Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Dibromodibenzo[b,def]chrysene-7,14-dione
215-363-2 1324-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromopyranthrene-8,16-dione
215-374-2 1324-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutoxy(dimethyl)silane
216-467-0 1591-02-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
217-192-9 1770-80-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl carbonate
208-816-0 542-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutylbis(dodecylthio)stannane
214-688-7 1185-81-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyltin maleate
201-077-5 78-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicadmium tin tetraoxide
700-126-2 12185-56-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicarbonyl(pentane-2,4-dionato-O,O')rhodium
238-947-9 14874-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicerium trioxide
215-718-1 1345-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicerium trisulphide
234-603-7 12014-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
254-100-6 38720-66-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium
237-744-2 13965-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorododecylmethylsilane
242-286-1 18407-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)silane
253-930-6 38436-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
277-551-0 73609-36-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyltetradecylsilane
261-596-8 59086-80-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene, mixed isomers
249-236-8 28804-46-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Didysprosium trioxide
215-164-0 1308-87-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
221-391-6 3084-40-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl carbonate
203-311-1 105-58-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate, compound with 2-(heptadec-8-enyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol (1:1)
271-272-8 68527-63-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl tartrate
201-783-3 87-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Digadolinium dizirconium heptaoxide
811-367-9 11073-79-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydro-3-[3-(triethoxysilyl)propyl]furan-2,5-dione
297-566-6 93642-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
219-091-5 2353-45-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
258-272-3 52953-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen bis[P,P-dioctyl diphosphato(2-)-O'',O''''][hydroxyacetato(2-)-O1,O2]titanate(2-), branched and linear
271-571-3 68585-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydronicotinamide-adenine dinucleotide, disodium salt
210-123-3 606-68-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodohydroxyquinoline
201-497-9 83-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisopropanolammonium p-toluenesulphonate
603-351-3 129678-02-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium disodium (5,5'-diamino-(μ-4,4'-dihydroxy-1:2-κ-2,O4,O4',-3,3'-[3,3'-dihydroxy-1:2-κ-2-O3,O3'-biphenyl-4,4'-ylenebisazo-1:2-(N3,N4-η:N3',N4'-η)]-dinaphthalene-2,7-disulfonato(8)))dicuprate(2-)
407-230-4 126637-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium salicylate
254-228-2 38970-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilutetium oxide silicate
235-337-4 12168-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxydiphenylsilane
229-929-1 6843-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxymethyloctadecylsilane
274-936-5 70851-50-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxymethylvinylsilane
240-816-6 16753-62-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl (dimethoxyphosphinyl)succinate
220-518-2 2788-26-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl azelate
217-060-0 1732-10-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl heptanedioate
217-057-4 1732-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dimethyl octadecanedioate
604-582-2 1472-93-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phosphonate
212-783-8 868-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phthalate
205-011-6 131-11-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl-(3-(4-methylamino-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracen-1-ylamino)propyl)propylammonium bromide
481-170-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl](3-sulphopropyl)ammonium hydroxide
222-860-8 3637-26-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl[3-[(1-oxooctadecyl)amino]propyl][2-oxo-2-(tetradecyloxy)ethyl]ammonium chloride
272-964-2 68921-83-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium 2,4-dichlorophenoxyacetate
217-915-8 2008-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium chloride
208-046-5 506-59-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis(octadecyloxy)silane
249-385-9 29043-70-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane
273-028-6 68928-76-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis[2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl]ammonium chloride
306-361-3 97158-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyltin dichloride
212-039-2 753-73-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimolybdenum trizinc nonaoxide
245-322-4 22914-58-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dinaphtho[1,2,3-cd:3',2',1'-lm]perylene-5,10-dione, (9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino derivs.
291-174-9 90342-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dinotefuran (ISO); 1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine
605-399-0 165252-70-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dioctadecyl N-dodecanoyl-L-glutamate
807-033-7 55258-21-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctanoyl peroxide
212-094-2 762-16-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctyl sebacate
219-411-3 2432-87-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctyltin di(acetate)
241-555-0 17586-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diosmin
208-289-7 520-27-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioxybenzone
205-026-8 131-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipentylammonium dipentyldithiocarbamate
276-172-8 71902-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetonitrile
201-662-5 86-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylamine
204-539-4 122-39-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylsilanediol
213-427-4 947-42-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium 4,4'-bis[6-anilino-4-[bis(2-hydroxyethyl)amino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
275-279-7 71230-67-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium dihydrogen 4-[5-[3-carboxylato-5-hydroxy-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]penta-2,4-dienylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
257-479-6 51858-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium dodecenylsuccinate
260-612-0 57195-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
603-073-2 12549-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium methanedisulphonate
228-543-0 6291-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium propanedioate
820-064-0 13095-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium tetraoxomolybdate
236-599-2 13446-49-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium titanate(2-)
261-919-2 59766-31-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipraseodymium dizirconium heptaoxide
832-253-5 12165-18-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipraseodymium trioxide
234-845-3 12036-32-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropoxymethane
208-021-9 505-84-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropyl peroxydicarbonate
240-211-7 16066-38-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropylamine
205-565-9 142-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Direct Yellow 169
407-250-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dirubidium oxide
241-993-2 18088-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disilver(1+) sulphate
233-653-7 10294-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium (Z)-1-(octadec-9-enyl) 2-sulphonatosuccinate
303-773-5 94213-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 1-amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-methyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-374-6 72139-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]anthracene-2-sulphonate
240-267-2 16102-99-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-(azodi-p-phenylene)bis[6-methylbenzothiazole-7-sulphonate]
233-311-7 10114-47-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-[(9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[5-tert-butylbenzenesulphonate]
280-116-8 83006-67-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[3-bromo-5-butyltoluene-4-sulphonate]
277-429-7 73398-29-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,4-diamino-3-{[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]diazenyl}-5-{[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}benzenesulfonate
919-701-6 503157-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphonato-phenyl)azo]benzoate, reaction products with chromium triacetate
946-871-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,5-dichloro-4-[4-[[5-[[(dodecyloxy)carbonyl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
276-127-2 71873-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-(11-oxido-3-oxo-3H-dibenzo[c,h]xanthen-7-yl)benzoate
228-794-6 6359-10-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)diazenyl]-4-[[4-chloro-6-[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-benzenesulfonate
412-720-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[4-[[2-cyano-3-[4-[methyl(2-sulphonatoethyl)amino]phenyl]-1-oxoallyl]amino]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
219-694-3 2498-95-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[[5-carbamoyl-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-[(2-chloro-5-sulphonatophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate
278-154-5 75268-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[[5-carbamoyl-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate
281-619-5 84000-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2-[N-hydroxy-N-(2-sulfonatoethyl)amino]ethane-1-sulfonate
407-370-6 133986-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-oxoglutarate
206-167-8 305-72-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3(or 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylate
252-305-5 34977-63-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[carbonylbis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[benzenesulphonate]
233-316-4 10114-86-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis(4,6-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate)
229-398-6 6507-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[sulphonylbis[p-phenyleneazo(5-imino-3-methyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis(benzenesulphonate)
275-148-4 71033-19-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
224-909-9 4548-53-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[2,2'-dimethyl-4'-[[4-[[(p-tolyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
228-779-4 6358-57-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[2,4-bis(2-methylphenoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate
274-402-1 70210-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulphonato-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1-anthryl]amino]-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
276-516-7 72243-90-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-[[2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,3-phenylene]bis(azo)]bisnaphthalene-1-sulphonate
224-924-0 4553-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate
205-117-2 133-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonate
946-997-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[[4-anilino-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
241-883-4 17958-73-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,5-dichloro-2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
265-633-9 65212-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate
205-741-5 149-45-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,8-diamino-1,5-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2,6-disulphonate
220-678-3 2861-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-[2-[2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl] 2-sulphonatosuccinate
255-062-3 40754-59-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 4-hydroxy-3-[2-[4-({4-[2-(1-hydroxy-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-3-methoxyphenyl}(phenyl)methyl)-2-methoxyphenyl]diazen-1-yl]naphthalene-1-sulfonate
700-924-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-hydroxy-3-[[2-methoxy-5-methyl-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]phenyl]azo]-7-(phenylamino)naphthalene-2-sulphonate
228-326-0 6227-14-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
243-754-8 20349-39-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-nitrophenyl phosphate
224-246-5 4264-83-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate
212-728-8 860-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5,5'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxysulphonyl-2,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate]
257-854-4 52333-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5,5'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxysulphonyl-2,1-phenyleneazo)]bis[6-aminonaphthalene-1-sulphonate]
274-354-1 70161-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
268-975-7 68155-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxy-6-(methylamino)naphthalene-2-sulphonate
274-436-7 70210-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
222-656-9 3567-66-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[(4-vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; reaction mass of: trisodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-(3-(2-sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
444-050-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
404-600-7 129009-88-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
404-600-7 129009-88-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-amino-5-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
274-437-2 70210-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2-sulphonate]
222-838-8 3626-36-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 7-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2-sulfonate; reaction mass of: disodium 7-(2,4-difluoropyrimidin-6-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2-sulfonate
426-840-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 7-[[2-(acetylamino)-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3-disulphonate
268-974-1 68155-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 8-[[4-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1-sulphonate
277-155-8 72968-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 8-hydroxynaphthalene-1,6-disulphonate
280-631-8 83732-80-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)bis[imino(3-methylpropane-1,3-diyl)]]bis(benzenesulphonate)
274-999-9 70900-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[ethyltoluenesulphonate]
280-163-4 83027-61-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)][2-[(2-hydroxybenzylidene)amino]-4-nitrophenolato(2-)-N2,O1,O2]chromate(2-)
280-676-3 83733-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(2-)
258-027-0 52587-68-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(2-)
274-492-2 70236-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-1,3-disulphonato(4-)]cuprate(2-)
276-541-3 72252-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [5-chloro-3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxybenzene-1-sulphonato(4-)]hydroxychromate(2-)
229-054-5 6408-31-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-[(2-anilino-1-naphthyl)azo]-2,4-dinitrophenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
278-133-0 75214-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-N-methylnaphthalene-2-sulphonamidato(2-)][6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(3-)]cobaltate(2-)
278-189-6 75314-27-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-hydroxy-5-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(4-)]cuprate(2-)
276-423-1 72152-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate
249-352-9 28983-56-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
946-134-1 164651-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-mesylphenyl)azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(2-)
259-452-4 55039-14-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [μ-[[7,7'-iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-sulphamoylphenyl]azo]naphthalene-2-sulphonato]](6-)]]dicuprate(2-)
229-872-2 6798-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium benzene-1,3-disulphonate
212-606-4 831-59-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium hexatitanate
815-182-4 12058-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium hydrogen citrate
205-623-3 144-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium L-cystinate
265-025-3 64704-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium L-tyrosinate
274-152-3 69847-45-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate
216-732-0 1655-29-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
278-562-3 76836-02-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium tartrate
212-773-3 868-18-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium tin trioxide
235-030-5 12058-66-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium {sulfonylbis[4,1-phenylenediazene-2,1-diyl(1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-5,3-diyl)]}dimethanesulfonate
700-493-9 1228180-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillate of aerobic enzymatic oxidation products of patchouli oil alpha-guaiene rich fraction
700-880-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), catalytic reformed hydrotreated light, C8-12 arom. fraction
A complex combination of alkylbenzenes obtained by the catalytic reforming of petroleum naphtha. It consists predominantly of alkylbenzenes having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 160°C to 180°C (320°F to 356°F).
285-509-8 85116-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), heavy naphthenic
A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-054-1 64741-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), hydrodesulfurized thermal cracked middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation from hydrodesulfurized thermal cracker distillate stocks. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 to C25 and boiling in the range of approximately 205° C to 400°C (401°F to 752°F).
285-505-6 85116-53-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), hydrotreated light catalytic cracked
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst.
272-930-7 68921-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), light distillate hydrotreating process, low-boiling
A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of products from the light distillate hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C9 and boiling in the range of approximately 3°C to 194°C (37°F to 382°F).
270-093-2 68410-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), light naphthenic
A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-053-6 64741-52-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), polymd. steam-cracked petroleum distillates, C5-12 fraction
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of polymerized steam-cracked petroleum distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C12.
270-735-1 68477-50-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19 cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-098-1 64741-97-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), sweetened middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).
265-088-7 64741-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillation residue, butyl alcohols production, rectification
931-740-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disulfo copper phthalocyanine amine salt
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 74180.
215-523-1 1328-51-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ditin pyrophosphate
239-635-5 15578-26-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dl-Proline, 5-oxo-, compd. with N2-coco acyl-l-arginine Et ester
305-928-2 95370-65-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
docosanyl 4-hydroxybenzoate
920-338-0 109236-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodeca (lithium, sodium)-2-({4-[4-(4-{bis[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-({-sulfonato-[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl} diazenyl)anilino]-triazin-yl}-6-[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-(sulfonato--[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl)diazenyl)anilino]piperazin-yl)-triazin-ylamino]-alkyl-5-(sulfonatoalkoxy)phenyl}diazenyl)-5-[(sulfonatophenyl)diazenyl]benzensulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecahydro-3,8,8,11a-tetramethyl-5H-3,5a-epoxynaphth[2,1-c]oxepin
260-686-4 57345-19-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecamethylenediamine
220-489-6 2783-17-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dodecane-12-lactam, manufacturing of, by-products from, distillation residues
923-400-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanedioic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:2)
285-132-9 85030-08-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanoic acid, ester with 1,2-propanediol
253-462-2 37321-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanoic acid, monoester with oxybis[propanediol]
619-220-9 96499-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecene
246-922-9 25378-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the hydrogenation of isotridecanal from the hydroformylation of dodecene. It consists predominantly of C13-14 primary aliphatic alcohols, C22-28 dimer alcohols, C26 acetals and esters, and C>10 acid sodium salts and boils in the range of approximately 250°C to 450°C (482°F to 842°F).
271-239-8 68526-91-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyl 5-oxo-L-prolinate
245-224-1 22794-26-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyl lactate
228-504-8 6283-92-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyloxirane
221-781-6 3234-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
DS-2920A-E
428-880-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dysprosium trinitrate
233-410-5 10143-38-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Eldew APS-307
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Elemol-rich fraction of essential oil of Canarium commune (Burseraceae) obtained from exudate by fractional distillation
947-958-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Emblic, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Phyllanthus emblica L., Euphorbiaceae.
289-817-3 90028-28-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enbucrilate
229-552-2 6606-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Ophiopogon japonicus, Liliaceae, root
812-241-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Palmaria palmata extract
607-053-4 223751-74-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Epoxy Resin T1600
937-130-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Epoxy Resin T1800
930-447-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Equimolecular mixture of - Disodium 2-Hexadecylsulfanyl-1-(4-sulfo-butyl)-1H- benzoimidazole-5-sulfonate - Disodium 2-Hexadecylsulfanyl-3-(4-sulfo-butyl)-1H- benzoimidazole-5-sulfonate
452-830-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2