221-2 68784-12-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-thiophenediylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazole)
230-426-4 7128-64-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-xylidine
202-451-0 95-78-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
203-826-1 111-02-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
203-825-6 111-01-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10-Trimethyldodecane (Farnesane)
622-542-2 3891-98-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10-trimethylundec-9-enal
205-460-8 141-13-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,6-trimethoxy-2-vinyltetrahydropyran
230-983-3 7392-19-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-carbaldehyde
262-062-7 60113-43-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
429-460-4 7078-98-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
429-460-4 7078-98-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis(4-ethylphenyl)perhydro-1,3,5,7-tetraoxanaphth-4-ylethane-1,2-diol
406-176-9 79072-96-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis(4-ethylphenyl)perhydro-1,3,5,7-tetraoxanaphth-4-ylethane-1,2-diol
406-176-9 79072-96-1 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis({[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl})-4-[2-(3-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2,6-bis({[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl})-4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol; 2-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-[2-(3-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
943-503-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis[[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl]-4-nonylphenol
243-500-6 20073-51-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-4-(4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenol
213-590-1 991-84-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-4-nonylphenol
224-320-7 4306-88-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-p-cresol
204-881-4 128-37-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-α-dimethylamino-p-cresol
201-816-1 88-27-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-diisopropylnaphthalene
246-045-1 24157-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylhept-5-enal
203-427-2 106-72-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylheptan-2-ol
236-244-1 13254-34-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylheptan-4-one
203-620-1 108-83-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol
242-362-4 18479-58-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethyloct-7-en-2-yl acetate
258-751-7 53767-93-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethyloct-7-en-2-yl formate
246-788-1 25279-09-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethyloctan-2-ol
242-361-9 18479-57-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylphenyl 4-hydroxybenzenesulfonate
806-439-1 1364731-90-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-Dioxo-3-phenyl-7-(4-n-propoxy-phenyl)-2,6-dihydrobenzo-(1,2-b;4,5-b')difuran
400-750-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized
291-768-8 90480-35-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-xylenol
209-400-1 576-26-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-xylidine
201-758-7 87-62-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, coupled with 3-aminophenol, diazotized 5-amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid and diazotized benzenamine, sodium salts
297-025-4 93281-13-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 34905.
232-380-0 8011-86-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with resorcinol, coupled with diazotized 5-amino-2-(phenylamino)benzenesulfonic acid and diazotized 4-nitrobenzenamine
291-639-6 90432-09-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-6-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:5)
815-135-8 1386899-40-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-3-[2-[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:4)
695-779-2 80019-35-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
266-564-7 67075-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
225-590-9 4948-15-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(4-chlorophenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
219-166-2 2379-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
280-472-4 83524-75-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
221-264-5 3049-71-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
221-424-4 3089-17-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
226-866-1 5521-31-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((3-(4-Hydroxyphenyl)propanoylamino)benzoic acid
470-130-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
408-090-7 100418-33-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylethyl)-6-[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methylphenyl acrylate
262-634-6 61167-58-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylpropyl)phenol
221-916-9 3279-27-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
303-085-5 94158-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
207-586-9 482-89-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonic acid--potassium (1/1)
618-797-4 91893-72-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
610-161-4 4403-36-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethane-1-sulfonamide
812-222-2 4443-23-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-d]oxazole-5,10-dione
219-168-3 2379-79-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane
224-436-8 4359-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-methylethoxy)ethyl acetate
242-901-3 19234-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-oxa-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)ethyl methacrylate
224-116-8 4203-89-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
426-480-5 63562-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
266-357-1 66422-95-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
283-585-7 84682-23-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane 601-499-3 117933-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-978-9 112-50-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-962-1 112-35-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-aminoethoxy)ethanol
213-195-4 929-06-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
203-961-6 112-34-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1