Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,3-dichloropropane
205-531-3 142-28-9 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dichloropropene
208-826-5 542-75-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diethenyl-1,1,3,3- tetramethyldisiloxane and its platinum(0) complexes
701-315-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethoxypropane
413-140-6 3459-83-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-diethyl-2,4-diisocyanato-5-methylbenzene
813-050-0 2162-70-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethyl-2-thiourea
203-308-5 105-55-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethyldiphenylurea
201-645-2 85-98-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-difluorobenzene
206-746-5 372-18-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-difluorobenzene
206-746-5 372-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-hexanoic acid
224-675-8 4443-26-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-1-(1-methylvinyl)-2H-benzimidazol-2-one
257-661-5 52099-72-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-1-oxoisobenzofuran-5-carbonitrile
279-900-2 82104-74-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-1-oxoisobenzofuran-5-carbonitrile
279-900-2 82104-74-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-phenylisobenzofuran-1-ol
213-826-3 1023-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Dihydro-3-(3-iodopropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one
604-658-5 148870-57-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione
258-904-8 53988-10-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, zinc salt
262-872-0 61617-00-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one
259-728-4 55621-49-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-nitro-2H-benzimidazol-2-one
202-282-2 93-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydroxyacetone
202-494-5 96-26-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Diiodo-5,5-dimethyl-imidazolidine-2,4-dione
480-280-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diisopropylbenzene
202-773-1 99-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethoxybenzene
205-783-4 151-10-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Dimethoxyphthalan
607-367-1 24388-70-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propanedioate
473-300-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propanedioate
605-637-3 172529-93-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1,3-diphenylurea
210-283-4 611-92-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1H-pyrazole
689-662-5 694-48-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
826-619-3 88398-53-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-3-phenylbutyl acetate
268-407-8 68083-58-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbut-3-enyl isobutyrate
279-399-0 80118-06-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbutyl (E)-but-2-enoate
942-545-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
211-870-8 702-79-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyluracil
212-856-4 874-14-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethylurea
202-498-7 96-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxan-2-one
423-980-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxan-2-one
423-980-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dioxane, 2-(3,3-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,5,5-trimethyl
815-500-1 1853175-99-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxane-5-methanol, 5-ethyl-2,2-dimethyl-
606-629-2 20761-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dioxepane
208-015-6 505-65-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-benzo[5,10]anthra[2,1,9-def]isoquinoline-8-sulfonic acid
428-540-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dioxolane
211-463-5 646-06-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxolane, 2-(4-chlorophenyl)-
607-307-4 2403-54-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diphenyl-2-thiourea
203-004-2 102-08-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylguanidine
203-002-1 102-06-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylpropane-1,2,3-trione 2-[O-(ethoxycarbonyl)oxime]
419-200-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-diphenylpropane-1,3-dione
204-398-9 120-46-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylurea
203-003-7 102-07-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-disodium, 7-(2-{4-[(4-{2-[2-(cyanoamino)-4,6-dihydroxypyrimidin-5-yl]diazen-1-yl}benzene)amido]-3-methoxyphenyl}diazen-1-yl)naphthalene-1,3-disulfonate
931-147-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-divinylimidazolidin-2-one
237-457-2 13811-50-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, reaction products with epichlorohydrin
696-026-0 1395383-69-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 47000.
232-318-2 8003-22-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, diazotized 4-amino-3-methylbenzenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts
276-684-1 72480-09-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-phenylenebis((4-hydroxyphenyl)methanone)
816-325-3 5436-05-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-phenylenebis(oxyethane-2,1-diyl) dihexadecanoate
807-889-1 1255203-42-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, acetate (1:2)
807-720-1 69112-70-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-((C11-14, C13-rich)oxy)propyl]- branched acetate
931-295-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-(C11-C14-alkyloxy)propyl]-, branched
932-122-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-(tridecyloxy)propyl]-, branched
270-851-2 68479-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N1-(3-aminopropyl)-N3-[3-(C18, C18 unsat) alkylamino]propyl]-, N-(carboxymethyl) derivs., sodium salts
947-979-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, allyl ether
293-883-9 91648-24-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, C5-9 carboxylates
288-342-9 85711-80-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2-methyl-, reaction products with ethenyltrimethoxysilane
700-957-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Undecadien-5-yne
417-840-2 166432-52-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide acetate (1:1)
700-606-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,4-trimethyl-2,3-diazabicyclo[3.2.2]non-2-ene 2,3-dioxide
251-833-3 34122-40-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
204-077-3 115-27-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,6-tetrahydro-1,2-dimethylpyrimidine
224-262-2 4271-96-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,5,8-Napthalenetetracarboxylic acid, 1,4-monoanhydride
619-817-4 52671-72-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,5,8-tetrakis(4-butylphenylamino)anthracene-9,10-dione
445-710-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,8-tetrakis(4-butylphenylamino)anthracene-9,10-dione
445-710-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,5-oxadiazepane
616-123-3 746595-79-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,6,10-Dodecatetraen-3-ol,3,7,11-trimethyl-,(4E,6E)-
611-799-6 59121-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclodecane-N,N',N'',N'''-tetraacetic acid calciumchloride
927-740-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane
608-365-3 294-90-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane disulfate
412-080-8 112193-77-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
449-410-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
449-410-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-tetrakis(p-toluensulfonyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
414-030-0 52667-88-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7-triazocyclononane-1,4,7-triium sulfate
700-907-8 220493-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7-trioxacyclotridecane-8,13-dione
229-554-3 6607-34-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Androstadiene-3,17-dione, 2-Naphthol-Complex
600-487-5 103799-56-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-anhydro-2,5-dideoxy-2-(methoxycarbonyl)-1-thiopent-3-ulose
619-801-7 66319-07-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs.
273-227-8 68953-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diisononyl ester
700-453-0 59802-05-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, manuf. of, by-products from
A complex residuum from the distillation of products from the manufacture of dimethyl terephthalate by air oxidation and esterification of p-xylene. It consists of polyphenyl polyesters.
273-521-6 68988-22-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[3-substituted-heteroalkyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sodium salt
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxypropyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, hexasodium salt
800-181-3 371756-75-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[2-(4-amino-2,5-dimethylphenyl)diazenyl]-
611-841-3 59487-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
609-276-2 3663-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Bis((4'-(4-acryloyloxybutoxy)phenyl)carbonyloxy)benzene
454-650-9 132694-65-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
266-304-2 66300-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)anthraquinone
421-470-7 99788-75-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butane
219-371-7 2425-79-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(butylamino)anthraquinone
241-379-4 17354-14-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone
204-155-7 116-75-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(methoxymethyl)benzene
229-828-2 6770-38-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone
204-909-5 128-80-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(vinyloxy)butane
223-437-0 3891-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis({3-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]propyl}amino)-9,10-anthraquinone
807-560-2 123944-63-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane
238-098-4 14228-73-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methylphenyl)amino]anthraquinone
251-178-3 32724-62-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]anthraquinone
255-460-7 41611-76-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]-5,8-dihydroxy-9,10-anthraquinone
807-717-5 295800-70-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2-methylphenyl)amino]anthraquinone
229-792-8 6737-68-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(4-butylphenyl)amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone
248-895-9 28198-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
413-370-7 17351-75-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[2-(vinyloxy)ethoxy]benzene
406-900-3 84563-49-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-bis[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone
225-443-9 4851-50-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[chloro(difluoro)methyl]benzene
700-265-9 2629-68-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Butanediol, 1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenyl-
618-300-0 89778-79-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Butanediyl 3-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)propanoate
700-652-2 1259300-69-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-butanediyl diacrylate
213-979-6 1070-70-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Cyclohexane dicarbonyl chloride
818-233-9 13170-66-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,4-bis[4-[6-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]hexyl]phenyl] ester, trans-
835-273-2 852056-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,4-diisononyl ester
701-012-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone
201-348-8 81-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone
229-066-0 6408-72-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone
229-066-0 6408-72-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-diamino-2-(2-butyltetrazol-5-yl)-3-cyanoanthraquinone
401-470-3 93686-63-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-ylmethanol
692-731-2 76950-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diazabicyclooctane
205-999-9 280-57-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diazabicyclooctane
205-999-9 280-57-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dibromobenzene
203-390-2 106-37-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dibromobutane
203-775-5 110-52-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromobutane
203-775-5 110-52-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dibromonaphthalene
201-484-8 83-53-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-5-nitrobenzene
415-580-4 130841-23-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-5-nitrobenzene
620-459-6 130841-23-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzene
921-909-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-nitrobenzene
201-923-3 89-61-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichloro-5,8-dihydroxyanthraquinone
220-599-4 2832-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dichlorobenzene
203-400-5 106-46-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichlorobenzene
203-400-5 106-46-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dichlorobutane
203-778-1 110-56-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dicyano-2,3,5,6-tetra-chloro-benzene
401-550-8 1897-41-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-diethyl 2,3-bis(propan-2-ylidene)butanedioate
607-155-9 22769-97-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-diethyl benzene-1,4-dicarboximidate
690-993-2 1211-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-diethylbenzene
203-265-2 105-05-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dihydro-5,7-dinitrobenzofurazan-4-ol 3-oxide, potassium salt
249-543-7 29267-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Dihydro-6-methoxy-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
614-960-9 69399-57-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dihydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinium-2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
429-370-5 220410-74-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dihydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidinium-2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
429-370-5 220410-74-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-Dihydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
434-880-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Dihydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
434-880-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diisobutyl-2,3,5,6-tetrahydroxy-1,4-dioxo-1,4-diphosphorinane
415-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-diisopropylbenzene
202-826-9 100-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethoxy-2-nitrobenzene
201-903-4 89-39-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dimethoxybenzene
205-771-9 150-78-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethyl-5-[[4-[methylbenzylamino]phenyl]azo]-1H-1,2,4-triazolium acetate
281-638-9 84000-82-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethyl-7-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene; 2,2,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.0³,⁸]undecan-3-ol; 3,8-dimethyl-5-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene
939-227-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethylpiperazine
203-412-0 106-58-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethylpiperazine
203-412-0 106-58-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione
203-347-8 105-95-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxacyclohexadecane-5,16-dione
259-423-6 54982-83-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxan-2-one
608-477-2 3041-16-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxane
204-661-8 123-91-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dioxane-2,5-dione
207-954-9 502-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dithiane-2,5-diol
254-751-6 40018-26-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-divinylbenzene
203-266-8 105-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Naphthalenedione, 2-(9-decen-1-yl)-3-methyl
920-399-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-naphthoquinone
204-977-6 130-15-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-naphthoquinone
204-977-6 130-15-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-phenylene bis((4-hydroxyphenyl)methanone)
816-326-9 15517-46-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-phenylenebis(nitrilo-2,2-dimethylprop-1-yl-3-ylidene) didodecanoate
807-748-4 1154521-93-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Phenylenebis[(4-fluorophenyl)methanone
619-535-1 68418-51-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-phenylenebis[(4-phenoxyphenyl)methanone]
620-097-9 54299-17-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-2,5-bis-O-(diphenoxyphosphoryl)-D-glucitol
935-211-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-O-methyl-D-glucitol
226-159-8 5306-85-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-O-octanoyl-D-glucitol
807-840-4 64896-70-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol
211-492-3 652-67-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5,10-trimethylcyclododeca-1,5,9-triene
244-218-6 21115-77-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,5,10-Trimethylcyclododeca-1,5,9-triene with 1,5,9-trimethylcyclododeca-1,5,9-triene and 2-methyl-1,3-butadiene homopolymer
931-107-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,5,10-trimethylcyclododeca-1,5,9-triene, epoxidised
945-746-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5,2,4-dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
700-464-0 99591-74-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-penta-1,4-dien-3-one
421-570-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,5-bis(cyclohexylamino)anthraquinone
240-093-7 15958-68-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-bis[(3-methyloxypropyl)amino]-9,10-anthracenedione; 1,5-bis[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino-9,10-anthracenedione; 1-[(2-ethylhexyl)amino]-5-[(3-methoxypropyl)amino]-9,10-anthracene dione; 1-[(2-ethylhexyl)amino]-5-[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino-9,10-anthracenedione; 1-[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino-5-[(3-methoxypropyl)amino]-9,10-anthracenedione; reaction mass of: 1,5-bis[(2-ethylhexyl)amino]-9,10-anthracenedione
426-050-7 165038-51-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2