Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Bis[2-[(2-aminoethyl)amino]ethanolato][2-[(2-aminoethyl)amino]ethanolato-O](propan-2-olato)titanate
265-723-8 65380-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[3-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium] tetrachlorozincate(2-)
281-650-4 84000-94-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[5-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium] tetrachlorozincate(2-)
281-692-3 84012-52-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[hydrogen [4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium], calcium salt
222-573-8 3536-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[N-(2-hydroxyethyl)-N-methylglycinato-N,O,ON]copper
300-491-4 93940-93-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[N-(4-{[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthyl]methylene}cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium] [mono and bis(dodecanyl, branched)]-(sulfonatophenoxy) benzenesulfonate
700-579-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bisbenzimidazobenzo[lmn][3,8]phenanthrolinedione
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 71110.
232-340-2 8005-56-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bisguanidinium phosphate
226-552-4 5423-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis{2-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-hydroxyphenoxy]ethyl} dodecanedioate
939-042-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis{tris[4-(mono and dimethylamino)phenyl]methylium} 2-(bis{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phenyl}methyliumyl)benzenesulfonate
700-610-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Blend of Magneli suboxides of titanium
416-390-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Blue MOP 6314
440-780-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boric acid (H2B4O7), dipotassium salt, reaction products with boron and potassium fluoride (K(HF2))
273-499-8 68987-56-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boron nitride
233-136-6 10043-11-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boron silicate
603-157-9 12676-29-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boron, (benzenemethanamine)trifluoro-, (T-4)-, reaction products with Bu glycidyl ether
270-821-9 68478-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boronic acid, (4-ethylphenyl)-
613-145-5 63139-21-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boswellia papyrifera, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Boswellia papyrifera, Burseraceae.
289-621-8 89957-99-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromacil
206-245-1 314-40-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromobenzene
203-623-8 108-86-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bulnesia sarmienti, ext., sapond.
290-792-6 90244-88-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
But-3-yn-2-ol
217-978-1 2028-63-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-, N,N'-bis(phenyl and 2,4-xylyl) derivs.
276-461-9 72207-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-, N,N'-bis(phenyl and o-tolyl) derivs.
272-732-0 68910-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid
216-938-0 1703-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl 3-hydroxybutyrate
258-658-1 53605-94-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
butyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
941-637-2 1384257-92-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl carbamate
209-751-0 592-35-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl decanoate
250-280-5 30673-36-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl ricinoleate
205-785-5 151-13-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyllithium
203-698-7 109-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyric anhydride
203-383-4 106-31-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C.I. Solvent Red 119
602-676-8 12237-27-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-13-alkyl(branched, unsaturated)-succinic acid-4-(3-methyl-butyl)-ester
947-827-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-14-alkyl-1-(ethenyloxy)-
944-816-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-C16-(linear and branched)-alkyl esters of salicylic acid
950-068-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C11-12-(branched)-alkylammonium 1-amino-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]anthracene-2-sulfonate
700-958-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-14-tert-alkyl ammonium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)-anthracen-2-sulfonate
414-110-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-16 alkyl, glycerol ether
922-520-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-16-(even numbered)-alkyl-dimethylammonium lactate
700-421-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C8-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) sarcosinates, 2-hydroxypropylammonium salt
943-406-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cadmium selenide 215-148-3 1306-24-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Caesium fluoride
236-487-3 13400-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium 4-[(4-chloro-3-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate
231-411-5 7538-59-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(5-oxo-L-prolinate)
250-602-4 31377-05-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(mono-, di-, tri-dodecyl naphthalene sulphonate)
943-845-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis[(Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)aminoacetate]
240-166-3 16026-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium carbonate
207-439-9 471-34-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium di(octanoate)
228-067-3 6107-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium didocosanoate
222-700-7 3578-72-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2