Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(E)-4-decenal
265-741-6 65405-70-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-7,11-dimethyl-3-methylenedodeca-1,6,10-triene
242-582-0 18794-84-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-anethole
224-052-0 4180-23-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-dodec-2-en-1-al
243-797-2 20407-84-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-ethyl N-4-nitrophenoxyacetimidate
617-436-8 83077-00-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E)-methyl 2-acetyloct-2-enoate
807-427-9 228114-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E)-methyl non-2-enoate
811-711-8 14952-06-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-N'-(2-cyano-4-(3-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)thioureido)phenyl)-N,N-dimethylformimidamide
814-560-6 1429755-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E)-N- (3-Chloroallyl)-n-Methyl-N-9Naphtalin-1-YL-methyl-amine
449-170-1 - NA Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E)-N-(pentan-2-ylidene)hydroxylamine
484-470-6 623-40-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(E,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol
214-201-8 1113-21-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E,E)-[5-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadienyl]triphenylphosphonium chloride
273-975-5 69365-97-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E,E,E)-2,7-dimethylocta-2,4,6-trienedial
225-756-0 5056-17-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E,Z)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene
230-603-6 7216-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(ethoxymethoxy)cyclododecane
261-332-1 58567-11-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(ethyl 3-oxobutyrato-O1',O3)bis(propan-2-olato)aluminium
238-851-7 14782-75-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(ethyl acetoacetato-O1',O3)(pentane-2,4-dionato-O,O')[propane-1,3-diolato(2-)-O,O']titanium
279-899-9 82089-64-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(ethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2-dimethylaminoethanolato)(1-methoxypropan-2-olato)aluminium(III), dimerised
402-370-2 149057-70-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(ethylenedioxy)dimethanol
222-720-6 3586-55-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(hexadecylamidopropyl)trimethylammonium chloride
257-104-6 51277-96-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(hydroxymethyl)phosphonic acid
220-047-2 2617-47-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(isobutoxymethyl)oxirane
223-303-1 3814-55-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(isopropyl (1s,3s)-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)cyclobutane-1-carboxylate)
950-860-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
223-664-5 4009-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(N,N-diethylaniline)trihydroboron
236-305-2 13289-97-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(N-(2-methyl-1-phenyl-2 propanyl) acetamide
611-254-2 5531-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(NZ)-N-[1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethylidene]hydroxylamine
917-661-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) bismethacrylate
256-062-6 43048-08-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(octahydro-4,7-methano-1H-indenediyl)bis(methylene) diacrylate
255-901-3 42594-17-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(octahydro-4,7-methano-1H-indenyl)methyl acrylate
300-723-4 93962-84-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(p-ammoniophenyl)bis(2-hydroxyethyl)ammonium sulphate
259-134-5 54381-16-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(p-chlorophenyl)metaboric acid
216-845-5 1679-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(p-toluenesulphonyl)methyl isocyanide
253-140-1 36635-61-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(phenylethyl)benzene
254-179-7 38888-98-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-(-)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl hydrogen phosphate
609-734-1 39648-67-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-(-)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-4-hydroxybenzeneacetic acid
625-629-3 62893-24-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-(-)-butane-1,3-diol
228-532-0 6290-03-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
229-663-6 6645-46-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium hydroxide
208-768-0 541-15-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diol
606-048-4 18531-94-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorophenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol 4-methylbenzenesulfonate
810-796-9 1294504-64-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine (R)-Mandelate
600-816-2 1073144-62-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1-Acetyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-5-[2-(phenylsulphonyl)vinyl] -1H-indole
639-693-5 188113-71-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1-chloro-2,3-epoxypropane
424-280-2 51594-55-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracen-9(10H)-one
215-808-0 1415-73-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)oleamide
203-368-2 106-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-ene-1-acetaldehyde
224-815-8 4501-58-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-(3-(diisopropylamino)-1-phenylpropyl)-4-(hydroxymethyl)phenol
929-946-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2