Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(3H)-benzofuran-2-one
209-052-0 553-86-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3R)-3,7-dimethyloct-6-enenitrile
695-909-8 35931-93-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(3R)-3-(2-amino-2-oxoethyl)-5-methylhexanoic acid
605-923-8 181289-33-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R)-3-aminobutan-1-ol
640-387-9 61477-40-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R)-3-methyl-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydronaphthalen-1-yl]pent-1-en-3-ol
637-366-1 596-85-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R)-N-[(1S)-phenylethyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-amine hydrochloride
812-024-6 1638534-24-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R)-piperidin-3-amine dihydrochloride
608-870-9 334618-23-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,3aR,6S,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diyl bis(4-hydroxybenzoate)
606-059-4 185756-31-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,3AS,6AR)-HEXAHYDROFURO[2,3-B]FURAN-3-OL
605-076-4 156928-09-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(3R,4R)-1-benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
700-696-2 1062580-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,4R,5R)-4-benzyloxy-5-[(1R)-I ,2-dibenzyloxyethyl] tetrahydrofuran-2,3-diol
700-731-1 35958-64-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,4R,5S)-4-amino-5-azido-3-(1-ethyl-propoxy)-cyclohex-1-enecarboxylic acid ethyl ester
805-634-9 204255-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,4S)-1-((benzyloxy)carbonyl)-4-ethylpyrrolidine-3-carboxylic acid
820-324-3 1428243-24-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid
205-334-2 138-59-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris[(trimethylsilanyl)oxy]-6-{[(trimethylsilanyl)oxy]methyl}tetrahydro-2H-pyran-2-one
608-732-8 32384-65-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,4S,5S)-5-azido-4-acetylamino-3-(1-ethyl-propoxy)-cyclohex-1-enecarboxylic acid ethyl ester
433-320-8 - Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-6-methyl-3-trimethylsilyloxyoxan-2-yl]oxy-10-(2-ethoxypropan-2-yloxyimino)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-7-methoxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-4-methoxy-4,6-dimethyl-5-trimethylsilyloxyoxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2-one
805-486-5 119665-62-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,10Z,11S,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione 10-oxime
603-883-6 134931-01-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,4S,6R,7R,9R,11S,12R,13S,14R)-6-{[4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-10-(hydroxyimino)-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecan-2-one
918-279-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,5R)-tert-Butyl 7-[2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
603-817-6 134395-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,6R)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
603-436-5 13076-17-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(3R-trans)-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
228-502-7 6283-74-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S)-2-Ethyl-3-hydroxy-2-[(2E)-2-(6-methoxy-3,4-dihydronaphtalen-1(2H)-ylidene)ethyl]cyclopentanone
692-111-1 14507-43-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S)-3,7-Dimethyl-1-octanol
814-059-2 68680-98-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3S)-3,7-dimethylocta-1,6-dien-1-yl acetate
946-529-9 1439355-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S)-3-[4-(2-chloro-5-iodobenzyl)phenoxy]tetrahydrofuran
619-599-0 915095-94-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S)-3-thiophen-2-ylsulfanylbutanoic acid
948-811-7 133359-80-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S,4R)-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-1-benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidine
929-011-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S,4R)-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidine
924-787-3 110429-36-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S,5R)-4-chloro-[5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydro-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)furan-3-yl]methylbenzenesulfonate
436-150-2 - Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(3S,5S)-5-[(1S,3S)-1-azido-3-{[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl}-4-methylpentyl]-3-(propan-2-yl)oxolan-2-one
608-748-5 324763-46-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S,6E)- 3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dien-1-ol
450-320-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3S,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dienal
810-298-1 194934-66-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclo-tetracosane-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone
444-350-6 133413-70-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
224-832-0 4511-42-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-norcholane-23-nitrile
828-107-5 118316-12-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3β)-17-(1,1,1-trifluoromethanesulfonate)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol, 3-(2,2,2-trifluoroacetate)
840-627-4 1802323-89-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3β)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)oxy]-Androst-5-en-17-one
840-626-9 3798-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3β,20β)-3-acetoxy-11-oxoolean-12-en-29-oic acid
228-475-1 6277-14-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3β,5Z,7E)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-yl butyrate
250-567-5 31316-20-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4'-methyl-3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-boronic acid
813-651-8 1698890-39-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4,5-dibromo-1H-pyrrol-2-yl)(phenyl)methanone
700-338-5 50372-61-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
613-265-8 63590-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-(4-aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride
211-189-6 632-99-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4-(5-Oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-phenylamino)-acetic acid ethyl ester
927-587-4 872728-83-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-(5-Oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazole-3-yl)phenylamino)acetic acid
460-450-2 872728-82-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonic acid;hydrate
680-378-7 138624-11-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4-amino-2-chloro-5-methylphenyl)(4-chlorophenyl)acetonitrile
262-792-6 61437-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-benzylpiperazin-1-yl)(cyclopropyl)methanone hydrochloride
816-907-7 1294454-93-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-butoxy-2,3-difluorophenyl)boronic acid
692-793-0 156487-12-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1