Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 11 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97471 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 34905.
232-380-0 8011-86-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with resorcinol, coupled with diazotized 5-amino-2-(phenylamino)benzenesulfonic acid and diazotized 4-nitrobenzenamine
291-639-6 90432-09-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-[2-[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-6-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:5)
815-135-8 1386899-40-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9,11,13,15,22,24,26,27,28- decaazatricyclo[21.3.1.1^(10,14)]octacosa- 1(27),10,12,14(28),23,25-hexaene-12,25-diamine, N,N'-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,9,15,22-tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-
401-300-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
266-564-7 67075-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
225-590-9 4948-15-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(4-chlorophenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
219-166-2 2379-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis(p-methoxybenzyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
280-472-4 83524-75-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
221-264-5 3049-71-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
221-424-4 3089-17-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,9-dimethylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
226-866-1 5521-31-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((3-(4-Hydroxyphenyl)propanoylamino)benzoic acid
470-130-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((4-methyl-2-nitrophenyl)amino)ethanol
408-090-7 100418-33-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylethyl)-6-[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methylphenyl acrylate
262-634-6 61167-58-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,1-dimethylpropyl)phenol
221-916-9 3279-27-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
303-085-5 94158-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
207-586-9 482-89-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonic acid--potassium (1/1)
618-797-4 91893-72-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
610-161-4 4403-36-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethane-1-sulfonamide
812-222-2 4443-23-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-(2-hydroxy-3,5-di-tert-pentyl-phenyl)ethyl)-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate
413-850-6 123968-25-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-aminoanthraquinon-2-yl)anthra[2,3-d]oxazole-5,10-dione
219-168-3 2379-79-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-ethylpentyl)-1,3-dioxolane
224-436-8 4359-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-methylethoxy)ethyl acetate
242-901-3 19234-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(1-oxa-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)ethyl methacrylate
224-116-8 4203-89-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid
426-480-5 63562-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
266-357-1 66422-95-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
283-585-7 84682-23-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane 601-499-3 117933-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-978-9 112-50-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-962-1 112-35-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-aminoethoxy)ethanol
213-195-4 929-06-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
203-961-6 112-34-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate
204-685-9 124-17-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl methacrylate
230-813-8 7328-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)ethanol
211-059-9 628-89-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole
230-555-6 7189-82-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)-2-methylpropane
257-196-8 51422-54-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
203-919-7 111-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate
203-940-1 112-15-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2