Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

Infinite



Uses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl dibenzoate
224-081-9 4196-89-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diyl dinonanoate
239-938-2 15834-05-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dioctyl-1,3,2-oxathiastannolan-5-one
239-581-2 15535-79-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,20:3,19-Dimethano-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a, 12a,13a,14a,15a,16a,17a,19 ,20,21a,22a,23a,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30a,31a,32a,33a,34a-dotriacontaazabispentaleno [1''',6''':5'',6'',7''] cycloocta[1'',2'',3'':3'',4'']pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-gh:1',2',3'-g'h']cycloocta[1,2,3-cd:5,6,7-c'd']dipentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,31,33-hexadecone, hexadecahydro-, stereoisomer,2,18:3,17-Dimethano-2,3, ,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,17,18,19a, 20a,21a,22a,23a,24a, 25a,26a,27a,28a,29a,30a-octacosaazabispentaleno[1''',6''':5'',6'',7'']cycloocta [1'',2'',3'':3'',4''] pentaleno[1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29-tetradecone, tetradecahydro-, stereoisomer, 1H,4H,12H,15H-2,14:3,13-Dimethano-5H,6H,7H,8H,9H,10H,11H,16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H-2,3,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,13,14,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a,22a-eicosaazabispentaleno [1'',6'':5',6',7']cycloocta[1',2',3':3',4']pentaleno[1',6':5,6,7]cycloocta[1,2,3-cd:1',2',3'-gh]pentalene-1,4,6,8,10,12,15,17,19,21-decone, decahydro-, stereoisomer
946-188-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)propanenitrile
806-451-7 42532-60-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
468-710-7 754-12-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,3,4,4-pentafluoro-2,5-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-5-methoxytetrahydrofuran
812-244-2 957209-18-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,4,6-tetrakis-O-(2,2-dimethylpropanoyl)-α-D-glucopyranosyl bromide
686-241-8 81058-27-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,4-trihydroxybenzophenone
214-540-1 1143-72-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,5-trimethylhydroquinone
211-838-3 700-13-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,5-trimethylphenol
211-806-9 697-82-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,6-trimethylphenol
219-330-3 2416-94-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one,dimethanesulfonate
469-500-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol
221-779-5 3234-02-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dichlorobuta-1,3-diene
216-721-0 1653-19-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-didehydro-3-O-sodio-D-erythro-hexono-1,4-lactone
228-973-9 6381-77-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone
201-928-0 89-65-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Difluor-1-propoxy-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)- cyclohexyl]-benzene
610-336-5 473257-14-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-1-methoxy-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-benzene
692-845-2 431947-34-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-1-propoxy-4-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
600-065-0 1003218-40-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde
204-133-7 116-26-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidine
424-060-6 6364-17-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
415-450-7 126213-50-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl 12-hydroxyoctadecanoate
228-507-4 6284-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl laurate
205-526-6 142-18-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl methacrylate
227-642-6 5919-74-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxy-1H-cyclopenta[a]phenanthrene,androstan-17-ol
601-593-4 119302-19-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropan-1-ol
209-128-3 556-52-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl isopropyl ether
223-672-9 4016-14-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl methacrylate
203-441-9 106-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl neodecanoate
247-979-2 26761-45-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride and propylidenetrimethanol
500-334-1 154565-28-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with phosphorous acid
500-336-2 157348-58-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with toluene-4-sulfonic acid
500-281-4 98362-33-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether
218-645-3 2210-79-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
221-221-0 3033-77-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-xylenol
208-395-3 526-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,4,7-tetramethyl-6-octen-3-one
422-520-0 74338-72-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,4-trimethylpentene
246-690-9 25167-70-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6,8,10-pentamethylcyclopentasiloxane
228-204-7 6166-86-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane
203-600-2 108-62-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
219-863-1 2554-06-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane
219-137-4 2370-88-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tri-n-propyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
422-210-5 68957-94-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tri-sec-butylphenol
227-572-6 5892-47-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tri-tert-butylphenol
211-989-5 732-26-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine
202-936-7 101-37-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trichloroaniline
211-219-8 634-93-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate
218-485-4 2162-73-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
219-154-7 2374-14-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylbenzene-1,3-diamine
221-456-9 3102-70-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylcyclohex-3-ene-1-methanol
271-282-2 68527-77-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde
215-833-7 1423-46-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylphenol
208-419-2 527-60-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trinitrobenzene-1,3,5-triamine
221-297-5 3058-38-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6-trinitrotoluene
204-289-6 118-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine
426-040-2 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decanediol
451-160-7 17913-76-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol
204-809-1 126-86-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated
1 - 4.5 moles ethoxylated
500-022-5 9014-85-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7-trimethyloct-6-en-1-ol
814-338-9 1913285-57-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydoroxy-12H-dibenzo[d,g] [1,3,2]dioxaphosphocin, 6-oxide
829-608-1 106396-29-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin 6-oxide, sodium salt
286-344-4 85209-91-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)phen-2-ylazo)benzene-1,3-diolbis(methanesulfonate)
429-600-4 1026988-42-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methyl-phenol
438-600-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methyl-phenol
438-600-3 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis[(4-dodecylphenyl)azo]resorcinol
265-390-9 65087-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis[N'-(4-methylphenyl)ureido]toluene
411-790-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
224-166-0 4221-80-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Diamino-6-chloropyrimidine-3-oxide
609-076-5 35139-67-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichloro-3,5-xylenol
205-109-9 133-53-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichlorobenzyl alcohol
217-210-5 1777-82-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diethyl-9H-thioxanthen-9-one
280-041-0 82799-44-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl)phenyl)-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
434-820-9 106461-41-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
278-009-6 74853-07-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one
224-330-1 4314-14-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
203-565-3 108-26-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzophenone
205-029-4 131-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethyl-4-phenyltetrahydrofuran
279-967-8 82461-14-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethyl-6-(1-methyl-pentadecyl)phenol
411-220-5 134701-20-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-methyl acetate
266-831-8 67634-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethylpentan-3-one
209-294-7 565-80-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dinitroanisole
204-310-9 119-27-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dinitrophenol
200-087-7 51-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dioxo-1,3-diazetidine-1,3-bis(methyl-m-phenylene) diisocyanate
247-953-0 26747-90-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dithiapentane
216-577-9 1618-26-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyclo[4.4.4]tetradecane
249-820-2 29736-75-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2