Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Zinc O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate)
218-679-9 2215-35-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc O,O,O',O'-tetrabutyl bis(phosphorodithioate)
230-257-6 6990-43-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc nitrate
231-943-8 7779-88-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc neodecanoate
248-370-4 27253-29-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc methacrylate
236-144-8 13189-00-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc m-toluate
268-459-1 68092-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc isodecyl phosphorodithioate
246-618-6 25103-54-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc iron chromite brown spinel
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77503.
269-050-0 68186-88-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc hydroxystannate
404-410-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc hydroxide
243-814-3 20427-58-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc hexafluorosilicate
240-894-1 16871-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc hexacyanocobaltate(III), tertiary butyl alcohol/polypropylene glycol complex
425-240-7 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
zinc glycyniate
805-657-4 7214-08-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc fluoride
232-001-9 7783-49-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc ferrite brown spinel
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77496.
269-103-8 68187-51-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dodecyl hydrogen disulphate
244-955-3 22397-58-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc distearate
209-151-9 557-05-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc diricinoleate
235-911-4 13040-19-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dipropionate
209-167-6 557-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dioctanoate
209-156-6 557-09-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dimyristate
240-369-7 16260-27-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dilaurate
219-518-5 2452-01-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dilactate
240-178-9 16039-53-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc didocosanoate
240-597-7 16529-65-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dibenzoate
209-047-3 553-72-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc di(benzothiazol-2-yl) disulphide
205-840-3 155-04-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc di(benzimidazol-2-yl) disulphide
221-203-2 3030-80-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc di(acetate)
209-170-2 557-34-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc cysteate dihydrate
415-780-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc chloride
231-592-0 7646-85-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc chloride
231-592-0 7646-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc chloride
231-592-0 7646-85-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc carbonate
222-477-6 3486-35-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bromide
231-718-4 7699-45-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[p-toluenesulphinate]
246-181-1 24345-02-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)
298-577-9 93819-94-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[O-(2-ethylhexyl)] bis[O-(isobutyl)] bis(dithiophosphate)
247-810-2 26566-95-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)
224-235-5 4259-15-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[bis(tetrapropylenephenyl)] bis(hydrogen dithiophosphate)
234-277-6 11059-65-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[bis(dodecylphenyl)] bis(dithiophosphate)
259-048-8 54261-67-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[12-hydroxyoctadecanoate]
252-669-5 35674-68-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(O,O-diisooctyl) bis(dithiophosphate)
249-109-7 28629-66-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(N-ethyl-N-phenyldithiocarbamate)
238-677-1 14634-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(hydroxymethanesulphinate)
246-515-6 24887-06-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dipentyldithiocarbamate)
239-370-5 15337-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dinonylnaphthalenesulphonate)
248-778-2 28016-00-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dihydrogen phosphate)
237-067-2 13598-37-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(diethyldithiocarbamate)
238-270-9 14324-55-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dibutyldithiocarbamate)
205-232-8 136-23-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dibenzyldithiocarbamate)
238-778-0 14726-36-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2