Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97550 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
410-860-2 79815-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
600-715-3 106092-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(5-Methylheteromonocycle-2-carboxamido)-alkenoic acid
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropiononitrile monohydrochloride
219-823-3 2544-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-amino-5-methoxytetralin hydrochloride
611-645-8 58349-17-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-Amino-6-propionylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
600-709-0 106006-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-Amino-butylacetamide
615-935-5 7324-11-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-chloropropionic acid
411-150-5 29617-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-one 218-827-2 2244-16-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
820-170-7 1508261-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3,7-dimethyloct-6-enal
227-707-9 5949-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3-(acetylthio)-2-methylpropionic acid
278-480-8 76497-39-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3-(benzoylthio)-2-methylpropionic acid
276-764-6 72679-02-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3-(tert-butylamino)propane-1,2-diol
250-125-1 30315-46-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3-[5-(4-Fluorophenyl)-1,5-dioxopentyl]-4-phenyloxazolidin-2-one
480-320-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benazepine-1-acetic acid 1,1-dimethyl ethyl ester
700-294-7 109010-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3-Hydroxytetrahydrofurane
425-090-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3-Hydroxytetrahydrofurane
425-090-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3-methyl-2-(2-oxotetrahydropyrimidine-1-yl)butyric acid
430-900-2 192725-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-hydroxymethylbenzonitrile hemi(+)-di-toluoyltartrate
603-261-4 128173-53-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-4-methyloxazolidine-2,5-dione
218-750-4 2224-52-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-4-{[1-(2-Benzyloxycarbonylamino-acetyl)-(S)-2-methyl-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-5-oxo-hexanoic acid
949-609-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-5-chloro-4-methyl-2-(2-methylpyrrolidin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole dihydrochloride
948-271-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-5-fluoro-3-methylisobenzofuran-1(3H)-one
943-180-4 1803573-19-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-5-Methoxy-2-propionamidotetralin
607-376-0 244239-67-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-7-[[2-O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,3-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
236-216-9 13241-33-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal
829-246-4 34212-53-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-[2-(phenylmethoxy)propylidene]hydrazinecarboxylate, tert-butyle
439-220-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-alpha-hydroxy-benzeneacetic acid compd. With (R)-N-methyl-gamma-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine (1:1)
617-437-3 83113-55-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-N,N'-dibutyl-2-[(1-oxododecyl)amino]glutaramide
264-391-1 63663-21-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-N-[(Diethylamino)methyl]-.alpha.-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide L-(+)-tartrate
700-272-7 754186-36-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-N-[[3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-amine
942-077-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-p-mentha-1,8-diene
227-815-6 5989-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-propane-1,2-diamine bis((2S,3S)-2,3-dihydroxysuccinate) dihydrate
924-425-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-pyrrolidine-2-carboxamide
231-397-0 7531-52-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-α-hydroxy-3-phenoxy-benzeneacetonitrile
441-070-6 61826-76-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)Ammonium-(2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate
926-381-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane; reaction mass of: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane
420-640-8 138495-42-8 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
(tert-butoxymethyl)oxirane
231-640-0 7665-72-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(tetrapropenyl)succinic acid
248-698-8 27859-58-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(trans(trans))-4'-vinyl-4-(4-methylphenyl)bicyclohexyl
439-730-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(trans,trans)-5-{(4-Propyl[1,1-bicyclohexyl]-4-yl)-difluormethoxy}-1,2,3-trifluorbenzene
606-647-0 208338-50-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(Trimethoxysilyl)methyl 2-methacrylate
454-220-0 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
(tris[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] borate )
615-244-9 71035-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(undec-10-enoylamino)acetic acid
427-430-5 54301-26-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(vinyloxy)cyclohexane
218-561-7 2182-55-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
(xylenes and 4-ethylbenzene)sulfonic acids
701-247-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-(2,4-difluorophenyl)piperidin-4-ylmethanone oxime monohydrochloride
424-740-2 138271-16-6 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(Z)-1,3-dichloropropene
233-195-8 10061-01-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(Z)-2-amino-α-(methoxyimino)thiazol-4-acetic acid
265-957-0 65872-41-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2