Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
239-268-0 15214-89-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-allyloxymethyl-2-ethylpropanediol
211-662-7 682-11-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride
214-684-5 1185-53-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-ethylpropanediol
204-101-2 115-70-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropane-1,3-diol
204-100-7 115-69-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3,5-xylenesulphonic acid
201-811-4 88-22-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3-hydroxy-N'-[(E)-(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene]propanehydrazide hydrochloride (1:1)
940-411-0 1353749-74-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,5-dichlorobenzenesulfonic acid
700-413-2 6331-96-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4-nitrophenol
202-767-9 99-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-(2-hydroxyethyl)-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
814-705-3 6940-45-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzophenone
211-949-7 719-59-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
229-445-0 6535-70-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-chloro-4-nitrophenol
228-762-1 6358-09-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-methyl-4-propyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one
248-383-5 27277-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobutan-1-ol
202-488-2 96-20-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol hydrobromide
245-624-6 23382-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Aminoethanol reaction products with cyclohexane and peroxidized N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine reaction products
426-650-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminopropane-1,3-diol
208-584-0 534-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminopyridin-3-ol
240-886-8 16867-03-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminothiazol-4-acetic acid
249-769-6 29676-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminotoluene-4-sulphonic acid
210-540-0 618-03-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-anilinoethanol
204-588-1 122-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione, addition product with (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol and 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol, propoxylated
601-238-3 113163-37-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione, addition product with 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol, ethoxylated
701-218-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione; 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
608-744-3 32472-85-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
266-795-3 67633-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylheptanol
296-229-0 92368-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylideneheptanal
204-541-5 122-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
627-872-0 1514-82-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromoethylammonium bromide
219-924-2 2576-47-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
433-360-6 34036-80-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butene
203-452-9 107-01-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2