Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of bis[4-(vinyloxy)butyl] hexane-1,6-diylbiscarbamate and 9,18-dioxo-3,8,19-trioxa-10,17-diazapentacos-1-en-25-yl [6-({[4-(vinyloxy)butoxy]carbonyl}amino)hexyl]carbamate
939-478-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of butane and butene
903-812-1 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of butane-1,3-diyl diacrylate and 1,3 butanediol diacrylate adduct with 1,3 butanediol monoacrylate
944-962-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of butane-2,2-diyl dihydroperoxide and dioxydibutane-2,2-diyl dihydroperoxide
700-954-4 1338-23-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of butyl diphenyl phosphate and dibutyl phenyl phosphate and tributyl phosphate
907-672-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of butyl palmitate and butyl oleate and butyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate and 482-680-2
944-892-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of C12-14 tert-alkylamines and dimethyl hydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate
948-071-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of C18 (unsatd.) fatty acid amides/esters of diethanolamine, C16-18 (even-numbered) fatty amine ethoxylates, castor oil ethoxylates and sulfosuccinates of C18 (unsatd.) fatty acid diethanolamide, sodium salt
943-172-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium 2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate and isomers of calcium amino-(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
947-903-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium bis(dihydrogenorthophosphate) and calcium hydrogenorthophosphate
914-172-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium carbonate and calcium dihydroxide and silicon dioxide
932-084-8 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium dihydroxide and calcium peroxide
930-930-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium disilicide and calcium silicide
915-037-6 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium fluoride and calcium sulfate and calcium carbonate
910-697-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium hydrogensulphite and sulphur dioxide
913-332-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of calcium sulfate and potassium sulfate and sodium sulphate
914-100-5 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium sulfate and tetracopper hexahydroxide sulphate
910-853-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of carbon tetrachloride and chloroform and 1,2-dichloroethane
900-600-0 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cardanol diene and Cardanol monoene and Cardanol triene 
947-945-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cerium dioxide and lanthanum fluoride and lanthanum oxide
909-701-4 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cerium dioxide and zirconium dioxide
909-709-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cerium phosphate and lanthanum phosphate and terbium phosphate
915-152-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of cerium(IV)oxide, praseodymium(III,IV)oxide and zirconium (IV)oxide
909-715-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of chlorodifluoroacetic acid and dichlorofluoroacetic acid and trifluoroacetic acid
903-945-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(1-), [2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][methyl [7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]carbamato(2-)]-, sodium and sodium bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) and sodium bis[methyl [7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-1-naphthyl]carbamato(2-)]chromate(1-)
915-704-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(1-), [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1) and hydrogen bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1)
916-865-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)] [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]]-, lithium sodium and Chromate(2-), [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)][N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)]-, lithium sodium
944-274-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate
914-129-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cis-1-methyl-1-(4-methylcyclohexyl) ethyl acetate and trans-1-methyl-1-(4-methylcyclohexyl) ethyl acetate and cis- 4-isopropyl-1-methylcyclohexyl acetate and trans-4-isopropyl-1-methylcyclohexyl acetate
939-728-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cis-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol and trans-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol
939-719-8 5502-75-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cobalt and copper and iron
912-664-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of cobalt sulphide and nickel sulphide and trinickel disulphide
910-663-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Cobalt, 4-[4-[[4-[[[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate 4-[4-[[4-[[[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate sodium complexes and Cobaltate(3-), bis[4-[4-[[4-[[[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)]-, trisodium and Cobaltate(5-), bis[4-[4-[[4-[[[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(4-)]-, pentasodium
916-898-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cobaltate(1-), bis[6-(amino-κN)-5-[2-[2-(hydroxy-κO)-4-nitrophenyl]diazenyl-κN1]-N-methyl-2-naphthalenesulfonamidato(2-)]-, sodium (1:1) and disodium [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-N-methylnaphthalene-2-sulphonamidato(2-)][6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(3-)]cobaltate(2-)
943-062-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cobaltate(2-), [2-[[[4-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)][2-[[2-hydroxy-5-[(phenylamino)sulfonyl]phenyl]azo]-3-oxo-N-phenylbutanamidato(2-)]-, disodium and Cobaltate(3-), bis[2-[[[4-hydroxy-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-, trisodium and sodium bis[2-[[2-hydroxy-5-[(phenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
947-257-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cobaltate(3-), bis[2-[[[3-[2-[1-[[(2-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-(oxo-κO)propyl]diazenyl-κN1]-4-(hydroxy-κO)phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-, sodium (1:3) and tetrasodium bis[2-[[[3-[[1-[(2-chloroanilino)carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulphonyl]amino]benzoato(3-)]cobaltate(4-)
941-792-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of copper and iron and zinc
912-666-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of copper complex of [(2,6-difluoroheterocycl-4-yl)amino]hydroxy{[2-hydroxy-3-sulfonato-5-(vinylsulfonyl)phenyl]diazenyl}naphthalene sulfonic acid, dialkali salt and copper complex of [(2,6-difluoroheterocycl-4-yl)amino]-hydroxy{[2-hydroxy-3-sulfonato-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl]diazenyl}naphthalene sulfonic acid, trialkali salt
479-550-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of copper digluconate, sodium sulphate and copper sulphate
948-085-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of copper oxide and dicopper oxide
910-628-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of copper oxide and magnesium oxide and silicon dioxide and calcium oxide
944-726-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of copper oxide and manganese dioxide
910-356-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Copper,di-µ-iodotris[triphenylphosphine]di- and iodobis(triphenylphosphino)copper
947-819-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of crystalline magnesium(2+) oxosilanebis(olate) and amorphous silicon dioxide and silicon
948-606-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)Vinyl]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)], trisodium salt and Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)]-, sodium and Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[2-(sulfooxy)Ethanol]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)], trisodium salt
941-883-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-methylenebis[6-[[5-[(2,4-disulfophenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]benzoato]](8-)]]di-, sodium and copper (2+) pentasodium 2-[2-{2-amino-5-[2-(2,4-disulfophenyl)diazen-1-yl]-4-hydroxyphenyl}diazen-1-yl]-5-({3-carboxy-4-[2-{5-[2-(2,4-disulfophenyl)diazen-1-yl]-4-hydroxy-2-oxidophenyl}diazen-1-yl]phenyl}methyl)benzoate and sodium chloride
948-009-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cyclododecanol and cyclododecanone
909-034-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.S,1R,6S)-
942-426-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, [1a(S*),6b]- (9CI
942-425-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cyclohexanol and cyclohexanone
906-627-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of cyclooct-4-en-1-yl formate and octahydropentalen-1-yl formate
916-909-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of decamethyltetrasiloxane and dodecamethylpentasiloxane and hexamethyldisiloxane and octamethyltrisiloxane and tetradecamethylhexasiloxane
906-378-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of decamethyltetrasiloxane; dodecamethylpentasiloxane; hexamethyldisiloxane; octamethyltrisiloxane
946-797-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of decyl acrylate and octyl acrylate
911-295-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Di-μ-thio-[{bis(2-ethylhexyl)carbamato-S,S’}oxo molybdenum(V)], Di-μ-thio-[{(2-ethylhexyl)carbamato-S,S’}{(branched ditridecyl)carbamato-S,S’}oxo molybdenum(V)] and Di-μ-thio-[{bis(branched ditridecyl)carbamato-S,S’}oxo molybdenum(V)]
441-570-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diallyl oxydiethane-2,1-diyl biscarbonate and diallyl 2,2-dimethylpropane-1,3-diyl biscarbonate and allyl 2-(2-{[(allyloxy)carbonyl]oxy}ethoxy)ethyl 2,2-dimethylpropane-1,3-diyl biscarbonate
700-742-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diammonium sulfate and L-norvaline
930-119-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Dicerium trisulfide and Dilanthanum trisulfide
915-048-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dicopper selenide and selenium
914-287-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of didodecyl 3,3'-thiodipropionate and dioctadecyl 3,3'-thiodipropionate and octadecyl 3-[[3-(dodecyloxy)-3-oxopropyl]thio]propionate
907-498-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Didodecyl nonylphenyl phosphite and Dodecyl bis(4-nonylphenyl) phosphite and 4-nonylphenyl ditridecyl phosphite and Bis(4-nonylphenyl) tridecyl
947-805-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of diethyl (E)-2-methylbut-2-enedioate and diethyl (Z)-2-methylbut-2-enedioate
944-953-9 73326-59-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diethyl adipate and diethyl glutarate and diethyl succinate
907-489-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diethyl hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate and ethyl dihydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate and triethyl citrate
904-139-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Diethyl[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]ammonium and acetate
947-399-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dieuropium tricarbonate and digadolinium tricarbonate and disamarium tricarbonate
945-733-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dihexadecyl hydrogen phosphate and hexadecyl dihydrogen phosphate
911-302-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diisobutyl adipate and diisobutyl glutarate and diisobutyl succinate
907-870-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diisobutyl hydrogen phosphate and isobutyl dihydrogen phosphate
911-351-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diisobutylaluminiumcyclohexylamine and (cyclohexylamino)(isobutyl)aluminium hydride
946-162-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of diisopropyl hydrogen phosphate and {[hydroxy(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxy}(propan-2-yloxy)phosphinic acid and isopropyl dihydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and phosphoric acid
908-995-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diisopropyl-1,1'-biphenyl and tris(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl
915-589-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dimethyl 2,2,4-trimethylhexanedioate and dimethyl 2,4,4-trimethylhexanedioate
700-087-1 201872-72-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dimethyl adipate and dimethyl glutarate and dimethyl succinate
906-170-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dioctyl hydrogen phosphate and octyl dihydrogen phosphate
911-501-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of dipentarythritol and 3-mercaptopropionic acid
947-980-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dipotassium 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl) succinate and dipotassium 2-(4,5-dimethy-1H-pyrazol-1-yl) succinate
950-225-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dipotassium 3,3'-sulphonylbis(benzenesulphonate) and potassium 3-(phenylsulphonyl)benzenesulphonate
915-932-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dipotassium phosphonate and potassium hydrogen phosphonate
915-179-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium (sulphonatothio)acetate and sodium chloride
947-115-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 1-amino-4-[[3-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate and disodium 1-amino-4-[[3-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
943-304-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 2,2'-{(2-hydroxy-5-nonyl-1,3-phenylene)bis[methylene(methylimino)]}diacetate and sodium [(2-hydroxy-5-nonylbenzyl)(methyl)amino]acetate
947-147-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 2,2’-oxydiethanesulfonate and sodium ethenesulfonate
700-978-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 2-(stearoylamino)pentanedioate and octadecanoic acid
938-521-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 2-({4-methyl-2-[(4-{[5-methyl-1-(2-sulfonatophenyl)hexan-3-yl]amino}-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)methyl]pentyl}amino)benzene-1-sulfonate,disodium 4-{5-methyl-3-[(4-{[5-methyl-1-(4-sulfonatophenyl)hexan-3-yl]amino}-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]hexyl}benzene-1-sulfonate anddisodium 4-{5-methyl-3-[(4-{[5-methyl-1-(2-sulfonatophenyl)hexan-3-yl]amino}-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]hexyl}benzene-1-sulfonate
947-270-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium 2-{4-[(9,10-dioxo-4-{[4-(4-sulfonatophenoxy)phenyl]amino}-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]phenoxy}benzenesulfonate and Disodium 4,4'-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-1,4-diyl)bis(iminobenzene-4,1-diyloxy)]dibenzenesulfonate
941-784-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and hydrogen 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)biphenyl-2,2'-disulfonate
942-854-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and potassium 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate
944-161-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4-amino-3-[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate and disodium 4-amino-3-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
916-632-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4-{4-[acetyl(methyl)amino]-2-sulfonatoanilino}-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate and disodium sulfate and sodium chloride
944-710-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 7-amino-4-hydroxy-3-[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-2-sulphonate and 7-amino-4-hydroxy-3-[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-2-sulphonic acid
942-517-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of disodium [(E)-7-nitro-3-oxido-4-((2-oxidonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate) (E)-1-((3,5-dinitro-2-oxidophenyl)diazenyl)naphthalen-2-olate) chromate(2-)] and Hydrogen [(E)-7-nitro-3-oxido-4-((2-oxidonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate)(E)-1-((3,5-dinitro-2-oxidophenyl)diazenyl)naphthalen-2-olate) chromate(2-)]
943-640-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium [1-{[2-(hydroxy-kO)-3,5-dinitrophenyl]diazenyl-kN1}naphthalen-2-olato(2-)-kO][3-(hydroxy-kO)-4-{[2-(hydroxy-kO)naphthalen-1-yl]diazenyl-kN1}-7-nitronaphthalene-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) and Disodium [1-{[2-(hydroxy-kO)-3,5-dinitrophenyl]diazenyl-kN2}naphthalen-2-olato(2-)-kO][3-(hydroxy-kO)-4-{[2-(hydroxy-kO)naphthalen-1-yl]diazenyl-kN1}-7-nitronaphthalene-1-sulfonato(3-)]chromate(2-)
944-038-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [N-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-) and hydrogen[N-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
943-548-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium carbonate and disodium sulfate and sodium chloride
908-570-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium decyl(sulphonatophenoxy)benzenesulphonate and disodium oxybis[decylbenzenesulphonate]
915-640-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(2-) and Sodium hydroxy[2-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}benzoato(3-)-kO]chromate(1-)
944-283-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium dihydroxy[3-(hydroxy-kO)-4-{[5-(hydroxy-kO)-3-methyl-1-phenyl-1Hpyrazol-4-yl]diazenyl-kN1}naphthalene-1-sulfonato(3-)]chromate(2-) and sodium [4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
944-272-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium hydrogenorthophosphate and sodium dihydrogenorthophosphate
913-413-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium N-(1-oxooctadecyl)-L-glutamate and disodium N-(1-oxohexadecyl)-L-glutamate
936-611-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium sulphide and sodium carbonate and sodium hydrogensulphide
908-552-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of disodium;3-[2-(2-carboxylatoethylamino)-ethylamino]propanoate and sodium 3-[(2-aminoethyl)amino]propanoate
947-397-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic and Residual oils (petroleum), solvent refined; oxidized, calcium salts
947-048-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ditungsten carbide and tungsten carbide
915-093-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of divinylbenzene and ethylstyrene
910-757-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of divinylbenzene and octa-1,7-diene and 2-Propenoic acid, 2-fluoro-, methyl ester
941-562-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of DL-borneol and exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
907-653-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of docosanoic acid and icosanoic acid and linoleic acid and linolenic acid and oleic acid and palmitic acid and stearic acid
946-247-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecane-1-thiol and tridodecyl trithiophosphite
947-268-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl (S)-2-(((S)-2-hydroxypropanoyl)oxy)propanoate and dodecyl (S)-2-hydroxypropanoate
947-993-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannaicosanoate and tetradecyl 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannadocosanoate
947-865-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl acrylate and tridecyl acrylate
911-296-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Dodecyl bromide and Tetradecyl bromide
947-602-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl methacrylate and tridecyl methacrylate
907-961-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethane-1,2-diol and 2-hydroxyethyl formate and ethylene diformate
944-390-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethanol and propan-2-ol
902-053-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethanol and sodium O-ethyl dithiocarbonate and sodium hydroxide
943-886-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethoxylated (= 3 moles) bisphenol A dimethacrylate and (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate
939-702-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate and ethyl (2E,4Z,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate
941-877-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl (2S,3S)-3,4-dibromo-2-methylbutanoate and ethyl (2R,3R)-3,4-dibromo-2-methylbutanoate and ethyl (2S,3R)-3,4-dibromo-2-methylbutanoate and ethyl (2R,3S)-3,4-dibromo-2-methylbutanoate
700-225-0 1160806-44-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-ene-1-carboxylate and ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate and ethyl 6,6-dimethyl-2-methylenecyclohex-3-enecarboxylate
915-634-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 2-(cyclopent-1-en-1-yl)-3-oxobutanoate and ethyl 2-cyclopentylidene-3-oxobutanoate
944-982-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 2-ethyl-6,6-dimethylcyclohex-2-enecarboxylate and ethyl 2,3,6,6-tetramethylcyclohex-2-enecarboxylate
915-768-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Ethyl 3-(cyclohex-1-en-1-yl) propanoate and Ethyl 3-(cyclohex-2-en-1-yl) propanoate
949-881-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-endo-carboxylate and ethyl bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylate
941-434-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl dodecanoate and ethyl hexadecanoate and ethyl tetradecanoate
945-734-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Ethyl L-arginine dihydrochloride and Sodium chloride
944-882-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene
905-570-2 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene
905-570-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene
905-562-9 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of ethylbenzene and xylene
905-588-0 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethylenebis(oxyethylene) dibenzoate and oxydiethylene dibenzoate and oxydipropyl dibenzoate
907-434-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, C18-unsaturated, dimers and trimers, esterified with 2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctan-1-ol
946-490-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, 1-methyl-1,3-propanediyl esters and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Fatty acids, montan-wax, ethylene esters and Montan wax
914-461-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, 1-methyl-1,3-propanediyl esters and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Montan wax
914-460-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Montan wax
914-459-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, ethylene esters and Montan wax
914-475-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, sodium salts and Montan wax
914-479-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Glycerides, montan-wax and Glycerides, tallow mono-, di- and tri-, hydrogenated and Montan wax
914-467-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Glycerides, montan-wax and Montan wax
914-469-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Montan wax
914-468-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products, Ca salts and Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products, Na salts and Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products
947-684-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fumes, silica and diiron trioxide
909-981-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of geraniol and nerol
906-125-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of glucose and fructose and water
932-346-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of glycerol 1,3-di(acetate) and glycerol acetate and triacetin
905-964-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of glycerol and methanol and Fatty acids, vegetable-oil
900-722-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of glycyl-L-tyrosine hydrochloride and potassium chloride
947-659-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Glyoxylic acid monohydrated and Glyoxylic acid dimer EC number 945-151-1
945-891-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of halomethyl thiocyanate and methylene bis(thiocyanate)
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of hentriacontan-16-one and pentatriacontan-18-one and tritriacontan-16-one
946-252-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of heptachromium tricarbide and trichromium dicarbide
915-035-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hexadecanoic anhydride and palmitic acid
949-095-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of hexasodium 2-[{8-amino-7-[(5-{[4-chloro-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-1-yhdroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl}diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate and pentasodiu2-[(8-amino-7-{[5-({4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino) -2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
617-054-1 80315-17-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
916-881-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen bis[2-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)-4-sulfamoylphenolate (2-)] cobaltate (1-) and sodium bis[2-[[5-(aminosulphonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
946-331-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-) and sodium bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
943-971-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydroxyethyl laurate and ethylenedilaurate
908-917-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydroxyethyl-DETA, DETA and dihydroxyethyl-DETA
945-047-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of iodine and 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
913-404-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isomenthone and trans-menthone
905-013-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isomers 4-[[2-[(Aminocarbonyl)amino]-4-[(2,6-difluoro-4-pyrimidyl)-amino]phenyl]azo]-1,3-benzenedisulfonic acid, sodium salt and 4-[[2-[(Aminocarbonyl)amino]-4-[(4,6-difluoro-2-pyrimidyl)-amino]phenyl]azo]-1,3-benzenedisulfonic acid, sodium salt
700-936-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isomers disodium 8-(2-{4-[benzyl(ethyl)amino]-2-methylphenyl}diazen-1-yl)-5-(2-{2,5-dimethyl-4-[2-(3-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]phenyl}diazen-1-yl)naphthalene-2-sulfonate, disodium 5-(2-{4-[benzyl(ethyl)amino]-2-methylphenyl}diazen-1-yl)-8-(2-{2,5-dimethyl-4-[2-(3-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]phenyl}diazen-1-yl)naphthalene-2-sulfonate
700-946-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isomers of [2,5,7,8-Tetramethyl-2-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-yl] acetate
931-242-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of isomers of disodium amino-(3-carboxylatopropanamido)hexanoate and trisodium 2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
947-940-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
406-040-9 125643-61-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
406-040-9 125643-61-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Isopentyl salicylate and 2-methylbutyl salicylate
904-908-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isopropyl (E)-p-methoxycinnamate and methyl p-methoxycinnamate
909-035-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of isopropyl dihydrogen phosphate and phosphoric acid and propan-2-ol
908-998-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of L-alanyl-L-tyrosine hydrochloride and potassium chloride
949-344-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of L-Glutamic acid, N-(1-oxooctyl)-, sodium salt and N-L-glutamyl-L-glutamic acid, N'-(1-oxooctyl)-, sodium salt
948-708-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of l-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., monosodium salts and sodium hydrogen N-(1-oxooctadecyl)-L-glutamate
915-656-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of L-isoleucine and octadecan-1-ol and ethanesulphonic acid and docosan-1-ol
931-105-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of L-valine and ethanesulphonic acid and octadecan-1-ol and docosan-1-ol and eicosan-1-ol
831-423-6 2125692-22-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lanthanum oxide and titanium dioxide
910-349-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lauric acid, compound with morpholine (1:1) and 2-ethylhexyl dihydrogen phosphate, compound with morpholine (1:2) and bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, compound with morpholine (1:1)
915-372-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of levomepromazine and (3R-trans)-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
944-887-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of linolenate methyl and linoleate methyl and oleate methyl
907-284-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lithium 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentanoate and lithium isobutyrate and sodium 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentanoate and sodium isobutyrate
939-200-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lithium sodium 5-amino-3-{[4-(2-{4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-2-sulfophenyl}vinyl)-3-sulfophenyl]diazenyl}-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 2,2'-(methylimino)diethanol (1:1) and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic] acid, lithium sodium salt, compound with 2,2'-(methylimino)diethanol and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, lithium sodium salt, compound with 2,2'-(methylimino)diethanol
916-916-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of m,alpha-dimethylstyrene and p,alpha-dimethylstyrene
909-129-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of m-terphenyl and o-terphenyl
904-797-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Magnesium hydrogensulphite, Magnesium sulphate and Sulfur dioxide
932-005-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of melamine and Nickel, 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione complexes
939-379-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of menthol and (±)-neomenthol and (±)-isomenthol
947-882-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl- & acetate
947-401-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (3E)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate and methyl (3Z)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate
951-493-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (3Z)-5-cyclohexyl-3-methyl-5-oxopent-3-enoate and methyl 5-cyclohexyl-3-methyl-5-oxopentene-1-oate
917-046-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (9E,12E,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9E,12Z,15E)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9Z)-9-octadecenoate and methyl (9Z,12E,15E)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9Z,12Z)-9,12-octadecadienoate
942-993-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Methyl (E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienoate andMethyl (Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienoate
909-146-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 1-methyl-3-(4-methylpent-3-enyl) cyclohex-3-ene-1-carboxylate and methyl 1-methyl-4-(4-methylpent-3-enyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylate
944-340-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-({(E)-[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(E)-[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(Z)-[4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate and methyl 2-({(Z)-[3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-en-1-ylidene]methyl}amino)benzoate
945-986-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate
946-342-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-[[(E)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and methyl 2-[[(Z)-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-ylidene)methyl]amino]benzoate and oxydipropanol
945-910-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-methylbenzene-1-sulfonate and methyl toluene-4-sulphonate
947-572-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 3-(2-oxocyclohexyl)propanoate and methylbenzene
946-760-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid and dimethyl hydrogen phosphate
908-996-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl N-octadecylterephthalamate and 37437-26-6
943-498-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl rel-(1R,3R)-3-methylcyclohexanecarboxylate and methyl rel-(1R,3S)-3-methylcyclohexanecarboxylate
946-034-8 72903-23-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1