Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 11 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97471 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-[1-(4-{Methyl-[2-(4-methyl-piperazin-1-yl)-acetyl]-amino}-phenylamino)-1-phenyl-meth-(Z)-ylidene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-ca
922-049-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[2-({[4-methanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)pyridin-3-yl]prop-2-yn-1-ol
943-529-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[2-{(2R,3S)-3-[(1R)-1-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethyl]-4-oxoazetidin-2-yl}propanoyl]-4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one
939-570-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-(pentanoyloxy)-2,2-bis[(pantanoyloxy)methyl]propoxyl]-2,2-bis[(pentanoyloxy)methyl]propyl pentanoate 3-{3-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propoxy)-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 3,5,5-trimethylhexanoate
444-000-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(pentanoyloxy)-2,2-bis[(pantanoyloxy)methyl]propoxyl]-2,2-bis[(pentanoyloxy)methyl]propyl pentanoate 3-{3-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propoxy)-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 3,5,5-trimethylhexanoate
444-000-2 - Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-hydroxypropyl(2-methylpropyl)phosphoryl]propan-1-ol
464-510-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]- acrylic acid methyl ester
919-210-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[[2-[[3-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoyl]amino]acetyl]amino]-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodo- benzoic acid triethylammonium salt
927-786-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Acetoxy-17,17-(2,2-dimethyltrimethylenedioxy)androst-3,5-diene
927-431-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Acetyl-5-chloro-thiophene-2-sulfonic acid (3-methoxy-propyl)-amide
928-005-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetylamino-5-(2-hydroxy-ethylcarbamoyl)-2,4,6-triiodo-benzoate ammonium
926-540-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-allyloxy-2-hydroxypropyl [3-(4-methoxynaphthalene-1,8-dicarboximido) propyl] dimethylammonium chloride
461-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-5-tert-butylisoxazole hydrochloride
404-840-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Amino-tricyclo[3,3,1,13,7]decan-1-ol
450-050-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Amino-tricyclo[3,3,1,13,7]decan-1-ol
450-050-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-C12-14-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
931-324-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-C12-18-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
939-581-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-cyanomethyl-2-(4-methylphenyl)-6-methylimidozo[1,2-a]pyridine
457-480-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Dimethylamino-1-(pyrid-3-yl)-2-propen-1-one
434-770-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Dimethylamino-1-(pyrid-3-yl)-2-propen-1-one
434-770-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Ethoxy-(E)-2-propenoic acid ethyl ester
443-080-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium 4-(C11-13-sec-alkyl benzenesulfonates)
940-820-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethyl-3-[(2-ethylhexyloxy)methyl]oxetane
445-460-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid phenethylamide
925-067-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Fluor-4'-propylbiphenyl
923-509-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
936-120-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-fluoro-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
935-974-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-3-carbethoxy-1-azabicyclo[2.2.2]octane
925-046-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, isocyanurate type
931-312-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, uretdione type
938-351-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers reaction product with 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid and N,N-dimethylcyclohexanamine
926-601-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers, 2-Hydroxy-1(2)- methylethyl carbamate blocked
921-910-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
945-952-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,3-butandiol
459-270-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-2-oxobutanoic acid, fermentation products
931-029-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl oxetane
482-280-8 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl oxetane
482-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Methyl-4-(4-trifluoromethylsulfanyl-phenoxy)-phenylamine oxalate
929-675-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-4-oxo-4-(3-nitro-4-chlorophenyl)butanoic acid
440-860-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-4-oxo-4-(3-nitro-4-chlorophenyl)butanoic acid
440-860-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-5-phenylmethoxy-2-(4-phenylmethoxyphenyl)-1H-indole
926-072-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-oxyde-2,4-pyrimidinediamine monohydrate
419-140-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-phenylpropyldimethoxymethylsilan
418-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-R(-)acetoxy-1-azabicyclo[2.2.2]octane tartrate dihydrate
941-989-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Sulfanyl-1-hexanol
922-990-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1