Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
433-360-6 34036-80-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butene
203-452-9 107-01-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (2E)-, di-C12-14 (even numbered)-alkyl esters
938-575-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (2E)-, di-C14-16 (even numbered)-alkyl esters
695-949-6 1187576-41-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C12-18-alkyl esters
272-943-8 68921-51-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C16-18-alkyl esters
272-944-3 68921-52-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C18-22-alkyl esters
272-945-9 68921-53-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C8-18-alkyl esters
271-880-3 68610-90-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (Z)-, ester with 1,2-propanediol, compd. with 2-(dibutylamino)ethanol
286-304-6 85204-10-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethanol
203-905-0 111-76-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl acetate
203-933-3 112-07-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl benzoate
226-685-8 5451-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl methacrylate
236-885-7 13532-94-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-2-ethylpropanediol
204-111-7 115-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
259-210-8 54546-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-6-(butylamino)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
242-828-7 19125-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butylaminoethanol
203-904-5 111-75-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyloctan-1-ol
223-470-0 3913-02-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyloctanoic acid
248-570-1 27610-92-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyn-1,4-diol, reaction product with 1-4.5 moles of methyloxirane
612-177-7 61596-96-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, methoxylated
614-503-3 68441-62-3 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, reaction products with 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide and sodium hydroxide
290-883-0 90268-78-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-2-methylpropane
208-066-4 507-20-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-3,5-xylenol
226-898-6 5538-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrophenol
210-578-8 619-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
245-821-7 23680-84-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
808-234-2 1211443-61-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-p-phenylenediamine
210-441-2 615-66-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzene-1,4-diammonium sulphate
228-291-1 6219-71-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzonitrile
212-836-5 873-32-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobuta-1,3-diene
204-818-0 126-99-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobutane
201-151-7 78-86-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroethanol
203-459-7 107-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenyl cyclopentyl ketone
229-802-0 6740-85-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloropropane
200-858-8 75-29-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorotoluene
202-424-3 95-49-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide
278-388-8 76199-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
611-278-3 55502-61-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclododecylpropan-1-ol
411-410-8 118562-73-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclohexylethyl acetate
244-543-3 21722-83-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile
423-740-1 10461-98-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile
423-740-1 10461-98-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-, pentanedioate (salt)
469-910-7 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-decyltetradecanoic acid
298-190-5 93778-52-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-decyltetradecanol
261-385-0 58670-89-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-dibutylaminoethanol
203-057-1 102-81-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-diethoxymethyl-1-phenylhept-1-ene
262-413-4 60763-41-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2