Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,3-dihydro-1-oxoisobenzofuran-5-carbonitrile
279-900-2 82104-74-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione
258-904-8 53988-10-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, zinc salt
262-872-0 61617-00-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydroxyacetone
202-494-5 96-26-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diisopropylbenzene
202-773-1 99-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propanedioate
473-300-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1,3-diphenylurea
210-283-4 611-92-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl-3-phenylbutyl acetate
268-407-8 68083-58-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbut-3-enyl isobutyrate
279-399-0 80118-06-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbutyl (E)-but-2-enoate
942-545-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylurea
202-498-7 96-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxan-2-one
423-980-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dioxane, 2-(3,3-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,5,5-trimethyl
815-500-1 1853175-99-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dioxepane
208-015-6 505-65-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dioxolane
211-463-5 646-06-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenyl-2-thiourea
203-004-2 102-08-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylguanidine
203-002-1 102-06-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylpropane-1,3-dione
204-398-9 120-46-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylurea
203-003-7 102-07-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-divinylimidazolidin-2-one
237-457-2 13811-50-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, reaction products with epichlorohydrin
696-026-0 1395383-69-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 47000.
232-318-2 8003-22-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, diazotized 4-amino-3-methylbenzenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts
276-684-1 72480-09-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-phenylenebis((4-hydroxyphenyl)methanone)
816-325-3 5436-05-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-phenylenebis(oxyethane-2,1-diyl) dihexadecanoate
807-889-1 1255203-42-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, acetate (1:2)
807-720-1 69112-70-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-((C11-14, C13-rich)oxy)propyl]- branched acetate
931-295-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N1-(3-aminopropyl)-N3-[3-(C18, C18 unsat) alkylamino]propyl]-, N-(carboxymethyl) derivs., sodium salts
947-979-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, allyl ether
293-883-9 91648-24-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, C5-9 carboxylates
288-342-9 85711-80-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2-methyl-, reaction products with ethenyltrimethoxysilane
700-957-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,4-trimethyl-2,3-diazabicyclo[3.2.2]non-2-ene 2,3-dioxide
251-833-3 34122-40-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
204-077-3 115-27-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1