Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-3-nitrobenzene
204-496-1 121-73-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-(n-propoxy)-5-thioxanthen-10-one
415-890-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-[(prop-2-yn-1-yloxy)methyl]benzene
813-130-5 4039-86-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-N,N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramine
411-370-1 82857-68-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chlorobutane
203-696-6 109-69-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
414-380-4 140681-55-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chlorooctane
203-915-5 111-85-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloropropane
208-749-7 540-54-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyanocyclopropanaminium chloride
629-718-8 127946-77-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexyl-1H-pyrrole-2,5-dione
216-630-6 1631-25-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexylethanol
214-780-7 1193-81-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexylethyl (E)-but-2-enoate
944-449-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-cyclohexylethyl butyrate
264-158-4 63449-88-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-CYCLOPROPYLMETHYL-4-METHOXYBENZENE
444-110-0 16510-27-3 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-DECENE, DIMER
917-709-4 17438-89-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Decene, tetramer, mixed with 1-decene trimer, hydrogenated
614-695-9 68649-12-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-deoxy-1-(dimethylamino)-D-glucitol
810-394-3 76326-99-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-diethylaminopropan-2-ol
224-537-7 4402-32-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Dodecene dimer with 1-Decene, hydrogenated
604-766-2 151006-58-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-dodecene, dimers
814-509-8 62132-67-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Dodecene, homopolymer, hydrogenated (Consisting of 50 wt % or more of species of the same M.Wt)
604-769-9 151006-63-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-dodecyl-1H-imidazole
224-314-4 4303-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-dodecylpyridinium chloride
203-232-2 104-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane; reaction mass of: 1-ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propane
425-340-0 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-benzene
605-718-3 174350-05-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-[4-(trans-4-butylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
923-035-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
603-006-7 124728-62-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-benzene
603-009-3 124729-02-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-1-cyclohexene-1-yl]-benzene
611-450-8 570384-43-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-2,3-difluoro-4-[trans-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)-cyclohexyl-benzene
603-007-2 124728-81-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-cyclohexyl]-benzene
602-941-8 123560-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
213-690-5 1002-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethoxypropan-2-ol
216-374-5 1569-02-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-5-[(2-nitrophenyl)azo]-2-oxonicotinonitrile
256-456-8 49744-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
418-200-5 69227-51-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-1H-imidazole
230-403-9 7098-07-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-2-(3-methylbutyl)cyclopentanol
944-561-8 1465004-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-2-[1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,4-trimethyl-6-quinolyl]benz[cd]indolium chloride
264-497-8 63817-45-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium acetate
604-344-8 143314-17-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
671-177-5 143314-16-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate (1:1)
604-453-0 145022-45-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium benzoate
695-723-7 150999-33-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
460-100-9 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate
460-100-9 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylazepan-2-one
606-384-1 19797-08-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylpiperazine
226-166-6 5308-25-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ethylpiperidine
212-161-6 766-09-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-ethylpyrrolidin-2-one
220-250-6 2687-91-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1