Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 21 januari 2020. Database contains 22666 unique substances and contains information from 98237 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,2'-(cyclohexylimino)bisethanol
224-809-5 4500-29-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(ethylenedioxy)diethanol
203-953-2 112-27-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
202-114-8 91-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(methylenebis((2,6-dimethyl-4,1-phenylene)oxymethylene))bis oxirane
439-910-1 93705-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(naphthalene-1,4-diyl)bis(benzoxazole)
225-803-5 5089-22-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol
246-807-3 25307-17-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(octadecylimino)bisethanol
233-520-3 10213-78-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(octylimino)bisethanol
239-555-0 15520-05-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(p-phenylenediethene-2,1-diyl)bisbenzonitrile
235-835-1 13001-39-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
227-057-6 5625-37-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis[5-methylbenzoxazole]
219-260-3 2397-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole
216-245-3 1533-45-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1,1-dimethylethyl)imino]bisethanol
218-480-7 2160-93-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bisethyl diacetate
242-895-2 19224-29-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
216-823-5 1675-54-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(cyclohexane-4,1-diyloxymethylene)]bisoxirane
236-502-3 13410-58-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(1-methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxymethylene]]bisoxirane
221-346-0 3072-84-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(2,2',5,5'-tetrachloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]
244-776-0 22094-93-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide]
228-787-8 6358-85-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]
225-822-9 5102-83-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
224-867-1 4531-49-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide]
226-789-3 5468-75-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
226-939-8 5567-15-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-ethoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
250-799-7 31775-20-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide]
250-797-6 31775-16-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-methylphenyl)-3-oxobutyramide]
228-771-0 6358-37-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutyramide]
229-388-1 6505-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-nonylphenol]
268-048-7 67990-27-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(3-acetamidophenyl)imino]diethyl diacetate
248-196-9 27059-08-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol
221-359-1 3077-12-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis(ethanethiol)
239-044-2 14970-87-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[1,3-phenylenebis(oxy)]bisethanol
203-028-3 102-40-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol
425-950-7 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[3-acetamido-4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]diethyl diacetate
216-251-6 1533-78-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[3-chloro-4-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]phenyl]imino]bisethyl bis(hydrogen sulphate), potassium sodium salt
287-719-5 85567-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[4-[(2-bromo-6-chloro-4-nitrophenyl)azo]-3-chlorophenyl]imino]bisethanol
241-481-9 17464-91-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol
251-410-3 33229-34-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[4-[(3,5-dinitro-2-thienyl)azo]phenyl]imino]bisethyl diacetate
255-940-6 42783-06-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[5-acetamido-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]imino]diethyl diacetate
222-813-1 3618-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[[5-acetamido-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]imino]diethyl diacetate
222-814-7 3618-73-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[azobis(1-methylethylidene)]bis[4,5-dihydro-1H-imidazole dihydrochloride
248-655-3 27776-21-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[cyclohexane-1,1-diylbis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane
810-464-3 13446-84-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethane-1,2-diylbis(oxy)]bisethyl diacetate
203-846-0 111-21-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
245-516-9 23243-68-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethylenebis(oxymethylene)]bisoxirane
218-746-2 2224-15-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[ethylenebis(oxyphenyl-2,1-eneazo)]bis[N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide
278-770-4 77804-81-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bisacetic acid
237-655-9 13887-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
245-509-0 23235-61-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[propane-1,3-diylbis(oxy)]bis(3'',5,5''-tri-tert-butyl-5'-methyl-1,1':3',1''-terphenyl-2'-ol)
600-548-6 1042662-40-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-azobis[2,4-dimethylvaleronitrile]
224-583-8 4419-11-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2