Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Dibromodibenzo[b,def]chrysene-7,14-dione
215-363-2 1324-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromopyranthrene-8,16-dione
215-374-2 1324-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutoxy(dimethyl)silane
216-467-0 1591-02-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
217-192-9 1770-80-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl carbonate
208-816-0 542-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutylbis(dodecylthio)stannane
214-688-7 1185-81-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyltin maleate
201-077-5 78-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicadmium tin tetraoxide
700-126-2 12185-56-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicarbonyl(pentane-2,4-dionato-O,O')rhodium
238-947-9 14874-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicerium trioxide
215-718-1 1345-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicerium trisulphide
234-603-7 12014-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
254-100-6 38720-66-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium
237-744-2 13965-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorododecylmethylsilane
242-286-1 18407-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)silane
253-930-6 38436-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
277-551-0 73609-36-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyltetradecylsilane
261-596-8 59086-80-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene, mixed isomers
249-236-8 28804-46-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Didysprosium trioxide
215-164-0 1308-87-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
221-391-6 3084-40-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl carbonate
203-311-1 105-58-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate, compound with 2-(heptadec-8-enyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol (1:1)
271-272-8 68527-63-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl tartrate
201-783-3 87-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Digadolinium dizirconium heptaoxide
811-367-9 11073-79-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydro-3-[3-(triethoxysilyl)propyl]furan-2,5-dione
297-566-6 93642-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
219-091-5 2353-45-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
258-272-3 52953-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen bis[P,P-dioctyl diphosphato(2-)-O'',O''''][hydroxyacetato(2-)-O1,O2]titanate(2-), branched and linear
271-571-3 68585-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydronicotinamide-adenine dinucleotide, disodium salt
210-123-3 606-68-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodohydroxyquinoline
201-497-9 83-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisopropanolammonium p-toluenesulphonate
603-351-3 129678-02-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium disodium (5,5'-diamino-(μ-4,4'-dihydroxy-1:2-κ-2,O4,O4',-3,3'-[3,3'-dihydroxy-1:2-κ-2-O3,O3'-biphenyl-4,4'-ylenebisazo-1:2-(N3,N4-η:N3',N4'-η)]-dinaphthalene-2,7-disulfonato(8)))dicuprate(2-)
407-230-4 126637-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium salicylate
254-228-2 38970-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilutetium oxide silicate
235-337-4 12168-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxydiphenylsilane
229-929-1 6843-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxymethyloctadecylsilane
274-936-5 70851-50-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxymethylvinylsilane
240-816-6 16753-62-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl (dimethoxyphosphinyl)succinate
220-518-2 2788-26-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl azelate
217-060-0 1732-10-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl heptanedioate
217-057-4 1732-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dimethyl octadecanedioate
604-582-2 1472-93-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phosphonate
212-783-8 868-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phthalate
205-011-6 131-11-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl-(3-(4-methylamino-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracen-1-ylamino)propyl)propylammonium bromide
481-170-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl](3-sulphopropyl)ammonium hydroxide
222-860-8 3637-26-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1