Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 21 januari 2020. Database contains 22666 unique substances and contains information from 98237 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of 1,4-dichlorobut-2-ene; 3,4-dichlorobut-1-ene
931-313-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Feropur
931-319-1 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-monobranched
931-320-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes (residues), coal
931-322-8 - Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-C12-14-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
931-324-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(3-(dimethylamino)propyl)-C12-14-(even numbered)-alkylamide
931-327-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Activated Carbon - High Density Skeleton
931-328-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)
931-329-6 - Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)
931-330-1 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts
931-333-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Activated Carbon - Low Density Skeleton
931-334-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C12-18(even-numbered) and C18(unsatd.), N,N-bis(hydroxyethyl)
931-335-9 90622-74-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
(3beta)-17-(3-pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate compound with (2R,3R)-tartaric acid and methanol (1 : 1 : 1.5)
931-336-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C12-18(even-numbered) and C18(unsatd.), N-hydroxyethyl
931-338-5 90622-77-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-18(even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
931-341-1 68955-55-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium, bis(2-hydroxybenzoato-O1,O2)-, ar,ar'-di-C14-18alkyl derivs.
931-371-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)
931-384-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Crude Tall Oil
931-433-1 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of D-glucitol with C8 – C16 (even-numbered) and C18 unsaturated fatty acids
931-434-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes C20+
931-467-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Phenol, di-alkyl (ten species comprising tetradecyl, hexadecyl, octadecyl, eicosyl substituents) and Phenol, mono-eicosyl and Phenol, mono-hexadecyl and Phenol, mono-octadecyl and Phenol, mono-tetradecyl
931-468-2 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-hydroxy-,C14-18 alkyl derivs.
931-472-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (Z)-1-chloro-1-propene and 2-chloropropane and 2-chloropropene
931-485-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C21-32 linear and branched
931-505-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silver electrolyte
931-506-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
931-513-6 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C11-12
931-515-7 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C11-12
931-515-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts
931-534-0 68439-57-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bisisopropyl peroxydicarbonate and bis-sec-butyl peroxydicarbonate and isopropyl-sec-butylperoxydicarbonate
931-536-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium C12-14 (even numbered) alkyl sulphates
931-558-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Spent liquor from semi-chemical pulping containing spent inorganic process chemicals and dissolved organic substances originating from the wood raw material
931-583-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Spent liquor from alkaline pulping and bleaching containing spent inorganic process chemicals and dissolved organic substances originating from the cellulosic raw material.
931-584-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C8-18(even-numbered) and C18(unsatd.), N-(2-hydroxypropyl)
931-596-9 1335203-30-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
The product from the burning of a combination of carbonaceous materials.
931-597-4 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead Bullion, Platinum Group Metals rich
931-607-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogenated dimerization products of 1-decene and Reaction products of 1-decene, hydrogenated
931-652-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C13-15 (odd numbered, branched and linear), ethoxylated
931-662-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Materials for reclaim, precious metal production by-products
931-663-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-dichloropropane and 3-chloropropene and 3,3-dichloropropene
931-670-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hexyldecan-1-ol and 2-hexyldodecan-1-ol and 2-octyldecan-1-ol and 2-octyldodecan-1-ol
931-671-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dihydroxy-4-methyl-1-[3-(methylaminio)propyl]pyridine-1-sulfate salt
931-673-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Materials for reclaim, Precious Metals in Bricks, Pots, Crucibles and trays, etc.
931-674-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Syrups, Wheat, Hydrolyzed Starch
931-687-3 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-C18 (even numbered)
931-695-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl
931-700-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diol and 2,4,4-trimethylhexane-1,6-diol
931-714-9 35255-57-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with triethanolamine
931-719-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of lead chloride or lead sulphate with alkaline solution
931-722-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Distillation residue, butyl alcohols production, rectification
931-740-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates
931-745-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene polymerisation (triethylaluminium catalysed), distillation residue, C20-40 fraction
931-746-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium oxide and vanadium dioxide
931-787-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C18 (unsaturated)
931-801-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of soluble nickel salt, cobalt salt, manganese salt with alkalines
931-895-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty alcohols C13-15 (odd numbered, linear and branched), reaction products with ethylene oxide, sodium chloroacetate and ethanolamine
931-915-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono (C12-13-branched and linear alkyl) esters, sodium salts
931-974-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Magnesium hydrogensulphite, Magnesium sulphate and Sulfur dioxide
932-005-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
phthalic anhydride, distillation residues
932-014-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of L-xylo-hex-2-ulosonic acid and ascorbic acid
932-019-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C8-C9, isoalkanes
932-020-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide
932-051-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Se-Te-Concentrate
932-075-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
932-078-5 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium carbonate and calcium dihydroxide and silicon dioxide
932-084-8 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(dimethylamino)propyl]-C12-18(even-numbered)-alkylamide
932-121-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-(C11-C14-alkyloxy)propyl]-, branched
932-122-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium dihydroxide precipitated with carbon dioxide during sugar juice purification
932-124-4 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast (Saccharomyces cerevisiae)
932-161-6 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium hydrogensulphite, ammonium sulphite and sulphur dioxide
932-162-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oligomerisation products of ethylene oxide with reaction products of rape oil and ethanolamine
932-164-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast, salt-enriched
932-165-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation, salt-enriched
932-176-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of Corynebacterium glutamicum
932-179-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (<=2.5 moles EO), sulfated, monoisopropanolamine salt
932-185-7 1187742-72-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
vinasses, residue of fermentation
932-215-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt
932-231-6 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C11-12, hydroformylation products, low boiling
932-235-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Slags, steelmaking, elec. furnace (carbon steel production)
932-275-6 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium selenite and sodium sulphate
932-279-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of selenious acid and sulphuric acid
932-280-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Filter cake from enzyme fermentation, consisting of fungal biomass and inorganic filtration aid
932-281-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C13-14, hydroformylation products, low boiling
932-284-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 2,2,4,6,6-pentamethylheptane-4-thiol, 2,3,4,6,6-pentamethylheptane-3-thiol , 2,4,4,6,6-pentamethylheptane-2-thiol, 2,3,4,6,6-pentamethylheptane-2-thiol
932-286-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of glucose and fructose and water
932-346-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl rel-(1R,3R)-3-((1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl rel-(1S,3S)-3-((1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
932-389-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of fusion between 1000°C and 2000°C of aluminium oxide and calcium oxide based raw materials with at least CaO+Al2O3+Fe2O3 > 85%, in which aluminium oxide and calcium oxide in varying amounts are combined in various proportions into a multiphase crystalline matrix.
932-420-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Slags, steelmaking, elec. furnace (stainless/high alloy steel production)
932-476-9 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethane-1,2-diol, reaction products with 2-(chloromethyl)oxirane
932-720-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenolates from Hydrocarbon Resin production
932-728-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, ammonium iron(3+) salt with diammonium sulphate
932-833-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oligomerisation products of 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate and butan-1-ol and pentan-1-ol and 2-ethylhexan-1-ol, allophanate type
933-047-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [(3,7-dimethyl-6-octenyl)oxy]acetaldehyde and8-(2,2-dimethoxyethoxy)-2,6-dimethyloct-2-ene
933-584-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gold electrolyte
933-944-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-[2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)ethyl]methacrylamide and methacrylic acid
934-058-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylpropane-1,3-diol and 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol
934-079-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
C26-28 (even numbered) α-alkenes
934-268-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminate(2-),[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON] (oxidoborate-µ-oxido)(-1),disodium
934-405-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminate(2),[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON]hydroxy-,disodium
934-407-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium Cocoyl Rice Amino Acids
934-509-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium Lauroyl Wheat Amino Acids
934-512-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium hydrogensulfide and sodium carbonate
934-716-8 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
934-954-2 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
934-956-3 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl 3-cyclopentyl-1-methyl-1H-indole-6-carboxylate
935-121-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-2,5-bis-O-(diphenoxyphosphoryl)-D-glucitol
935-211-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Decene, hydroformylation products, high boiling
935-454-7 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
The IUPAC name and further molecular and structural information for the reaction mass was not determinable.
935-539-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
The IUPAC name and further molecular and structural information for the reaction mass was not determinable.
935-540-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-cis-ethyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
935-545-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(3-Phenylpropioloyl)-1,3-isobenzofurandione
935-606-2 1329658-14-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, styrenated, epoxidized
935-721-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 604-916-7 and (4R,4aS,5aR,12aS)- 4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide sulfate (1:2),
935-744-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
crystalline Silicic acid, calcium salt
935-756-9 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of m-cresol and 2-chloro-m-cresol and 6-chloro-m-cresol
935-783-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(5-chloro-2-methoxyphenyl)phosphine
935-814-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sulphur trioxide and chlorosulphuric acid
935-821-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium bis(4-{[(2S,4R)-1-(biphenyl-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl]amino}-4-oxobutanoate)
935-847-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(3-ethylphenyl)oxirane and 2,2’-(1,3-phenylene)dioxirane and 2,2'-(1,4-phenylene)dioxirane
935-853-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
nonapotassium 2,4,6-trihydroxy-4-methyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane-2,6-bis(olate) 2,6,8-trihydroxy-4,6-dimethyl-3,5,7-trioxa-2,4,6,8-tetrasilanonane-2,4,8-tris(olate) 6-hydroxy-2,4,6-trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane-2,4-bis(olate) dihydroxy(methyl)silanolate {[dihydroxy(methyl)silyl]oxy}(hydroxy)methylsilanolate
935-877-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
935-907-9 79794-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[5-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-2,4-dimethoxyphenyl]ethanone
935-935-1 1551444-36-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-fluoro-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
935-974-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4''-butyl-4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-1,1':4',1''-terphenyl
935-976-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-4''-pentyl-1,1':4',1''-terphenyl
935-977-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-Biphenyl, 4'-butyl-3-fluoro-
935-978-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[(1R,2S)-2,6-dimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]-6-[(1RS)-1-fluoroethyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
936-023-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Methoxy-5-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitrile
936-067-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopropyl 2-bromo-3-cyclopentyl-1-methyl-1H-indole-6-carboxylate
936-073-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-methanol
936-118-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloromethyl-4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]
936-119-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
936-120-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Olefines polymer, oxidized, hydrolyzed, distn. residues, from C20 alcohols manuf.
936-122-4 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R,2R,3S,4S)-1-(1,3-dithian-2-yl)pentane-1,2,3,4-tetrol
936-125-0 1352707-52-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R,2R,3S,4S)-1-(1,1,3,3-tetraoxido-1,3-dithian-2-yl)pentane-1,2,3,4-tetrol
936-126-6 1352707-53-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dibutyl adipate and dibutyl glutarate
936-196-8 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Sodium stearate with Dialuminium chloride pentahydroxide and Magnesium chloride
936-211-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
The IUPAC name and further molecular and structural information for the reaction mass was not determinable.
936-227-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Concentrates of lead and zinc compounds with sulfur resulting from hydrometallurgy (hot acid leaching, super-hot acid leaching and flotation)
936-276-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-4-((2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol acetate
936-344-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 1-(3-chloropyridin-2-yl)-5-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-5-carboxylate
936-349-9 1312304-36-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Multi-Walled Carbon Nanotubes (MWCNT), synthetic graphite in tubular shape 936-414-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoctadecan-2-yl)octadecanamide
936-560-6 212070-45-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium(III) complexes with 1-(3-chlorophenyl)-4-{[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]diazenyl}-3-methyl-1H-pyrazol-5-ol and (7-hydroxy-8-{[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]diazenyl}-1-naphthyl)methylcarbamate (1:(2-x):x) , sodium and ammonium salts (1:y:z ; y+z<1)
936-609-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium hydrogen N-(1-oxooctadecyl)-L-glutamate and sodium hydrogen N-(1-oxohexadecyl)-L-glutamate
936-610-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium N-(1-oxooctadecyl)-L-glutamate and disodium N-(1-oxohexadecyl)-L-glutamate
936-611-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-fluoro-4-(4-butylphenyl)-phenyl boronic acid
936-617-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(3-fluoro-4'-pentyl[1,1'-biphenyl]-4-yl)-boronic acid
936-618-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-trifluoromethanesulfonic acid-4-(5-ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenylester
936-619-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dodec-1-ene and dodec-2-ene
936-654-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of tetradec-1-ene and tetradec-2-ene and tetradec-3-ene
936-655-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
DPTTC
936-662-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl N-{[2-(chloromethyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl}-N-pyridin-2-yl-ß-alaninate
936-788-6 1307233-94-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium bromide and disodium 2,2'-(carbonothioyldisulfanediyl)dipropanoate
936-795-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium bromide and disodium 2,2'-(carbonothioyldisulfanediyl)dipropanoate
936-795-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (9-acetoxy-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-yl)methyl palmitate and (9-acetoxy-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-yl)methyl stearate
936-831-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-cyclopropylnaphthalen-1-aminium hydrogen oxalate
936-852-3 1533519-87-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 3-(chloromethyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
936-879-0 1247712-63-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(3-chloropyridin-2-yl)-3-{[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl}-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
936-882-7 1352319-02-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Willemite, white and zinc iron chromite brown spinel
936-897-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-2,3',4',5'-tetrafluoro-1,1'-biphenyl
936-926-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-tert-butyl-2-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazole
936-956-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,Ndiethylethanaminium bromide
936-979-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,Ndiethylethanaminium bromide
936-979-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Epoxy Resin T1600
937-130-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 1-(3-chloropyridin-2-yl)-3-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
937-132-1 960316-73-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C17-C19, n-alkanes, <2% aromatics
937-158-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of neodymium carbonate and praseodymium carbonate
937-221-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with diethylene triamine, di-Me sulfate quaternized
937-237-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
vinasses, residue of fermentation, depotassified
937-260-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass 2-methylpenta-1,3-diene and 4-methylpenta-1,3-diene and 4-methylpent-4-en-2-ol
937-376-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ashes (residues), nonhazardous municipal solid waste
937-417-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[(ethoxycarbonyl)amino]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt
937-559-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
937-617-8 869501-51-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium, ammonium, 2-amino-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzenesulfonate
937-657-6 1362924-06-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, C18-unsatd., dimers, partly hydrogenated with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine
937-688-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3S-3-aminodihydrofuran-2(3H)-one hydrobromide
937-694-8 15295-77-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2-isopropyl-1,3-thiazol-4-yl)-N-methylmethanamine dihydrochloride
937-695-3 1185167-55-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(p-tolyl)ethanamine
937-697-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-difluoro-3-methoxy-6-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
937-712-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], alpha-[2-[bis(phosphonomethyl)amino]methylethyl]-omega-[2-[bis(phosphonomethyl)amino]methylethoxy]-sodium salt
937-739-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
7-But-2-ynyl-8-[(R)-3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-piperidin-1-yl]-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-purine-2,6-dione
937-756-4 886588-63-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethylindan-1-amine
937-760-6 1225478-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-(tetrahydro-5-propyl-pyran-2-yl)-phenol
937-897-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of tri-µ-(2-ethylhexanoato-O)-bis(N,N',N''-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane-N,N',N'')dimanganese and µ-(acetato-O)-di-µ-(2-ethylhexanoato-O)-bis(N,N',N''-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane-N,N',N'')dimanganese
937-913-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-3 dihydroxy-2,4bis-(4-(2-sulfooxyethanesulfonyl)-phenylazo) benzene disodium salt
937-924-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Ethylhexyl N-(5-isocyanato-2-methylphenyl)carbamate and 2-Ethylhexyl N-(3-isocyanato-4-methylphenyl)carbamate and N,N'-(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(carbamic acid) C,C'-bis(2-ethylhexyl) ester
937-955-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, 2-methanoate and 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, 1-methanoate and 6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol
937-957-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol and 6-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)hept-5-en-2-ol
937-958-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Hydroxyhexyl 2-methanoate and 2-Hydroxyhexyl 1-methanoateand 1,2-Dihydroxyhexane and 1,2-Dihydroxyhexane, dimethanoate
937-959-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Hydroxyoctane, 2-methanoate and 1,2-Dihydroxyoctane, dimethanoate and 2-Hydroxyoctane 1-methanoate and 1,2-Dihydroxyoctane
937-960-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-({2-[4-(2,4,5-trimethylhexan-3-yl)phenoxy]ethoxy}methyl)oxirane
937-989-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl laurate, dodecyl myristate, tetradecyl laurate and tetradecyl myristate
938-075-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dodecan-1-ol and tetradecan-1-ol, esterification product with lauric acid and/or myristic acid , by-products from
938-076-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
938-094-9 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C12-18(even numbered), N-[3-(dimethylamino)propyl]
938-095-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-[{4-[(4-amino-5-sulfonaphthalen-1-yl)diazenyl]-7-sulfonaphthalen-1-yl}diazenyl]benzene-1,4-disulfonic acid, trisodium salt and 2-[{4-[(4-amino-5-sulfonaphthalen-1-yl)diazenyl]-6-sulfonaphthalen-1-yl}diazenyl]benzene-1,4-disulfonic acid, trisodium salt
938-103-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,3,5-trimethylhexyl]carbamate 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,5,5-trimethylhexyl]carbamate
938-105-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2