Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,6-dimethoxyphenol
202-041-1 91-10-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalonitrile
202-044-8 91-15-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalonitrile
202-044-8 91-15-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Veratrole
202-045-3 91-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydronaphthalene
202-046-9 91-17-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene
202-049-5 91-20-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene
202-049-5 91-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
202-050-0 91-21-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid
202-058-4 91-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid
202-058-4 91-30-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[[(3-amino-4-hydroxyphenyl)sulphonyl]amino]benzoic acid
202-063-1 91-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-(diethylamino)-4-methyl-2-benzopyrone
202-068-9 91-44-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-[[3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropylidene]amino]benzoate
202-073-6 91-51-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethoxyquin
202-075-7 91-53-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Indoline-2,3-dione
202-077-8 91-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylnaphthalene
202-078-3 91-57-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylnaphthalene
202-078-3 91-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinoline
202-085-1 91-63-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Coumarin
202-086-7 91-64-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethylaniline
202-088-8 91-66-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethylaniline
202-088-8 91-66-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-diethyl-m-toluidine
202-089-3 91-67-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
202-095-6 91-76-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mepyramine
202-102-2 91-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-ylene)di(acetoacetamide)
202-111-1 91-96-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-ylene)di(acetoacetamide)
202-111-1 91-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate
202-112-7 91-97-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
202-114-8 91-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(4-amino-m-tolyl)ethylamino]ethyl]methanesulphonamide
202-124-2 92-09-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyltoloxamine
202-127-9 92-12-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methoxyacetoacetanilide
202-131-0 92-15-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-trifluoromethylphenothiazine
202-145-7 92-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(10H-phenothiazin-2-yl)propan-1-one
202-148-3 92-33-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(6-methylbenzothiazol-2-yl)aniline
202-150-4 92-36-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorophenothiazine
202-152-5 92-39-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenyl-3-pyrazolidone
202-155-1 92-43-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-ethylanilino)ethanol
202-160-9 92-50-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl
202-163-5 92-52-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenylpiperazine
202-165-6 92-54-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitrofurfurylidene di(acetate)
202-166-1 92-55-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1