Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 21 januari 2020. Database contains 22666 unique substances and contains information from 98237 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-[(4-HYDROXYPYRIMIDIN-2-YL)AMINO]BENZONITRILE
606-195-4 189956-45-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzenesulphonic acid
235-473-4 12239-15-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxy]-1-[2-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydrophenyl)propionyloxy]ethyl]-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
416-770-1 73754-27-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide
220-378-2 2744-49-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[4-(3,4-Difluorophenyl)-cyclohexyl]-cyclohexanone
605-495-2 167948-98-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[4-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonic acid, sodium salt
263-418-4 62121-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[4-trans-(3,4-Difluorophenyl)-cyclohexyl]-cyclohexanone
604-593-2 147622-85-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[[2-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-5-methoxy-2-methylbenzenesulphonic acid, sodium salt
303-161-8 94158-87-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
299-257-1 93858-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-490-8 303186-36-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[fluoro(dimethyl)silyl]butanenitrile
812-925-4 1639345-42-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[trans-4-(trans-4-butylcyclohexyl)-cyclohexyl]-1-ethoxy-2, 3-difluorobenzene
610-337-0 473257-15-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-acetamido-5-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]anthranilic acid, sodium salt
303-156-0 94158-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-acetyl-1-methylpyridinium 4-methylbenzenesulfonate
700-195-9 223398-24-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allyl-2-methoxyphenyl acetate
202-235-6 93-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-2-methylquinoline
229-604-4 6628-04-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3,6-bis[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
257-151-2 51357-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt
276-529-8 72245-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3-nitrophenol
210-236-8 610-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-(ethylsulphonyl)-o-anisic acid
275-833-8 71675-87-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
204-982-3 130-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
603-373-3 129909-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-N-(4-aminophenyl)benzenesulphonamide
240-834-4 16803-97-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminoazobenzene-3,4'-disulphonic acid
202-947-7 101-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminobenzoic acid
205-753-0 150-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminobenzonitrile
212-850-1 873-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminonaphthalene-1,8-dicarboximide
217-110-1 1742-95-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-anilinobenzenediazonium hydrogen sulphate
224-756-8 4477-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzoylbenzene-1,2,3-triyl tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulphonate)
227-030-9 5610-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzyloxy-2-nitro-beta-pyrrolidinostyrene
619-437-9 99474-22-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-2,2-diphenylbutanenitrile
254-337-5 39186-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-2,2-diphenylbutyric acid
253-648-3 37742-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-9,9'-Spirobi[9H-fluorene]
807-350-0 1161009-88-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromobenzyl alcohol
212-851-7 873-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butyl-4''-ethyl-2',3'-difluor-1,1':4',1''-terphenyl
610-428-5 486406-09-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butyl-4''-ethyl-2'-fluor-1,1':4',1''-terphenyl
617-357-9 825633-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-butylbenzene-1,3-diol
606-191-2 18979-61-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-1-methylpiperidinium chloride
226-375-2 5382-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-3,5-xylenol
201-793-8 88-04-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-4'-fluorobutyrophenone
223-395-3 3874-54-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-4'-hydroxybenzophenone
255-627-4 42019-78-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid
214-882-1 1205-30-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-N-methylpiperidine
226-942-4 5570-77-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorobenzophenone
205-160-7 134-85-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloromethyl-4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]
936-119-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-cyclohexyl-4-methylpentan-2-one
225-562-6 4927-39-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzaldehyde
202-819-0 100-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-2,3-difluor-4'-propyl-1,1'-biphenyl
638-734-4 157248-24-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxy-4'-(trans-4-ethylcyclohexyl)-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl
608-727-0 323178-01-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxybenzoic acid
210-616-3 619-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethyl-2',3'-difluor-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
605-092-1 157248-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl chloride
261-867-0 59703-00-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethyl-2-(8-heptadecenyl)-2-oxazoline-4-methanol
268-820-3 68140-98-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethyl-2’-fluoro-4’-bromobiphenyl
812-029-3 116713-40-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hexylresorcinol
205-257-4 136-77-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-1-methyl-3-[(4-nitrophenyl)azo]-2-quinolone
233-310-1 10114-46-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzonitrile
700-251-2 72684-95-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
452-810-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-6-(3-sulphoanilino)naphthalene-2-sulphonic acid
246-758-8 25251-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-6-(methylamino)naphthalene-2-sulphonic acid
228-406-5 6259-53-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropyl-1-methylcyclohexene
226-841-5 5502-88-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzaldehyde
204-516-9 122-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzonitrile
237-492-3 13816-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylcyclohexanol
225-035-0 4621-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-mesyl-2-nitrotoluene
430-550-0 1671-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-2-nitrobenzenediazonium
248-284-7 27165-25-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-N-phenyl-o-toluidine
255-310-0 41317-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenyl-4(5,6-epoxyhexyloxy)benzoate
435-360-1 144447-11-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetic acid
203-166-4 104-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetone
204-578-7 122-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-1-phenyl-3-pyrazolidone
220-180-6 2654-57-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-2-(pentan-3-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
685-617-9 1099648-69-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-4-phenylpentan-2-one
231-007-9 7403-42-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-salicylamide
444-900-5 49667-22-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylbenzothiazol-2-ylamine
216-028-3 1477-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylbenzyl alcohol
209-639-1 589-18-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpentan-2-one oxime
203-298-2 105-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpiperazin-1-amine
230-053-7 6928-85-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylthiosemicarbazide
229-563-2 6610-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-m-phenylenediamine
225-876-3 5131-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-o-toluidine
202-762-1 99-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrophenyl 1,3-thiazol-5-ylmethylcarbonate hydrochloride
414-490-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrophenyl acetate
212-593-5 830-03-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-315-8 127087-87-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-045-0 26027-38-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-O-α-D-glucopyranosyl-D-glucitol
209-567-0 585-88-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Piperidinecarboxylic acid hydrochloride
611-901-9 5984-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Piperidinone, 2,6-diethyl-2,3,6-trimethyl-1-(1-phenylethoxy)-
440-550-2 244021-01-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Piperidinone, 2,6-diethyl-2,3,6-trimethyl-1-(1-phenylethoxy)-
440-550-2 244021-01-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-pyridylamine
207-987-9 504-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butyl-2-(5-tert-butyl-2-oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)phenyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
700-641-2 1261240-30-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanone
202-678-5 98-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-pentylcyclohexanone
240-642-0 16587-71-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-(4-trans-Propylcyclohexyl)-cyclohexancarbonic acid
613-782-9 65355-32-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-Propyl-4-trans-(3,4,5-trifluorphenyl)-[1,1-bicyclohexyl]
603-522-2 131819-23-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
202-182-9 92-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)benzyl]-2'-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)guanosine
272-615-4 68892-41-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2