Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Disodium 2-[[5-carbamoyl-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate
281-619-5 84000-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2-[N-hydroxy-N-(2-sulfonatoethyl)amino]ethane-1-sulfonate
407-370-6 133986-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-oxoglutarate
206-167-8 305-72-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3(or 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylate
252-305-5 34977-63-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[carbonylbis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[benzenesulphonate]
233-316-4 10114-86-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis(4,6-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate)
229-398-6 6507-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[sulphonylbis[p-phenyleneazo(5-imino-3-methyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis(benzenesulphonate)
275-148-4 71033-19-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
224-909-9 4548-53-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[2,2'-dimethyl-4'-[[4-[[(p-tolyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
228-779-4 6358-57-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[2,4-bis(2-methylphenoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate
274-402-1 70210-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulphonato-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1-anthryl]amino]-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
276-516-7 72243-90-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-[[2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,3-phenylene]bis(azo)]bisnaphthalene-1-sulphonate
224-924-0 4553-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate
205-117-2 133-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonate
946-997-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[[4-anilino-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
241-883-4 17958-73-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,5-dichloro-2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
265-633-9 65212-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate
205-741-5 149-45-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,8-diamino-1,5-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2,6-disulphonate
220-678-3 2861-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-[2-[2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl] 2-sulphonatosuccinate
255-062-3 40754-59-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 4-hydroxy-3-[2-[4-({4-[2-(1-hydroxy-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-3-methoxyphenyl}(phenyl)methyl)-2-methoxyphenyl]diazen-1-yl]naphthalene-1-sulfonate
700-924-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-hydroxy-3-[[2-methoxy-5-methyl-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]phenyl]azo]-7-(phenylamino)naphthalene-2-sulphonate
228-326-0 6227-14-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
243-754-8 20349-39-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-nitrophenyl phosphate
224-246-5 4264-83-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate
212-728-8 860-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5,5'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxysulphonyl-2,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate]
257-854-4 52333-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5,5'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxysulphonyl-2,1-phenyleneazo)]bis[6-aminonaphthalene-1-sulphonate]
274-354-1 70161-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
268-975-7 68155-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxy-6-(methylamino)naphthalene-2-sulphonate
274-436-7 70210-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
222-656-9 3567-66-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[(4-vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; reaction mass of: trisodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-(3-(2-sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
444-050-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
404-600-7 129009-88-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
404-600-7 129009-88-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-amino-5-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
274-437-2 70210-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2-sulphonate]
222-838-8 3626-36-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 7-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2-sulfonate; reaction mass of: disodium 7-(2,4-difluoropyrimidin-6-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2-sulfonate
426-840-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 7-[[2-(acetylamino)-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3-disulphonate
268-974-1 68155-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 8-[[4-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1-sulphonate
277-155-8 72968-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 8-hydroxynaphthalene-1,6-disulphonate
280-631-8 83732-80-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)bis[imino(3-methylpropane-1,3-diyl)]]bis(benzenesulphonate)
274-999-9 70900-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[ethyltoluenesulphonate]
280-163-4 83027-61-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)][2-[(2-hydroxybenzylidene)amino]-4-nitrophenolato(2-)-N2,O1,O2]chromate(2-)
280-676-3 83733-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(2-)
258-027-0 52587-68-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(2-)
274-492-2 70236-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-1,3-disulphonato(4-)]cuprate(2-)
276-541-3 72252-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [5-chloro-3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxybenzene-1-sulphonato(4-)]hydroxychromate(2-)
229-054-5 6408-31-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-[(2-anilino-1-naphthyl)azo]-2,4-dinitrophenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
278-133-0 75214-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-N-methylnaphthalene-2-sulphonamidato(2-)][6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(3-)]cobaltate(2-)
278-189-6 75314-27-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-hydroxy-5-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(4-)]cuprate(2-)
276-423-1 72152-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate
249-352-9 28983-56-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
946-134-1 164651-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2