Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Benzyl butyl phthalate 201-622-7 85-68-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl butyrate
203-105-1 103-37-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl formate
203-214-4 104-57-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isobutyrate
203-095-9 103-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isovalerate
203-106-7 103-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl phenylacetate
203-008-4 102-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltoluene
248-654-8 27776-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltributylammonium 4-hydroxynaphthalene-1-sulfonate
402-240-5 102561-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltris(dimethylaminato)phosphorus(1+) tetrafluoroborate(1-)
302-080-5 94088-77-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Beryllium oxide
215-133-1 1304-56-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
beta-D-fructofuranosyl alpha-D-glucopyranoside octa(acetate and palmitate and stearate)
807-365-2 127961-54-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaines, coco alkyldimethyl(3-sulfopropyl)
269-225-1 68201-55-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Betamethasone
206-825-4 378-44-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bile, hydrolyzates
273-997-5 69430-20-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-ylamine
201-990-9 90-41-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diyl tetrakis(2,6-dimethylphenyl) bis(phosphate)
807-250-7 147263-99-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis and tris and tetra{N-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino]-N’-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino] methaniminium} [phthalocyanine(bis and tris and tetra)sulfonato-κ4N29,N30,N31,N32]cuprate(II)
946-424-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis((7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4.4a.5.6.7.8.9.10.10a-dodecahydrophenanthrene-1-carbonyl)oxy)zinc
810-810-3 68425-02-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis((bis(dodecyloxy)phosphorothioyl)thio)zinc
948-067-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis((C10-13)alkylphenyl)iodonium hexafluoroantimonate
608-253-4 288094-79-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-(phenylthio)piperidin-4-yl)carbonate
827-277-8 1771689-37-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2,3-epoxypropyl) terephthalate
230-565-0 7195-44-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2,4,5-trichloro-6-carbopentoxyphenyl) oxalate
250-195-3 30431-54-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-chloroethyl) 3,3'-[(2,5-dimethyl-p-phenylene)bis[iminocarbonyl(2-hydroxy-1,3-naphthylene)azo]]di-p-toluate
269-507-4 68259-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(2-ethylhexyl) 4,4’-{6-[4-tert-butylcarbamoyl)anilino]-1,3,5-triazine-2,4-diyldiimino}dibenzoate
421-450-8 154702-15-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) malate
260-070-5 56235-92-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) phosphonate
222-904-6 3658-48-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(2-methylpropyl) perylene-dicarboxylate
616-749-7 79869-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzoato-O1,O2)zinc
403-360-0 42405-40-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate
200-237-1 55-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
620-341-4 61358-25-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(5-amino-2-hydroxyphenyl)methane dihydrochloride
440-850-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(5-amino-2-hydroxyphenyl)methane dihydrochloride
440-850-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)copper
239-471-4 15454-74-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(cyclohexyl)ammonium(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
478-250-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonium) 1,2-ethanediyl-bis(2-hexadecenylsuccinate)
421-660-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(dodecylthio)dimethylstannane
257-111-4 51287-84-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(dodecylthio)dioctylstannane
244-841-3 22205-30-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(N,N-dimethylpropane-1,3-diamine-N)[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]cobalt(1+) chloride
284-943-5 84989-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium) adipate
812-378-1 210420-85-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(nonafluorobutyl)phosphinic acid
700-183-3 52299-25-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(p-aminophenyl)-4-methylenecyclohexa-2,5-dienylideneammonium acetate
227-918-6 6035-94-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')nickel
221-875-7 3264-82-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(η5-cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-[pyrrol-1-yl]-phenyl)titanium
412-000-1 125051-32-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis-biphenyl-4-yl-(9,9‘-spirobifluoren-4-yl)-amine
846-768-8 1450933-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis[2,2,6,6-tetramethyl-1-(octyloxy)piperidin-4-yl] decanedioate
687-535-9 122586-52-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] succinate
807-645-4 701920-77-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis[2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctyl] (2E)-but-2-enedioate
700-897-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[2-[(2-aminoethyl)amino]ethanolato][2-[(2-aminoethyl)amino]ethanolato-O](propan-2-olato)titanate
265-723-8 65380-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2