Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
[No public or meaningful name is available]
482-690-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
465-680-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-920-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
483-400-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
484-480-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
479-380-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
478-370-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
446-430-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
456-120-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-260-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
456-340-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-940-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
471-080-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
461-710-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
472-000-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-050-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-180-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
475-280-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
469-510-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
470-480-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
470-770-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-460-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
465-280-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-860-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
464-730-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
474-220-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
466-390-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-350-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-470-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-420-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
473-700-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-910-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
470-910-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
483-280-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
464-270-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
468-130-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
482-060-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-540-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
478-180-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-930-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
473-790-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-920-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
449-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
482-180-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
471-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-950-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-900-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
461-880-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-570-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
464-910-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
479-010-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
473-770-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
445-660-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
478-880-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
464-720-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
456-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-050-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
468-950-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
471-540-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-130-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
456-270-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
466-870-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
452-530-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-030-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
454-230-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
472-550-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
476-300-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
445-860-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
482-500-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
450-390-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-010-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-620-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-470-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
474-320-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
485-190-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-800-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
447-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
448-760-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
482-460-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-570-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
449-720-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
472-280-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-020-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-180-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-200-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-300-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
472-530-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
472-290-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
472-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
447-650-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-610-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-710-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-870-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-790-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-510-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
482-480-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
482-420-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
484-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
478-930-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
447-950-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-790-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
484-380-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
483-970-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
479-080-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
473-760-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
476-870-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
454-300-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-560-7 651325-27-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
478-970-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-480-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-080-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
482-710-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
449-390-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
472-490-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
459-800-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-040-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
468-730-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
468-970-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-030-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
487-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
454-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
452-600-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
475-470-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
450-400-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
474-270-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-340-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
472-470-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-440-4 610271-60-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
459-790-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-220-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
445-900-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-660-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-410-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-600-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-420-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-680-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
483-880-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
444-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[phosphinyldynetris(oxy)] tris[3-aminopropyl-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(C6-18)-alkyl] trichlorides
425-520-9 197179-61-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[R-(R*,S*)]-[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy]-(4-phenylbutyl)phosphinyl] acetic acid, (-)-cinchonidine (1:1) salt
415-820-8 137590-32-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A (1:1) mixture of: 2-[[4-[bis(2-acetoxyethyl)amino]phenyl]azo]-5,6-dichlorobenzothiazole; 2-[[4-[bis(2-acetoxyethyl)amino]phenyl]azo]-6,7-dichlorobenzothiazole
407-900-6 111381-12-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 11
417-740-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 1:1 mixture of: 2-[[4-[N-ethyl-N-(2-acetoxyethyl)amino]phenyl]azo]-5,6-dichlorobenzothiazole; 2-[[4-[N-ethyl-N-(2-acetoxyethyl)amino]phenyl]azo]-6,7-dichlorobenzothiazole
407-890-3 111381-11-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 2:1 mixture of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate; 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol bis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate
414-770-4 140698-96-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 2:1 mixture of: tris(3,5,5-trimethylhexylammonium)-4-amino-3-(4-(4-(2-amino-4-hydroxyphenylazo)anilino)-3-sulfonatophenylazo)-5,6-dihydro-5-oxo-6-phenylhydrazononaphthalene-2,7-disulfonate; tris(3,5,5-trimethylhexylammonium)-4-amino-3-(4-(4-(4-amino-2-hydroxyphenylazo)anilino)-3-sulfonatophenylazo)-5,6-dihydro-5-oxo-6-phenylhydrazononaphthalene-2,7-disulfonate
406-000-0 173939-66-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 2:1:1 mixture of: trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6-[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]-6''-(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'-azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate
402-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 34
418-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 3:1 mixture of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxododecyl)amino]-D-glucitol; 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxotetradecyl)amino]-D-glucitol
407-290-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 3:1 mixture of: perfluoro(5,8,9,12-tetramethyl-4,7,10,13-tetraoxahexadecane); perfluoro(5,6,9,12-tetramethyl-4,7,10,13-tetraoxahexadecane)
403-050-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 93193
420-320-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 9:1 mixture of: sodium 3,3'-(1,4-phenylenebis(carbonylimino-3,1-propanediylimino))bis(10-amino-6,13-dichloro-4,11-triphenodioxazinedisulfonate); lithium 3,3'-(1,4-phenylenebis-(carbonylimino-3,1-propanediyl-imino))bis(10-amino-6,13-dichloro)-4,11-triphenodioxazinedisulfonate
410-040-4 136213-76-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol and neopentylglycol with terephthalic acid, trimelliticanhydride, sebacic acid and adipic acid
422-700-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol with adipic acid
425-410-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol, neopentyl glycol, 1,4-butanediol and ethylene glycol with adipic acid and isophthalic acid
422-740-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol, propylene glycol and diethylene glycol with maleic anhydride, terephthalic acid and isophthalic acid
422-710-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (1:1) of: 2-[N-ethyl-4-[(5,6-dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]-m-toludino]ethyl acetate; 2-[N-ethyl-4-[(6,7-dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]-m-toludino]ethyl acetate
411-560-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (1:2:1) of: bis(N-cyclohexyl-N'-phenyleneureido)methylene; bis(N-octadecyl-N'-phenyleneureido)methylene; bis(N-dicyclohexyl-N'-phenyleneureido)methylene
406-550-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (50/50) of: tetrasodium 7-(4-[4-chloro-6-[methyl-(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate; tetrasodium 7-(4-[4-chloro-6-[methyl-(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
412-940-2 148878-18-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (50:50) of: 2-[2-acetylamino-4-[N,N-bis[2-ethoxycarbonyloxy)ethyl]amino]phenylazo]-5,6-dichloro-1,3-benzothiazole; 2-[2-acetylamino-4-[N,N-bis[2-ethoxycarbonyloxy)ethyl]amino]phenylazo]-6,7-dichloro-1,3-benzotriazole
411-600-0 143145-93-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (ratio not known) of: ammonium 1-C14-C18-alkyloxycarbonyl-2-(3-allyloxy-2-hydroxypropoxycarbonyl)ethane-1-sulfonate; ammonium 2-C14-C18-alkyloxycarbonyl-1-(3-allyloxy-2-hydroxypropoxycarbonyl)ethane-1-sulfonate
410-540-2 116726-92-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture mainly based on: 2,3-dihydro-6-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)-1,1,3-trimethyl-3-[4-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)phenyl]-1H-indene; 2,3-dihydro-5-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)-1,1,3-trimethyl-3-[4-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)phenyl]-1H-indene
402-990-3 163702-01-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of 4 diastereoisomers of 2,7-dimethyl-10-(1-methylethyl)-1-oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene
412-460-3 89079-92-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of : Benzyl[3S-[2[R*(R*)],3R*]]-2-[2-(1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino)propinyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxlate and (Z)-but-2-enedioic acid (1:1)
427-590-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one
401-700-2 3100-36-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of complexes of: titanium, 2,2'-oxydiethanol, ammonium lactate, nitrilotris(2-propanol) and ethylene glycol
405-250-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of compounds from (dodecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II) to (hexadecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II)
407-700-9 101408-30-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of diastereoisomers of 1-(1-hydroxyethyl)-4-(1-methylethyl)cyclohexane
407-640-3 63767-86-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of esters of 5,5',6,6',7,7'-hexahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan and 2-diazo-1,2-dihydro-1-oxo-5-sulfonaphthalene
413-840-1 121870-66-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of glucosylated 3-(2-hydroxyethoxy)propyl-heptamethyl tri- and octamethyltetrasiloxanes
417-910-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of (chlorophenyl)(chlorotolyl)methane
400-140-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of branched tetracosane
417-060-2 151006-61-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of ethylenediammonium O,O-bis(octyl) phosphorodithioate
400-520-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of iron (1:2) complexes of a mixture of: isomers of: 1,3-dihydroxy-4-[(5-phenylaminosulfonyl)-2-hydroxyphenylazo]-n-(5-amino-sulfonyl-2-hydroxyphenylazo)benzene (n=2,5,6); isomers of: 1,3-dihydroxy-4-[(5-phenylaminosulfonyl)-2-hydroxyphenylazo]-n-[4-(4-nitro-2-sulfophenylamino)phenylazo]benzene (n=2,5,6)
414-150-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 1,1'-[(3,5(or 2,4 or 4,6 or 2,6)-dihydroxy-o(or m or p)-phenylene)bis(azo-meta-phenyleneazo{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl})]dipyridinium-dichloride-dihydrochloride; 1-(1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-{3-[x-(4-{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-pyridinio-3-pyridylazo}phenylazo)-2,4(or 2,6 or 3,5 or 4,6)-dihydroxyphenylazo]phenylazo}-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridyl)pyridinium-dichloride-dihydrochloride (where x is variable)
404-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienoic acid
403-000-2 91853-67-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 4-(1(or 4 or 5 or 6)-methyl-8,9,10-trinorborn-5-en-2-yl)pyridine
402-520-7 125352-06-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: bromobenzylbromotoluene
402-210-1 99688-47-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: dodecylammonium (octachloro)(sulfonato)phtalocyaninatocuprate(II)
415-800-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: mono-(2-tetradecyl)naphthalenes; di-(2-tetradecyl)naphthalenes; tri-(2-tetradecyl)naphthalenes
410-190-0 132983-41-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: sodium [(2-hydroxyethylsulfamoyl){[2-(2-piperazin-1-ylethylamino)ethylsulfamoyl][2-(4-aminoethylpiperazine-1-yl)ethylsulfamoyl](sulfamoyl)}(sulfonatophthalocyaninato)]copper(II)
424-270-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: α,α'-oxybis(ethyleneoxycarbonylamino(3,1-(methyl)phenylene)aminocarbonyl)bispoly(oxypropylene)bis(methyl-3-(3-(2-trimethoxysilanylethylthio)propoxycarbonylamino)phenylcarbamate)
406-570-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: α-((dimethyl)biphenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylene)
406-325-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of monoesters: ethyl 6-O-hexadecanoyl-D-glucopyranoside; ethyl 6-O-octadecanoyl-D-glucopyranoside
418-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of n-octadecylaminodiethyl bis(hydrogen maleate); n-octadecylaminodiethyl hydrogen maleate hydrogenphthalate
405-960-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of RR and RS isomers of: (2-(2-methoxy-1-methyl)ethoxy)-1-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-2-methyl)ethoxy)-1-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-2-methyl)ethoxy)-2-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-1-methyl)ethoxy)-2-methylethyl acetate
406-880-6 88917-22-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of substituted dodecyl and/or tetradecyl, diphenyl ethers. The substance is produced by the Friedel Crafts reaction. The catalyst is removed from the reaction product. Diphenyl ether is substituted by C1-C10 alkyl groups. The alkyl groups are bonded randomly between C1 and C6. Linear C12 and C14, 50/50 used.
410-450-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of tetralithium cis-2-[3-tert-butyl-4-cyano-5-({2-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)amino]-6-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)(6-sulfonato-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-4-methylpyridin-3-yl}diazenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonate and tetralithium trans-2-[3-tert-butyl-4-cyano-5-({2-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)amino]-6-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)(6-sulfonato-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-4-methylpyridin-3-yl}diazenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonate
472-030-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: ((Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxycarbonylpropanoic acid; di-((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl) butandioate; di-((Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl) butandioate; (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl butandioate; ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxycarbonylpropanoic acid
415-190-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione; (-)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
419-120-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (+/-)-trans-3-ethoxycarbonyl-4-(4'-fluorophenyl)-N-methylpiperidine-2,6-dione; (+/-)-trans-3-methoxycarbonyl-4-(4'-fluorophenyl)-N-methylpiperidine-2,6-dione
415-080-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (1'-α,3'-α,6'-α-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane); (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)
416-930-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (1R)-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutylamine; (1S)-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutylamine
448-160-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (2S)-3,4-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl dodecanoate; (2S)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-5,7-diyl dodecanoate
437-740-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethoxycarbonylmethyl)hexadec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethoxycarbonylmethyl)tetradec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(3-methoxypropylcarbamoylmethyl)hexadec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(3-methoxypropylcarbamoylmethyl)tetradec-4-enoate
413-500-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (3R)-[1S-(1α, 2α, 6 β-((2S)-2-methyl-1-oxo-butoxy)-8aγ)hexahydro-2,6-dimethyl-1-naphthalene]-3,5-dihydroxyheptanoic acid; inert biomass from aspergillus terreus
415-840-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (4aR-cis)-6-benzyl-5,7-dioxooctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine; (4aS-cis)-6-benzyl-5,7-dioxooctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
425-170-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-bis(2-ethylhexyl)phosphate; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium 2-ethylhexylhydrogenphosphate
404-690-8 68132-19-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (E)-2,12-tridecadiennitrile; (E)-3,12-tridecadiennitrile; (Z)-3,12-tridecadiennitrile
422-190-8 124071-40-5 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1