Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
9(or 10)-methoxy-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinolin-7-one
269-535-7 68296-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9,9'-biphenyl-4,4'-diylbis(9H-fluoren-9-ol)
804-773-2 427165-44-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-N-3-(isopropoxypropyl)benzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-640-9 71566-55-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
213-584-9 989-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium, salt with 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-4-[(4-sulphophenyl)azo]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid (3:1)
265-499-1 65138-66-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-5-[(3-methylphenyl)amino]-7-phenylbenzo[a]phenazin-7-ium chloride
941-946-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate
226-887-6 5534-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-HYDROXY-3-(2-HYDROXYETHYL)-2-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
605-935-3 181525-38-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenamide, N-[(1S,2S,3R)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, (9Z)-
812-963-1 178436-06-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, ester with oxybis[propanediol] (2:3)
289-147-1 86088-80-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9beta,11beta-Epoxy-6alpha-fluoro-16alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
807-619-2 65535-29-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-17,21-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
213-563-4 981-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
254-079-3 38680-83-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-di(acetate)
276-705-4 72498-89-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9β,11β-epoxy-6α-fluoro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
941-489-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(2,4-dibromophenoxy)methyl]oxirane
243-606-2 20217-01-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3-Oxo-butyryl)-phenyl-amino]-acetic acid ethyl ester
919-276-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3aS*,4R*,5S*,7R*,7aS*)-4,7-methano-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-inden-5-yl]methyl acetate
944-536-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-3-ethoxy-17-ethynyl-13-methyl-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
610-565-0 50717-99-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1aR-(1aα,4aα,7α,8aS*)]-octahydro-4,4,8,8-tetramethyl-4a,7-methano-4aH-naphth[1,8a-b]oxirene
247-851-6 26619-69-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1R-(1α,2α,5β,8β)]-4,4,8-trimethyltricyclo[6.3.1.02,5]dodecan-1-yl acetate
260-555-1 57082-24-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1R-(1α,2β,5α)]-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 5-oxo-L-prolinate
264-935-8 64519-44-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1R-(1α,4β,4aα,6β,8aα)]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol
227-807-2 5986-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene
207-491-2 475-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2,3'-bis[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]but-2-enedinitrilato(2-)-N2,N3,O2,O3]nickel
265-022-7 64696-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2,9,16,23-tetrachloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
240-183-6 16040-69-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(1-propoxyethoxy)ethyl]benzene
231-327-9 7493-57-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid
240-162-1 16024-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(cyclohexyloxy)ethyl]benzene
279-576-2 80858-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(Isopropoxycarbonyloxy)-benzoyl]-benzoylperoxide
814-835-0 1310672-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl] hydrogen succinate
244-096-4 20882-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[4-(dihexylamino)-2-methylbenzylidene]benzo[b]thien-3(2H)-ylidene]malononitrile S,S-dioxide
277-785-3 74239-96-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl](2-hydroxypropyl)dimethylammonium chloride
259-033-6 54229-13-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]trimethylammonium chloride
246-730-5 25198-22-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[ethyl[3-methyl-4-[(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phenyl]amino]ethyl]trimethylammonium methyl sulphate
248-957-5 28313-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[29H,31H-phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]cobalt
222-012-7 3317-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2R[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
204-299-0 119-13-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]dimethoxymethylsilane
265-929-8 65799-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-methoxycarbonyl-4-[6-(4-prop-2-enoyloxybutoxycarbonyloxy)naphthalene-2-carbonyl]oxy-phenyl] 6-(4-prop-2-enoyloxybutoxycarbonyloxy)naphthalene-2-carboxylate
812-702-1 914918-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-(2-hydroxyethoxy)-1,3-phenylene]diammonium sulphate
274-713-2 70643-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[4-(diethylamino)benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium hydrogen sulphate
211-190-1 633-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(methylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate
282-846-2 84434-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6 2580-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[6R-[6α,7β(Z)]]-7-[2-furyl(methoxyimino)acetamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
260-086-2 56271-94-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[7-hydroxy-8-[(4-sulpho-1-naphthyl)azo]naphthalene-1,3-disulphonato(3-)]aluminium
240-008-3 15876-47-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[8-[(4-amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl]trimethylammonium chloride
269-944-0 68391-32-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[8-[(p-aminophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl]trimethylammonium chloride
247-640-9 26381-41-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[ethylenenitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, potassium salt
284-362-7 84852-49-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[[2-[2-[2-(3-chloro-2-hydroxy-propoxy)propoxymethyl]-3-(2-prop-2-enoyloxypropoxy)-2-(2-prop-2-enoyloxypropoxymethyl)propoxy]-1-methyl-ethyl] prop-2-enoate
611-591-5 57903-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[cyclohexane-1,2-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
310-115-0 102506-09-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1