Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 28 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98328 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Bis[hydrogen [4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium], calcium salt
222-573-8 3536-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[N-(2-hydroxyethyl)-N-methylglycinato-N,O,ON]copper
300-491-4 93940-93-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[N-(4-{[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthyl]methylene}cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium] [mono and bis(dodecanyl, branched)]-(sulfonatophenoxy) benzenesulfonate
700-579-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bisbenzimidazobenzo[lmn][3,8]phenanthrolinedione
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 71110.
232-340-2 8005-56-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bisguanidinium phosphate
226-552-4 5423-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis{2-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-hydroxyphenoxy]ethyl} dodecanedioate
939-042-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis{tris[4-(mono and dimethylamino)phenyl]methylium} 2-(bis{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phenyl}methyliumyl)benzenesulfonate
700-610-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Blend of Magneli suboxides of titanium
416-390-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Blue MOP 6314
440-780-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boric acid (H2B4O7), dipotassium salt, reaction products with boron and potassium fluoride (K(HF2))
273-499-8 68987-56-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boron nitride
233-136-6 10043-11-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boron silicate
603-157-9 12676-29-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boron, (benzenemethanamine)trifluoro-, (T-4)-, reaction products with Bu glycidyl ether
270-821-9 68478-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boronic acid, (4-ethylphenyl)-
613-145-5 63139-21-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boswellia papyrifera, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Boswellia papyrifera, Burseraceae.
289-621-8 89957-99-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromacil
206-245-1 314-40-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromobenzene
203-623-8 108-86-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bulnesia sarmienti, ext., sapond.
290-792-6 90244-88-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
But-3-yn-2-ol
217-978-1 2028-63-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-, N,N'-bis(phenyl and 2,4-xylyl) derivs.
276-461-9 72207-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-, N,N'-bis(phenyl and o-tolyl) derivs.
272-732-0 68910-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid
216-938-0 1703-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl 3-hydroxybutyrate
258-658-1 53605-94-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
butyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
941-637-2 1384257-92-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl carbamate
209-751-0 592-35-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl decanoate
250-280-5 30673-36-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl ricinoleate
205-785-5 151-13-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyllithium
203-698-7 109-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyric anhydride
203-383-4 106-31-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C.I. Solvent Red 119
602-676-8 12237-27-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-13-alkyl(branched, unsaturated)-succinic acid-4-(3-methyl-butyl)-ester
947-827-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-14-alkyl-1-(ethenyloxy)-
944-816-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-C16-(linear and branched)-alkyl esters of salicylic acid
950-068-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C11-12-(branched)-alkylammonium 1-amino-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]anthracene-2-sulfonate
700-958-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-14-tert-alkyl ammonium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)-anthracen-2-sulfonate
414-110-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-16 alkyl, glycerol ether
922-520-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-16-(even numbered)-alkyl-dimethylammonium lactate
700-421-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C8-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) sarcosinates, 2-hydroxypropylammonium salt
943-406-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cadmium selenide 215-148-3 1306-24-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Caesium fluoride
236-487-3 13400-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium 4-[(4-chloro-3-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate
231-411-5 7538-59-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(5-oxo-L-prolinate)
250-602-4 31377-05-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(mono-, di-, tri-dodecyl naphthalene sulphonate)
943-845-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis[(Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)aminoacetate]
240-166-3 16026-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium carbonate
207-439-9 471-34-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium di(octanoate)
228-067-3 6107-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium didocosanoate
222-700-7 3578-72-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium dilactate
212-406-7 814-80-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium hydride
232-189-2 7789-78-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium hydrogen phosphonate
244-182-1 21056-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium hypochlorite
231-908-7 7778-54-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium tetraborate
234-511-7 12007-56-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium tetrahydroxyborate
818-946-5 71357-07-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium wolframate
232-219-4 7790-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calendula officinalis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Calendula officinalis, Compositae.
283-949-5 84776-23-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbamic acid, (2-hydroxyethyl)-, compd. with 2-aminoethanol (1:1)
613-011-6 62350-25-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbazamidine monohydrochloride
217-707-7 1937-19-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbendazim
234-232-0 10605-21-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbonic acid, ethyl methyl ester
433-480-9 623-53-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbonic acid, ethyl methyl ester
433-480-9 623-53-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbonic acid, ethyl methyl ester
433-480-9 623-53-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbonylhydrotris(triphenylphosphine)rhodium
241-230-3 17185-29-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carboxylic acids, C5-9
271-676-4 68603-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carmine
215-724-4 1390-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Caryophyllene, Reaction product with Acetic anhydride and acetic acid
925-425-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cassava, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Manihot utilissima, Euphorbiaceae.
296-251-0 92456-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Castor oil, ester with sorbitol
307-007-0 97488-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Castor oil, sulfated
232-306-7 8002-33-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cedrus deodara, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cedrus deodara, Pinaceae.
294-939-5 91771-47-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cell Free Harpin Extract of Harpinαβ produced by fermentation
948-012-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ceramide (Octadecanamide, N-[(1S,2S,3R)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl])
812-962-6 34354-88-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cerium(3+) neodecanoate
268-440-8 68084-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cerium(4+) disulphate
237-029-5 13590-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cesium acetate
222-248-0 3396-11-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cesium bicarbonate
239-554-5 15519-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cetalkonium chloride
204-526-3 122-18-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Charcoal
An amorphous form of carbon produced by partially burning or oxidizing wood or other organic matter.
240-383-3 16291-96-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Charcoal
An amorphous form of carbon produced by partially burning or oxidizing wood or other organic matter.
240-383-3 16291-96-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Charcoal
An amorphous form of carbon produced by partially burning or oxidizing wood or other organic matter.
240-383-3 16291-96-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Charcoal
An amorphous form of carbon produced by partially burning or oxidizing wood or other organic matter.
240-383-3 16291-96-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Charcoal
An amorphous form of carbon produced by partially burning or oxidizing wood or other organic matter.
240-383-3 16291-96-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chinomethionate
219-455-3 2439-01-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorbutanol
200-317-6 57-15-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloro(methyl)(mono and di)silanes and dichloro(ethyl)methylsilane and hexamethyldisilane from fractionated distillation of the reaction products of silicon and chloromethane
700-717-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorodiphenylphosphine
214-093-2 1079-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroethylene
Vinyl Chloride
200-831-0 75-01-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroethylene
Vinyl Chloride
200-831-0 75-01-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cholest-5-en-3-β-yl acetate
210-066-4 604-35-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromate(1-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-[4-[[5-(2,2-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamidato(2-)]-, hydrogen
277-097-3 72928-87-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromate(2-), [1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, lithium sodium
287-343-1 85480-62-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-[[4,5-dihydro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium
278-113-1 75199-08-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromate(2-), [2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-sulfobenzoato(3-)]-, lithium sodium
288-678-6 85865-79-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromate(2-), [3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)][2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium
290-924-2 90294-40-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromate(2-), [4-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)][4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, sodium
290-920-0 90294-36-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromate(5-), bis[4-(hydroxy-κO)-7-[2-(2-hydroxy-1-naphthalenyl)diazenyl]-3-[2-[2-(hydroxy-κO)- 3-nitro-5-sulfophenyl]diazenyl]-2-naphthalenesulfonato(4-)]-, sodium (1:5)
415-070-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium diboride
234-499-3 12007-16-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium oxide
234-361-2 11118-57-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium trichloride solution 60 %
948-122-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium(III) 4-oxopent-2-ene-2-olate
244-526-0 21679-31-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium(III) complexes with 1-(3-chlorophenyl)-4-{[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]diazenyl}-3-methyl-1H-pyrazol-5-ol and (7-hydroxy-8-{[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]diazenyl}-1-naphthyl)methylcarbamate (1:(2-x):x) , sodium and ammonium salts (1:y:z ; y+z<1)
936-609-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium, 1-[[2-hydroxy-4(or 5)-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenol complex
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 12195 and 12197.
263-326-4 61931-53-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chymotrypsin
232-671-2 9004-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinchocaine
201-632-1 85-79-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinchonidine
207-622-3 485-71-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinchonine
204-234-6 118-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamomum cassia, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum cassia, Lauraceae.
284-635-0 84961-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamonitrile
217-552-5 1885-38-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl butyrate
203-128-7 103-61-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl formate
203-223-3 104-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl propionate
203-124-5 103-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cis-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
267-747-4 67914-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
citric acid, esters with dodecan-1-ol
944-802-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Citronellyl butyrate
205-463-4 141-16-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Clioquinol
204-984-4 130-26-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Clorofene
204-385-8 120-32-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt zinc silicate blue phenacite
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77366.
270-208-6 68412-74-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cobalt(2+) dihydrogen 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-dinitrilo)tetraacetate
825-116-6 24704-41-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt(2+) disulphamate
237-834-1 14017-41-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, sulfonated, sodium salts
290-971-9 90294-83-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobaltate(1-), bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]-, hydrogen, compd. with [1R-(1α,4aβ,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenemethanamine (1:1)
243-855-7 20506-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobaltate(3-), bis[6-amino-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium
285-249-5 85049-76-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Coke (coal), naphtha cracking ethylene manuf. by-product
Coke formed by cooling, to approximately 1500°C, hot acetylene containing split gases from aromatic residual oil produced from ethylene production by naphtha cracking at 800°C to 900°C (427°F to 482°F) (coal derived).
305-500-5 94581-02-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
complex reaction mass of Chinese gum rosin post reacted with acrylic acid
434-230-1 144413-22-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Complexation products of bismuth(3+) neodecanoate with propane-1,2-diol, propoxylated and 2,2',2'',2'''-ethylenedinitrilotetraethanol
948-264-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete obtained from lichen of Evernia prunastri(Parmeliaceae) by extraction with a mixture of polar and apolar solvents
947-295-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete obtained from lichen of Pseudevernia furfuracea (syn evernia furfuracea)(Parmeliaceae) by extraction with a mixture of polar and apolar solvents
947-299-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of honeycomb cells of the bee by hexane extraction
946-615-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Lavandula Hybrida (Lamiaceae) obtained from the flowering plant by organic solvent extraction
946-009-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Rosa Damascena (Rosaceae) obtained from fresh flowers by extraction with an apolar solvent
946-638-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of N-(2-aminoethyl)octadecanamide and N-(2-aminoethyl)hexadecanamide with sebacic acid
945-989-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of N-(6-aminohexyl)-12-hydroxyoctadecanamide and sebacic acid
945-990-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of phenol and salicylaldehyde
947-320-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper complex of ({4-halo-6-[methyl(2-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-hydroxy-[{2-[(2-hydroxyl-5-sulfonatophenyl)diazenyl]-4,5-dimethoxyphenyl} diazenyl]polycycledisulfonic acid, tetrasodium salt
442-640-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper dioleate
214-307-4 1120-44-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper Lead Resorcylate Salicylate Complex
614-455-3 68411-07-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper phtalocyanine monosulfonated and disulfonated
700-870-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper phthalocyanine direct dye
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
copper sulfate;N'-(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine
906-875-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
copper sulfate;N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine
907-126-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
copper sulfate;N'-[2-[2-(2-aminoethylamino)ethylamino]ethyl]ethane-1,2-diamine
907-262-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper thiocyanate
214-183-1 1111-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper(II) methanesulfonate
405-400-2 54253-62-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, [[2-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]ethyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts
275-060-6 70955-64-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, [[3-(cyclohexylamino)propyl]amino]sulfonyl derivs.
309-627-7 100545-46-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, [[[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts
276-012-7 71786-55-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, diamminebis(nitrato-kO)
604-942-9 15414-04-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Coupling reaction products of 3,3’-dichlorobiphenyl-4,4’-bis(diazonium) dichloride with N-(2,4-dialkylphenyl)-3-oxobutanamide and potassium 4-[(3-oxobutanoyl)amino]substituted benzene and their basic aluminium and earth alkali metal salts
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(3-), [3-[2-[5-(hydroxy-κO)-4-[2-[1-(hydroxy-κO)-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl-κN1]-2-methylphenyl]diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonato(5-)]-, sodium (1:3)
616-328-8 76359-37-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(3-), [3-hydroxy-4-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, potassium sodium
287-791-8 85585-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(4-), [2-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-(hydroxy-kO)-6-[2-[2-[2-[2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN1]-4,5-dimethoxyphenyl]diazenyl-kN2]-1,7-naphthalenedisulfonato(6-)]-, hydrogen sodium (1:2:2)
700-941-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-[azobis[(2-hydroxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato]](8-)]]di-, ammonium sodium
276-982-1 72905-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(6-), [2-[[[[3-[[4-chloro-6-[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-disulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(8-)]-, pentasodium hydrogen, (SP-4-3)-
268-655-7 68132-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with glycidyl tolyl ether
291-130-9 90341-97-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexyl(ethyl)amine
226-733-8 5459-93-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cyclohexylmethyl biphenyl-4-ylacetate
807-890-7 1609672-24-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cyclomaltodextrin glucanotransferase
618-522-8 9030-09-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopenta[c]cyclopropa[g][1,6]diazacyclotetradecine-12a(1H)-carboxylic acid, 2,3,3a,4,5,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-tetradecahydro-2-[[7-methoxy-8-methyl-2-[4-(1-methylethyl)-2-thiazolyl]-4-quinolinyl]oxy]-5-methyl-4,14-dioxo-, (2R,3aR,10Z,11aS,12aR,14aR)-
618-844-9 923604-58-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cymbopogon winterianus, ext., reaction products with acetone
305-053-6 94333-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyperus scariosus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cyperus scariosus, Cyperaceae.
294-955-2 91771-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyperus scariosus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cyperus scariosus, Cyperaceae.
294-955-2 91771-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D,L- Menthol / D,L-Isomenthol
947-851-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D,L-DIETHYL TARTRATE
629-770-1 57968-71-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
241-240-8 17199-29-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucitol monolaurate
247-888-8 26657-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucitol, 1-deoxy-1-[methyl(1-oxononyl)amino]-
617-694-1 85261-19-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-gluconic acid, cyclic 4,5-ester with boric acid, calcium salt (2:1)
227-264-1 5743-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides, 2-hydroxy-3-sulfopropyl ethers, sodium salts
830-086-2 742087-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranoside, methyl, mixed decanoates and octanoates and oleates
941-129-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-pentose, oligomeric, C14 and C18 alkyl glycosides
940-643-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
DCNS 170 (Hydrolysed)
481-930-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydro-1,1,7-trimethyl-3a,7-methano-3aH-cyclopentacyclooct-3-yl formate
261-118-8 58096-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydro-2-naphthyl acetate
234-054-3 10519-11-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydrospiro[furan-2(3H),5'-[4,7]methano[5H]indene]
270-887-9 68480-11-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol, acetylated
939-633-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol
271-516-3 68583-51-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyl 2-ethylhexanoate
298-078-6 93777-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyl acetate
203-942-2 112-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyltrimethoxysilane
422-350-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Deuterium oxide
232-148-9 7789-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di(µ-2,2´,2´´-nitrilotris(ethanol)-diperchlorato)dinatrium
605-047-6 156157-97-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-mu-chloro-bis(hapto-1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I)
235-157-6 12092-47-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl dicarbonate
246-240-1 24424-99-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-tert-butyl α,α,α',α'-tetramethyl-(p-phenylenedimethylene) diperoxide
220-479-1 2781-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialuminium titanium pentaoxide
234-456-9 12004-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialuminium tris[4-hydroxy-3-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalenesulphonate]
281-848-0 84041-67-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammineplatinum(II) nitrite
238-203-3 14286-02-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium 5-(hexylsulfonyl)-2-{[3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-2,7-dihydro-3H-naphtho[1,2,3-de]heterocycle-6-yl]amino}benzenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cobaltate(2-)
304-038-1 94233-08-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium dihydroxybis[lactato(2-)-O1,O2]titanate(2-)
265-409-0 65104-06-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium phthalate
208-341-9 523-24-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium tartrate
221-618-9 3164-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diarsenic triselenide 215-119-5 1303-36-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzo[b,f]cyclohepten-1-one
218-737-3 2222-33-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl sulphoxide
210-668-7 621-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl trithiocarbonate
460-390-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyldimethylammonium chloride
202-903-7 100-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromodibenzo[b,def]chrysene-7,14-dione
215-363-2 1324-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromopyranthrene-8,16-dione
215-374-2 1324-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1