Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 16 januari 2020. Database contains 22652 unique substances and contains information from 98139 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane
203-952-7 112-26-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane
203-977-3 112-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(3-methylphenoxy)ethane
402-730-9 54914-85-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-bis(chloromethyl)benzene
210-291-8 612-12-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-bis(hexyloxy)-4-tritylbenzene
806-924-8 1391350-92-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(phenoxymethyl)benzene
428-620-0 10403-74-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-bis(vinylsulfonylacetamido)ethane
404-790-1 66710-66-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-Bis-[4-{3-(4-methoxy-phenylazo)-4-hydroxy-naphthtalenyl-amino}-6-fluoro-[1,3,5]triazine-2-ylamino]-alkane, polysulfo-, Na-salt
415-760-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-Bis[2-(1,1,2-trifluoro-2-heptafluoropropyloxy-ethylsulfany)-ethoxycarbonyl]-ethanesulfonate sodium salt
944-870-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis[4-fluoro-6-{4-sulfo-5-(2-(4-sulfonaphtalene-3-ylazo)-1-hydroxy-3,6-disulfo-8-aminonaphthalene-7-ylazo)phenylamino}-1,3,5-triazin-2-ylamino]ethane;x-sodium, y-potassium salts x = 7,755 y = 0,245
417-610-1 155522-09-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester, reaction products of hydrogenation of di-isononylphthalates (n-butenes based)
431-890-2 - Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, mono[2-[2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl] ester, polymer with octahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl 2-propenoate and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate
458-830-8 817203-49-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-diacetoxybut-3-ene
421-720-5 18085-02-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diacetoxybut-3-ene
421-720-5 18085-02-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-Diaminotoluene, ethoxylated and propoxylated.
614-144-2 67800-94-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane
211-550-8 661-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromo-3,3-dimethylbutane
613-415-2 640-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromo-3-chloropropane
202-479-3 96-12-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromoethane
203-444-5 106-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
219-094-1 2356-53-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloro-1-[difluoro(trifluoromethoxy)methoxy]-1,2,2-trifluoroethane,
618-014-6 874288-98-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloro-3-nitrobenzene
221-717-7 3209-22-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloro-4-(trichloromethyl)benzene
235-869-7 13014-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloro-4-nitrobenzene
202-764-2 99-54-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene
202-425-9 95-50-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloroethane
203-458-1 107-06-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-diethoxybenzene
218-089-1 2050-46-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-diethoxypropane
412-180-1 10221-57-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diethoxypropane
412-180-1 10221-57-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-difluoro-3-methoxy-6-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
937-712-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-difluoro-3-methylbenzene
442-630-2 3828-49-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-difluoro-4-nitrobenzene
206-718-2 369-34-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, oligomers
500-051-3 26780-96-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-2-oxoquinoline-4-carboxylic acid
239-827-9 15733-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-2-oxoquinoline-4-carboxylic acid
239-827-9 15733-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-214-6 930-33-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-214-6 930-33-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dihydro-5-nitro-3H-1,2,4-triazol-3-one
213-254-4 932-64-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-5-[[3-[(phenylsulphonyl)oxy]phenyl]azo]nicotinonitrile
261-693-5 59312-61-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-1-[3-(1-methylethoxy)propyl]-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile
411-990-2 68612-94-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-dihydroxyanthraquinone
200-782-5 72-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethoxyethane
203-794-9 110-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethoxyethane
203-794-9 110-71-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dimethoxypropane
404-630-0 7778-85-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-dimethyl-3-(1-methylethenyl)cyclopentyl acetate
424-070-0 94346-09-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-dimethyl-3-propyl imidazolium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
805-807-9 169051-76-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dimethylimidazole
217-101-2 1739-84-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-diphenoxyethane
203-224-9 104-66-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diphenyl-4-(2-phenylthioethyl)pyrazolidine-3,5-dione
223-109-7 3736-92-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-diphenylethane
203-096-4 103-29-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-diphenylethanone oxime
811-357-4 952-06-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-epoxy-4-vinylcyclohexane
203-436-1 106-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-epoxybutane
203-438-2 106-88-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-epoxycyclododecane
206-012-4 286-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-epoxycyclohexane
206-007-7 286-20-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-epoxycyclooctane
206-010-3 286-62-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine 4-methylbenzenesulfonate (1:1)
810-688-1 14034-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with glycidyl Ph ether
291-221-3 90366-78-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, reaction products with glycidyl tolyl ether
282-199-6 84144-79-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-N'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]-, reaction products with epichlorohydrin
291-227-6 90366-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine, N-{3-(trimethoxysilyl)propyl}-,N-{(ethenylphenyl)methyl}derivate,hydrochlorides
605-620-0 171869-89-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Hydrazinedicarboxylic acid, 1-[(6aS,10S,10aS,11aR)-8-(aminocarbonyl)-10-(dimethylamino)-5,6a,7,10,10a,11,11a,12-octahydro-4,6,6a,9-tetrahydroxy-5,7-dioxo-1-naphthacenyl]-, 1,2-bis(phenylmethyl) ester
606-958-1 22229-68-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-N,N'-Propylene-bis(4'-aminobenzammonium) sulfate
931-148-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)diester with 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol; 1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)triester with 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol; reaction mass of: 1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)monoester with 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol
433-640-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-Naphtoquinonediazide-4-ulfonylchloride (or sulfonic acid) diester with 4;4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol and 1,2-Naphtoquinonediazide-4-sulfonylchloride (or sulfonic acid)monoester with 4;4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol and 1,2-Naphtoquinonediazide-4-ulfonylchloride (or sulfonic acid)triester with 4;4'-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene)bisphenol
433-630-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,2-Naphtoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid) esters with 4,6-bis(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)-1,3-dihydroxybenzene
433-990-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
242-420-9 18549-40-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Piperidinedicarboxylic acid, 5-[(phenylmethoxy)amino]-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-[(3aR,4R,7S,7aS)-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1,3-dioxo-4,7-methano-2H-isoindol-2-yl] ester, (2S,5R)-
817-188-2 1690348-43-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
209-486-0 582-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3'-Bipyridinium, 5'-[[4-[[4-[(1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo[1,3'-bipyridinium]-5'-yl)azo]benzoyl]amino]phenyl]azo]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo-, salt with 2-hydroxypropanoic acid (1:2)
278-130-4 75214-63-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3(2H,4H)-Isoquinolinedione, 7-methoxy-2-methyl-
616-380-1 76746-95-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,2-dioxathiane 2,2-dioxide
214-022-5 1073-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxide
600-809-4 1072-53-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3,5-tetramethyl-1,1,5,5-tetraphenyltrisiloxane
223-620-5 3982-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-(2-{2-chloro-3-[2-(1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)ethylidene]cyclohex-1-enyl}vinyl)-3H-indol-1-ium bromide
428-300-0 212964-63-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[(methylphenylhydrazono)methyl]-3H-indolium chloride
259-858-1 55850-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[2-(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)vinyl]-3H-indolium chloride
225-097-9 4657-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium chloride
268-750-3 68134-38-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium methyl sulphate
277-232-6 73019-09-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethyl-N-(2-methylpropylidene)-5-[(2-methylpropylidene)amino]cyclohexanemethylamine
259-393-4 54914-37-3 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,3-trimethylnorbornan-2-one
232-107-5 7787-20-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-methano-3-benzazepin-2-one
609-171-1 357426-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
201-072-8 77-95-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine
227-367-1 5807-14-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran
214-946-9 1222-05-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one
245-890-3 23787-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione, 5-(tert-dodecyldithio)-
813-543-0 73984-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol
214-014-1 1072-71-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol
214-014-1 1072-71-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-dodecanethiol
939-692-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione, reaction products with hydrogen peroxide and tert-nonanethiol
293-927-7 91648-65-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid, copper(2+) salt (2:3)
813-272-8 309721-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
213-834-7 1025-15-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris([1,1'-biphenyl]-4-yl)-
479-950-7 31274-51-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, compound with 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (1:1)
253-575-7 37640-57-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, trisodium salt
221-255-6 3047-33-4 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, zinc salt
246-279-4 24468-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione
211-322-8 638-16-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione, trisodium salt
241-749-5 17766-26-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 4-methylbenzenesulfonate (1:1)
605-959-4 182166-24-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triamine phosphate
255-449-7 41583-09-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, deammoniated
272-034-6 68649-66-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriamine, monohydrobromide
403-290-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triyltrinitrilohexamethanol
208-503-9 531-18-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triyltrinitrilohexamethanol
208-503-9 531-18-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-trichloro-2,4-dinitrobenzene
228-510-0 6284-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-trichlorobenzene
203-608-6 108-70-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-trichlorotrinitrobenzene
220-115-1 2631-68-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triisopropyl-2,4-diaminobenzene
613-175-9 6318-09-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triisopropyl-2,4-dinitrobenzene
286-111-7 85187-23-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triisopropylbenzene
211-941-3 717-74-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triisopropylbenzene
211-941-3 717-74-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-trimethyl-1,1,3,5,5-pentaphenyltrisiloxane
222-222-9 3390-61-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-trioxane
203-812-5 110-88-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
257-913-4 52434-90-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(2-methyl-2-propenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione
421-120-3 6291-95-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(2-methyl-2-propenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione
421-120-3 6291-95-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
248-597-9 27676-62-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(3,5-dicyclohexyl-4-hydroxybenzyl)perhydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione
404-180-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3,5-tris(3-mercaptopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
813-556-1 78366-85-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
219-514-3 2451-62-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione
423-400-0 59653-74-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3,5-tris[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
247-465-8 26115-70-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-tris[[4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-xylyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
254-996-9 40601-76-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt
626-424-1 59572-10-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[2-[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]diazenyl]-, sodium salt
474-870-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, 7-[2-[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]diazenyl]-, sodium salt
474-870-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3- AND 1,4-CYCLOHEXANDICARBOXYALDEHYDE
482-020-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3- AND 1,4-CYCLOHEXANDICARBOXYALDEHYDE
482-020-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-Benzenediamine, 4-methyl-, reaction products with 4-nitrobenzenamine, p-phenylenediamine and sodium sulfide (Na2(Sx))
309-269-1 100208-66-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenediamine, 4-methyl-N3-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-
442-110-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Benzenediamine, 4-methyl-N3-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-
442-110-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Benzenediamine, coupled with diazotized m-phenylenediamine, acetates
282-617-7 84281-74-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenediamine, coupled with diazotized m-phenylenediamine, acetates
282-617-7 84281-74-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenedimethanamine, N-(2-phenylethyl) derivs.
445-790-1 404362-22-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenedimethanamine, reaction products with glycidyl tolyl ether
290-611-0 90194-04-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenediol, 2,4,6-trinitro-, calcium potassium salt
825-439-2 1265906-36-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenedisulfonic acid, 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis[6-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-, hexasodium salt
273-662-3 68991-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-6-[[4-[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-
300-530-5 93941-80-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenedisulfonic acid, 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-6-[[4-[[3-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, trisodium salt
268-516-0 68110-27-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-benzodioxolane
205-992-0 274-09-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-benzodioxolane
205-992-0 274-09-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-benzoxazine-2,4-dione
606-541-4 2037-95-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene
220-474-4 2778-42-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)trisulfane
941-787-9 98222-50-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-ol
617-745-8 856976-65-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
248-052-5 26850-24-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(2-hydroxyethylsulfonyl)propan-2-ol
814-264-7 67006-34-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(3-(2,3-epoxypropoxy)propyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
204-803-9 126-80-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(3-methyl-2,5-dioxo-1H-pyrrolinylmethyl)benzene
412-570-1 119462-56-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(3-methyl-2,5-dioxo-1H-pyrrolinylmethyl)benzene
412-570-1 119462-56-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(3-methyl-2,5-dioxo-1H-pyrrolinylmethyl)benzene
412-570-1 119462-56-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(allylamino)propan-2-ol dihydrochloride
692-156-7 1101184-94-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(dimethylcarbamoyl)-imidazolium chloride
420-930-4 135756-61-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-bis(ethenylsulfonyl)propan-2-ol
614-007-7 67006-32-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
229-222-8 6440-58-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(hydroxymethyl)urea
205-444-0 140-95-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene
222-852-4 3634-83-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
609-567-4 38661-72-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(methylthio)propan-1-ol
813-843-1 54884-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(trimethylsilyl)urea
242-177-9 18297-63-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(vinylsulfonylacetamido)propane
428-350-3 93629-90-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-bis-(2-ethyl-hexyl)-5-methyl-hexahydro-pyrimidin-5-ylammonium 3-hydroxy-[2]naphtoate
922-966-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis[(2-hydroxyethyl)sulfanyl]propan-2-ol
700-829-4 5324-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis[(4-aminophenyl)(2-hydroxyethyl)amino]propan-2-ol tetrahydrochloride
416-320-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene
423-300-7 911674-82-3 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene
423-300-7 911674-82-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene
423-300-7 911674-82-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea
257-861-2 52338-87-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis{6-fluoro-4-[1,5-disulfo-4-(3-aminocarbonyl-1-ethyl-6-hydroxy-4-methylpyrid-2-on-5-ylazo)phenyl-2-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}propane lithium, sodium salt
415-100-3 149850-29-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-butylene diacetate
214-244-2 1117-31-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Cyclohexanedimethanamine
219-941-5 2579-20-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-di(prop-2,2-diyl)benzene bis(neodecanoylperoxide)
420-060-5 117663-11-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-di-o-tolylguanidine
202-577-6 97-39-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diaminoguanidine hydrochloride
252-854-0 36062-19-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diaminopropan-2-ol
210-474-2 616-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin
201-030-9 77-48-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dibromopropane
203-690-3 109-64-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dibutyl-2-thiourea
203-674-6 109-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dichloro-2-(2,4-difluoro-phenyl-propan-2-ol
617-842-5 86386-74-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-2-methoxy-5-nitrobenzene
403-350-6 17742-69-7 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-2-nitrobenzene
210-009-3 601-88-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-4-fluorobenzene
406-160-1 1435-48-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dichloro-4-nitrobenzene
210-248-3 611-06-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin
204-258-7 118-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
401-570-7 89415-87-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzene
252-276-9 34893-92-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloroacetone
208-585-6 534-07-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene
208-792-1 541-73-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene
208-792-1 541-73-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene
208-792-1 541-73-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichlorobut-2-ene
213-138-3 926-57-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropane
205-531-3 142-28-9 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1