Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 16 januari 2020. Database contains 22652 unique substances and contains information from 98139 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,2'-azobis[2-methylpropionamidine] dihydrochloride
221-070-0 2997-92-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-azobis[4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitrile]
239-593-8 15545-97-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-butyliminodiethanol
203-055-0 102-79-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dibromobiphenyl
625-732-3 13029-09-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone
205-027-3 131-54-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
229-962-1 6864-37-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimorpholinyldiethyl ether
229-194-7 6425-39-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)
202-319-2 94-28-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate
203-652-6 109-16-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedithiodiethanol
226-045-8 5244-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminobis[4,6-diamino-1,3,5-triazine]
222-695-1 3576-88-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminodi(ethylamine)
203-865-4 111-40-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminodiethanol
203-868-0 111-42-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Iminodiethanol, propoxylated
1 - 6.5 moles propoxylated
500-085-9 35176-06-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)diethanol
212-985-6 901-44-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(4,6-di-tert-butyl-phenyl)-2-ethylhexyl phosphite
418-310-3 126050-54-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)
403-800-1 103597-45-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis(6-nonyl-p-cresol)
232-092-5 7786-17-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis[6-(1-methylcyclohexyl)-p-cresol]
201-044-5 77-62-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenebis[6-cyclohexyl-p-cresol]
223-773-8 4066-02-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methylenediphenyl diisocyanate 219-799-4 2536-05-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methyliminodiethanol
203-312-7 105-59-9 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxybis-ethanol diformate
601-722-4 120570-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane] 2,2'-disulphide
223-829-1 4090-51-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxydi(ethylamine)
220-395-5 2752-17-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxydiethanol
203-872-2 111-46-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Oxydiethanol, propoxylated
1 - 4.5 moles propoxylated
500-031-4 9051-51-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-thiodiethanethiol
222-671-0 3570-55-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-vinylenebis[5-methylbenzoxazole]
213-866-1 1041-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-{octahydro-1H-4,7-methanoindene-2,5-diylbis[(2,1-phenylene)oxymethylene]}bis(oxirane)
943-519-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
204-794-1 126-58-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate
201-972-0 90-17-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
206-117-5 302-17-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl methacrylate
221-309-9 3063-94-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroacetamide
206-559-9 354-38-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethyl methacrylate
206-525-3 352-87-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,3,5-trimethylhexyl]carbamate 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,5,5-trimethylhexyl]carbamate
938-105-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl methacrylate
206-596-0 355-93-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(trifluoromethyl)morpholine
206-841-1 382-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-Tetrafluorooxetane
700-202-5 765-63-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3-trimethylbutane
207-346-3 464-06-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3-trimethylcyclopent-3-enylacetonitrile
239-405-4 15373-31-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine
247-063-2 25513-64-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1