Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2H-Isoindole-2-acetamide, N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]-1,3-dihydro-1,3-dioxo
814-490-6 42753-80-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetamide, 2-amino-N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]
814-491-1 50509-09-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-dodecene, dimers
814-509-8 62132-67-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-N'-(2-cyano-4-(3-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)thioureido)phenyl)-N,N-dimethylformimidamide
814-560-6 1429755-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2(phenylsulfanylmethyl)indole-3-carboxylate
814-571-6 131707-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 5-acetyloxy-1,2-dimethylindole-3-carboxylate
814-572-1 40945-79-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[4-(6-acetyloxy-1-benzothiophen-2-yl)phenyl] acetate
814-574-2 84449-63-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Methyl-1-(2-chloroethylimino)-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole hydrochloride
814-575-8 110951-51-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-N,N-diethyl-3,7-dimethyl-octa-2,6-dien-1-amine
814-576-3 40267-53-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(E)-(6-Methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-ylidene)amino] ethanol
814-577-9 110951-48-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty Acids, C16-18 and C18-unsatd., diesters with 2-(3-hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione)
814-602-3 190454-06-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
rel-(1R)-1-[(1S)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethanol
814-613-3 141846-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-Ascorbic acid, titanium(4+) salt
814-615-4 122958-50-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R)-1-(4-methylphenyl)ethylamine (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
814-654-7 122170-65-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Amino-N-[3-(diethylamino)propyl]benzamid, hydrochloride
814-672-5 109342-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R)cyclohex-3-enecarboxylic acid (1S)-1-phenylethylamine
814-700-6 67976-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-(2-hydroxyethyl)-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
814-705-3 6940-45-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptanoic acid,7-amino-, hydrochloride (1:1)
814-729-4 62643-56-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[4-bromo-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-chloroacetamide;
814-736-2 285158-15-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitro-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
814-745-1 3682-15-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphonic acid, magnesium salt (2:1)
814-750-9 13598-61-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[(1R,2R)-2-(acetylamino)cyclohexyl]acetamide
814-779-7 122743-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R)-2-aminobutan-1-ol L-tartrate monohydrate
814-787-0 153078-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-(Isopropoxycarbonyloxy)-benzoyl]-benzoylperoxide
814-835-0 1310672-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-3-methylbenzene-1,2-diaminehydrochloride (1:1)
814-904-5 1087743-89-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-octylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
814-965-8 22094-84-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1-ethoxyethyl)-5-methyl-oxazolidin-2-one
814-994-6 123403-95-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dihydroxpyrimidine
814-997-2 706811-25-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4,6-dimethyl-1-benzofuran-2-yl)-1,3-benzothiazole-4,7-diol
815-012-9 1251730-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzothiazole, 2-(4,6-dimethyl-2-benzofuranyl)-4,7-dimethoxy
815-013-4 1251730-64-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzofurancarbothioamide, N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4,6-dimethyl
815-015-5 1251730-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzofurancarboxamide, N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4,6-dimethyl
815-016-0 1251730-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isobutyl-4-vinyl-1,3-dioxolane
815-031-2 1411949-02-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Methyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
815-057-4 71985-80-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-[2-[[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetyl]amino]ethoxy]ethoxy]acetic acid
815-071-0 1143516-05-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl N-[(1S,3R)-3-acetylcyclopentyl]carbamate
815-083-6 204913-01-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-bis(6-oxido-6H-dibenzo[c,e][1,2]oxaphosphinin-6-yl)ethane-1,2-diamine
815-096-7 1421927-53-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-6-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:5)
815-135-8 1386899-40-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,6-dimethyl benzofuran-2-carboxylic acid
815-149-4 77037-40-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(3-chlorophenyl)-3-methoxypicolinonitrile
815-168-8 1415226-39-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-bis(2,4,6-triisopropylphenyl)methanediimine
815-171-4 300382-79-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium hexatitanate
815-182-4 12058-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R,3R)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butane-2,3-diol methanesulfonate
815-196-0 1175536-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl (2S)-2-({[(1,1-dimethylethyl)oxy]carbonyl}amino)-5-oxo-5-{4-[(phenylmethyl)oxy]phenyl}pentanoate
815-197-6 934240-37-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl (2S)-5-[4-(benzyloxy)phenyl]-3,4-dihydro-2H-pyrrole-2-carboxylate
815-198-1 934240-38-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminium vanadium tetraoxide
815-205-8 13530-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(3-Benzoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-yl)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)acetamide
815-207-9 29462-30-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl-dimethyl-piperazin-1-ylsilane
815-305-1 138938-64-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butoxyethyl methanesulfonate
815-321-9 235098-18-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dimethoxy-2-methylpropane
815-376-9 41632-89-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2,3,4-tri-O-benzyl-b-L-thiofucopyranoside
815-387-9 99409-34-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of n-nonanoic acid (C9), n-heptanoic acid (C7), n-pentanoic acid (C5), mixed tetraesters with pentaerythritol, and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
815-460-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of mixed triesters of heptanoic acid (n-C7), nonanoic acid (n-C9) and trimethylolpropane (i-C7)
815-461-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({[3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl]carbamoyl}oxy)ethyl prop-2-enoate
815-462-6 124451-79-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dioxane, 2-(3,3-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,5,5-trimethyl
815-500-1 1853175-99-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-
815-521-6 72691-24-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-thienylmethyl)-1H-pyrazol-5-amine
815-539-4 1374750-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
rel-(1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexanecarbaldehyde
815-571-9 77880-02-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
heptyl 2-methylprop-2-en-1-yl ether
815-589-7 1093653-56-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(Hydroxyacetyl)-N-methylhydrazine-1-carboxamide
815-593-9 1613307-26-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl 2-(2-oxopropyl)butanedioate
815-594-4 33950-49-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-(3-chloro-5-cyanophenoxy)acetate
815-596-5 1613307-27-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl N-methylcarbamate
815-597-0 1943-79-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-Tyrosine, 3,5-dinitro-
815-705-6 17360-11-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-Tyrosine, N-acetyl-3,5-dinitro-
815-706-1 20767-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-Tyrosine, N-acetyl-3,5-diiodo-O-(4-methoxyphenyl)-, ethyl ester
815-708-2 83249-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-Tyrosine, N-acetyl-O-(4-methoxyphenyl)-3,5-dinitro-, ethyl ester
815-709-8 83290-90-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(22S)-22-carboxy-1-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-1,10,19,24-tetraoxo-3,6,12,15-tetraoxa-9,18,23-triazahentetracontan-41-oic acid
815-717-1 1169630-40-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-((2-(2-(dimethylamino)ethoxy)ethyl)amino)ethoxy)-N,N-dimethylethan-1-amine
815-936-2 1257084-22-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[cyclohexyl-(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-4,6-dimethylphenol
815-959-8 452081-72-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl-2-methyl-2-(methylsulfonyloxy) propanoate
815-960-3 1350817-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-[(thiophen-2-yl)methyl]acetamide
815-961-9 1374760-95-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(5S)-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-5-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-beta-L-xylopyranose
815-962-4 1384242-56-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-(cyclopropanecarbonyloxy)-6,12-dihydroxy-4,6a,12btrimethyl-11-oxo-9-(pyridin-3-yl)-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-decahydro-11H,12Hbenzo[f]pyrano[4,3-b]chromen-4-yl]methylcyclopropanecarboxylate
815-966-6 915972-17-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl propanol
815-987-0 124937-73-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(2-acetamidoacetyl)amino]propanoic acid
816-146-0 1016788-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(pyrimidin-5-ylmethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrido[1,2-a]pyrimidin-1-ium-3-ide-2,4-dione
816-285-7 1263133-33-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dihydropurin-6-one;sodium
816-307-5 45738-97-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylheptane
816-311-7 76589-16-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl (1R,3S,4R,5R)-3-{[(2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)carbonyl]amino}-5-({2,4,6-tri-O-benzoyl-3-O-[(2S)-1-(benzyloxy)-3-cyclohexyl-1-oxopropan-2-yl]-β-Dgalactopyranosyl}oxy)-4-[(2,3,4-tri-O-benzyl-6-deoxy-α-L-galactopyranosyl)oxy]cyclohexanecarboxylate
816-314-3 927881-65-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol with n-heptanoic acid and n-octanoic acid and n-decanoic acid
816-315-9 70024-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-[(3-{bis[3-(dimethylamino)propyl]amino}propyl)imino]dipropan-2-ol
816-324-8 2044770-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-phenylenebis((4-hydroxyphenyl)methanone)
816-325-3 5436-05-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-phenylene bis((4-hydroxyphenyl)methanone)
816-326-9 15517-46-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetic acid;hydrochloride
816-400-0 134979-01-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 2-acetyl-4-methyltridec-2-enoate (E & Z isomers)
816-455-0 960253-23-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R,2S)-2-ethenyl-1-(ethoxycarbonyl)cyclopropanaminium (2S)-2-[(4-chlorobenzoyl)oxy]propanoate
816-798-6 1352613-22-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification product of sunflower-oil fatty acids, with 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol
816-845-0 1818326-42-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,3-butanediol-1-ethylate
816-856-0 5205-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4-benzylpiperazin-1-yl)(cyclopropyl)methanone hydrochloride
816-907-7 1294454-93-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(4-benzylamino-3-nitrophenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one
817-066-9 77469-62-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butanedioic acid, 2,3-bis(benzoyloxy)-, (2R,3R)-, compd. with (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide (1:2)
817-148-4 27262-39-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,7-Di-t-butyl-3-[3,5-dimethyl-4-[(1,3,7,9-tetra-t-butyl-5-methyl-5H-benzo[d][1,3,2]benzodioxaphosphocin-11-yl)oxy]phenyl]-3H-benzofuran-2-one
817-187-7 1803088-15-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Piperidinedicarboxylic acid, 5-[(phenylmethoxy)amino]-, 1-(1,1-dimethylethyl) 2-[(3aR,4R,7S,7aS)-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1,3-dioxo-4,7-methano-2H-isoindol-2-yl] ester, (2S,5R)-
817-188-2 1690348-43-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,6-Diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid, 7-oxo-6-(phenylmethoxy)-, (3aR,4S,7R,7aS)-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1,3-dioxo-4,7-methano-2H-isoindol-2-yl ester, (1R,2S,5R)-
817-189-8 1698861-98-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxylatedihydrochloride
817-190-3 1501976-34-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
C16-18-(even numbered, C18-unsaturated)-alkylamines acetates
817-198-7 1273322-47-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-oxoethyl ethyl methylenemalonate
817-217-9 116280-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 2-fluoro-3-oxopentanoate
817-369-6 180287-02-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminopyridin-4-ol hydrochloride
817-486-2 1187932-09-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S)-2-[(4-chlorobenzoyl)oxy]propanoic acid
817-559-9 1047975-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octanoic acid, mixed tetraesters with 2-ethylhexanoic acid, heptanoic acid and pentaerythritol
817-668-1 667899-24-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, reaction products with Phytosterol, Isooctadecan-1-ol, Hexadecan-1-ol, Octadecan-1-ol and Docosan-1-ol
817-761-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-Bromphenyl)-5-butyl-1,3-dioxane, trans-
817-763-8 1310048-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,2,3,3-pentafluoro-3-(heptafluoropropoxy)prop-1-ene
817-766-4 91891-42-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
APM-JEM-Int-6
817-842-7 1369533-27-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-{2-[2-(3-azaniumylpropoxy)ethoxy]ethoxy}propan-1-aminium di[(2Z)-3-carboxyprop-2-enoate]
818-033-1 1629579-82-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Cyclohexane dicarbonyl chloride
818-233-9 13170-66-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
rel-(3aR,4R,7R,7aR)-octahydro-5H-4,7-methanoinden-5-one
818-398-7 34748-64-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl {4,6-diamino-2-[5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl}carbamate compd with dimethylsulfoxide
818-416-3 1438425-69-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium tetrahydroxyborate
818-946-5 71357-07-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium tetrahydroxyborate
818-953-3 12006-96-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(9,9-Dibutyl-9H-fluoren-2-yl)-2-methyl-2-morpholin-4-yl-propan-1-one
819-558-9 2020359-04-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-((allyloxy)methyl)acrylate
819-688-6 219828-90-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Licheninase
819-930-0 37288-51-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoic acid
819-935-8 15785-54-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,9-diethylidene-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
819-944-7 65967-52-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethan-1-ol
819-945-2 1006376-60-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R)-1-morpholino-2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)propan-1-one
819-998-1 135270-08-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cuprate(4-), [μ-[[7,7'-[[6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis[4-(hydroxy-κO)-3-[[2-(hydroxy-κO)-5-sulfophenyl]azo-κN1]-2-naphthalenesulfonato]](8-)]]di-, tetrasodium
820-015-3 129874-15-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium propanedioate
820-064-0 13095-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
820-170-7 1508261-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc, O,O-mixed (iso-Bu), (iso-Pr), (pentyl) phosphorodithioate
820-225-5 101747-77-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(5R,6S)-allyl 6-((R)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl)-7-oxo-3-(propylthio)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
820-260-6 93603-76-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,4S)-1-((benzyloxy)carbonyl)-4-ethylpyrrolidine-3-carboxylic acid
820-324-3 1428243-24-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(1,1-dimethylethyl)-4-nitro-benzamide
820-569-6 42498-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]pentane-2,4-dione
820-605-0 30881-23-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
butanedioic acid, 2-octenyl
820-780-3 62568-82-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(6,11-dihydro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine
820-948-6 41218-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzamide, 4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-N-(1,1-dimethylethyl)-
821-069-0 205492-91-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-bromo-5-fluoro-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
821-180-4 1417421-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl (2S,3S)-3-[(2-chloro-5-fluoro-4-pyrimidinyl)amino]bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
821-183-0 1777721-57-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R,2S,3S,4R)-3-((2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
821-184-6 1777721-60-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R,2S,3S,4R)-3-((5-fluoro-2-(5-fluoro-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)pyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
821-185-1 1777721-63-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(methoxymethyl)-1-methyl-3-nitro-benzene
821-450-1 1800070-34-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-hydroxy-4-propylfuran-2(5H)-one
821-451-7 78920-10-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hydroxy-4-propylfuran-2(5H)-one
821-451-7 78920-10-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-ethyl-6,6-dimethyl-8-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile
821-541-6 1256580-46-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9,13b-dihydro-1H-dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine monohydrobromide
821-693-3 127786-29-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-2-(4-methylbenzylidene)heptanal
821-749-7 154581-97-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 5-amino-2-[(methylsulfonyl)oxy]benzoate
821-754-4 80430-22-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphorodithioic acid, O,O-di-dodecyl-esters, zinc salts, neutral and basic
821-762-8 4563-56-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(methoxymethyl)-3-methyl-aniline
821-826-5 1472650-01-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-dibenzothiophene
821-827-0 1820028-78-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-ethoxy-2,3-difluoro-phenyl)-6-fluoro-phenol
821-828-6 1820028-72-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-(4-ethoxy-2,3-difluoro-phenyl)-6-fluoro-phenyl] trifluoromethanesulfonate
821-829-1 1820028-74-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Bromo-2-fluoro-1-(pentyloxy)-benzene
821-886-2 127326-78-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(5´R,8´S,10´R,13´S,14´S)-13´-methyl-1´,2´,6´,7´8´,12´,13´,14´,15´,16´-decahydro-17´H-spiro[1,3-dioxolane-2,3´-[5,10]epoxycyclopenta[a]phenantren]-17´-one
821-898-8 39931-87-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dextransucrase
821-951-5 9032-14-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of 2-Propenoic acid (2 moles) and Neopentylglycol hydroxypivalate (1 mole)
821-997-6 2136366-99-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-6-(1-methylpiperidine-4-carbonyl)pyridine hydrobromide
822-158-7 1338000-32-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thermomycolin
822-334-3 52233-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-{[4-(2-methylpropanoyl)phenyl]methyl}phenyl)propan-1-one
822-533-5 80067-83-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[[4-[7-chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethylamino]etanol Phosphate
822-535-6 6168-85-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzo[rst]phenanthro[10,1,2-cde]pentaphene-9,18-dione, reaction products with 1-chlorododecane
822-536-1 2180952-76-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-bromo-3-formylphenoxy)benzonitrile
822-547-1 906673-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, C14-24-branched and linear alkyl derivs., barium salts, overbased
822-951-8 120968-17-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
8-(prop-2-yn-1-yl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
823-304-2 25032-23-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-isobutyl-9,10-dimethoxy-3,4,6,7-tetrahydro-1H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2(11bH)-one
823-306-3 718635-93-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-isopropyl-1H-pyrazole
823-314-7 18952-87-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-((3R,4S)-4-ethylpyrrolidin-3-yl)-3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazine
823-377-0 1708997-43-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6'-(1-phenylethane-1,2-diyl)bis(6H-dibenzo[c,e][1,2]oxaphosphinine) 6,6'-dioxide
823-458-0 1631149-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(trimethylsilyloxy)-hexane
823-658-8 17888-62-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R)-1-(2,4-difluorophenyl)-2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)propan-1-one
823-704-7 126918-17-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propanoic acid, 3,3'-thiobis-, di-C11-14-isoalkyl esters, C13-rich
823-780-1 1034820-43-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R,3S)-butane-2,3-diol
823-920-1 5341-95-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-((2R,5R)-2,5-bis(4-chloro-2-fluoro-5-nitrophenyl)pyrrolidin-1-yl)-2,6-difluorophenyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidine
824-054-7 1332356-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
di-tert-butyl2,2'-(((((2R,5R)-1-(3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorophenyl)piperidin-1-yl)phenyl)pyrrolidine-2,5-diyl)bis(5-fluoro-2-nitro-4,1-phenylene))bis(azanediyl))bis(carbonyl))(2S,2'S)-bis(pyrrolidine-1-carboxylate)
824-055-2 1890114-10-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,21-bis(acetyloxy)-9-bromo-11,17-dihydroxy-, (11β,16α)- (9CI)
824-058-9 91160-86-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-3-(4-isobutylphenyl)-2-methylacrylaldehyde
824-059-4 2147744-66-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
di-tert-butyl 2,2'-(((2R,5R)-1-(3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorophenyl)piperidin-1-yl)phenyl)pyrrolidine-2,5-diyl)bis(6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole-5,2-diyl))(2S,2'S)-bis(pyrrolidine-1-carboxylate)
824-169-2 1890114-11-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[x Sodium, y Potassium, z Lithium, x+y+z =2] 4-amino-3-[[[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulfonate
824-263-3 2196165-14-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-2-(5-Oxo-3-propyl-1,2-dihydropyrrol-1-yl) butyramide
824-341-7 357338-13-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Carbamoyl-1-(β-D-ribofuranosyl)pyridinium triacetate chloride
824-435-8 2009225-92-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1Z)-1-chloro-2,3,3-trifluoroprop-1-ene
824-458-3 1263679-68-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)tetrahydrofuran-3-yl]methanol
824-583-3 160709-02-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4S,6S)-4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonyl chloride, 4-(acetylethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide,
824-717-0 403848-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction products of 1 mole of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs and 1 mole of cyclohexylamine
824-772-0 2060540-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxy)-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
824-773-6 22160-26-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron(3+) ion dipotassium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl} (carboxylatomethyl)amino)acetate; hydrate
824-774-1 148124-40-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-N,N-dimethylpropan-1-aminium 2-C10-13-alkyl benzenesulfonate
824-801-7 1093628-27-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-Valine, 3-methyl-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]hydrazide
824-898-6 1028634-77-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Azelaic acid, calcium salt (1:1)
824-962-3 14488-58-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
cobalt(2+) dihydrogen 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-dinitrilo)tetraacetate
825-116-6 24704-41-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(3-chlorophenyl)-3-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
825-120-8 1415226-40-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, N-C12-18-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid, sodium salts
825-246-3 2098351-38-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd (2 moles) with tetraethylenepentamine (1 mole)
825-258-9 1226892-46-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Partially Hydrogenated Jojoba Oil
825-259-4 869466-88-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)aniline
825-353-5 1207314-85-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-6-(trifluoromethyl)aniline
825-354-0 1207314-86-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl bis(2-hydroxyethyl) amine oxide
825-356-1 2097729-23-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-ethylanilino)ethyl-(2-hydroxypropyl)-dimethylazanium;sulfate
825-360-3 72269-47-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
pentasodium 3,7,11-tris(carboxylatomethyl)-15-(C12-18)-alkyl-3,7,11,15-tetraazaheptadecane-1,17-dioate
825-403-6 2060541-51-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Benzenediol, 2,4,6-trinitro-, calcium potassium salt
825-439-2 1265906-36-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium ({3-[(carboxylatomethyl)amino]propyl}{3-[(carboxylatomethyl)(C16-18, C18 unsat alkyl)amino]propyl}amino)acetate
825-518-1 2060541-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Molybdenum, bis(N,N-dibutylcarbamodithioato-κS,κS')dioxodi-μ-thioxodi-, stereoisomer
825-571-0 60428-79-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-1,4-bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
825-609-6 98458-83-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated
825-663-0 148520-81-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4S,4aR,5aR,6R,6aR,6bS,7S,9aS,11aS,11bR)-6-hydroxy-9a,11b-dimethyl-9-oxohexadeca hydrocyclopenta[1,2]phenanthro[8a,9-b]oxirene-4,7-diyl bis(2,2-dimethylpropanoate)
825-705-8 1235460-56-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 2-Ethylaniline with heptyl naphthalen-2-ol
825-706-3 1401000-07-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1