Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, 2-(diphenylmethyl)-N-(phenylmethyl)-, cis-
900-043-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-benzofuran-3(2H)-one O-methyloxime
939-173-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-benzyl-1 H-indazole-3-carboxylic acid isobutyl ester
924-122-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-benzyl-4-phenyl-piperidin-4-carboxylic acid ethyl ester
444-700-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Bromo-3-(3-methoxy-2-piperidinyl)-2-propanone Hydrobromide
948-812-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-(trans-4-ethylcyclohexyl)benzene
422-030-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Bromo-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzene
483-330-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-4-propylbenzene
454-790-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butanaminium (R)-3-(fluorbenzenesulfonamido)-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole-9-propanoate
925-462-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-butoxy-2,3-difluorobenzene
446-810-1 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-butyl-2,3,3-trimethylindol-1-ium; tetrafluoroborate
941-873-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-butyl-2,3-dicyclohexyl-1-methylguanidine
700-163-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Butyl-2-[2-[3-[2-(1-butyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H indol-2-ylidene) ethylidene]-2-chloro-1 cyclohexen-1-yl] ethenyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium tetrafluoroborate(1: 1)
942-101-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butyloxy-2,3-difluor-4-(4-propyl-1-cyclohexen-1-yl)-benzen
928-743-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butylpyridinium heptachlorodialuminate
479-330-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-carbamimidoylurea - (nitroamino)(oxo)azane oxide (1:1)
451-590-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-chloro-4-(4-chlorophenyl)butan-2-ol
918-013-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-(n-propoxy)-5-thioxanthen-10-one
415-890-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-(n-propoxy)-5-thioxanthen-10-one
415-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-cyclohexylethyl (E)-but-2-enoate
944-449-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
453-850-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane; reaction mass of: 1-ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propane
425-340-0 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane; reaction mass of: 1-ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propane
425-340-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-(4-propyl-1-cyclohexen-1-yl)-benzen
922-707-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-[4-(trans-4-butylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
923-035-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
460-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
460-100-9 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
460-100-9 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroquinolinium tosylate
419-570-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-fluoro-3-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
443-100-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Hexen-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-
943-512-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester
446-570-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester
446-570-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid ethyl ester
457-730-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid ethyl ester
457-730-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-hydroxymethyl-2-(methacryloyloxy)ethyl (2-benzoyl)benzoate; reaction mass of: 2-hydroxy-3-(methacryloyloxy)propyl (2-benzoyl)benzoate; x-hydroxy-y-(methacryloyloxy)propyl(or -ethyl) (2-benzoyl)benzoate
419-000-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-imidazol-1-yl-octadecan-2-ol
434-120-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-isocyanato-2(or 4)-(4-isocyanatobenzyl)benzene and their reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol and butane-1,3-diol and propylene glycol
701-029-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-isocyanatooctadecane 1-isocyanatohexadecane
907-349-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hex-2-en-4-ol
944-023-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methoxycyclododecene
917-624-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Methyl piperidine-4-carboxylic acid diethylamide Hydrochloride hydrate
947-089-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Methyl-3-nitro-guanidine
433-400-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-octadecyl,19-hexadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyoctadecylnonadecanoic acid; dihexadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; dioctadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; reaction mass of: 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyhexadecylnonadecanoic acid
432-910-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
922-915-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phosphino-2,4,4-trimethylpentane
416-550-3 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-phosphino-2,4,4-trimethylpentane
416-550-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate and 2-phosphonosuccinate sodium salts
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., Me sulfates (salts)
941-174-6 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2