Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine
202-936-7 101-37-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
203-614-9 108-77-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trichloroaniline
211-219-8 634-93-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate
218-485-4 2162-73-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
219-154-7 2374-14-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylbenzene-1,3-diamine
221-456-9 3102-70-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylcyclohex-3-ene-1-methanol
271-282-2 68527-77-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde
215-833-7 1423-46-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylphenol
208-419-2 527-60-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trinitrobenzene-1,3,5-triamine
221-297-5 3058-38-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6-trinitrotoluene
204-289-6 118-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine
426-040-2 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decanediol
451-160-7 17913-76-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol
204-809-1 126-86-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated
1 - 4.5 moles ethoxylated
500-022-5 9014-85-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7-trimethyloct-6-en-1-ol
814-338-9 1913285-57-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydoroxy-12H-dibenzo[d,g] [1,3,2]dioxaphosphocin, 6-oxide
829-608-1 106396-29-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin 6-oxide, sodium salt
286-344-4 85209-91-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(((2-(dimethylammonio)ethyloxy)carbonyl)phen-2-ylazo)benzene-1,3-diolbis(methanesulfonate)
429-600-4 1026988-42-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(2,4 dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin;
412-440-4 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methyl-phenol
438-600-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methyl-phenol
438-600-3 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis[(4-dodecylphenyl)azo]resorcinol
265-390-9 65087-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-bis[N'-(4-methylphenyl)ureido]toluene
411-790-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
224-166-0 4221-80-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Diamino-6-chloropyrimidine-3-oxide
609-076-5 35139-67-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichloro-3,5-xylenol
205-109-9 133-53-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichlorobenzyl alcohol
217-210-5 1777-82-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diethyl-9H-thioxanthen-9-one
280-041-0 82799-44-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl)phenyl)-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
434-820-9 106461-41-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
278-009-6 74853-07-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one
224-330-1 4314-14-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
203-565-3 108-26-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzophenone
205-029-4 131-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethyl-4-phenyltetrahydrofuran
279-967-8 82461-14-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethyl-6-(1-methyl-pentadecyl)phenol
411-220-5 134701-20-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-methyl acetate
266-831-8 67634-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dimethylpentan-3-one
209-294-7 565-80-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dinitroanisole
204-310-9 119-27-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dinitrophenol
200-087-7 51-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dioxo-1,3-diazetidine-1,3-bis(methyl-m-phenylene) diisocyanate
247-953-0 26747-90-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dithiapentane
216-577-9 1618-26-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2