Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis[4-diphenylsulfoniumphenyl]sulfide-bishexafluoroantimonate; thiophenoxyphenylsulfonium hexafluoroantimonate
403-500-0 159120-95-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6
401-680-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium ((1-(4(or 5)-nitro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-pentylphenylazo)-2-naphtholato))chromate(1-)
403-720-7 117527-94-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: trans-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran; cis-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran
412-450-9 131766-73-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by hexane treatment and subsequent ethanol extraction
947-761-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
947-566-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by heat treatment and ethanol extraction.
946-923-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum concrete by ethanol extraction
947-313-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum resinoid by ethanol extraction.
946-441-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetamide, N-(2,4-dinitrophenyl)-, reaction products with 1-methyl-2,4-dinitrobenzene and sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53015.
288-896-1 85940-08-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich
283-740-9 84712-50-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
943-525-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, chromium salt, basic
254-447-3 39430-51-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, lead salt, basic
257-175-3 51404-69-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with cresol and ethylenediamine, iron sodium salts
283-041-9 84539-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetylcysteine
210-498-3 616-91-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acyl transferase EC 2.3.1.
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition product of dehydrated castor oil, linseed oil and maleic anhydride
927-957-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenine
200-796-1 73-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt
213-579-1 987-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine phosphate
200-500-0 61-19-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aesculin
208-517-5 531-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-13, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-165-3 66455-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-18, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-201-8 68213-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C13-15
292-324-6 90604-31-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-18 and C16-18-unsatd.
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl alcohol and SDA Reporting Number: 04-060-00.
268-930-1 68155-00-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-monobranched
931-320-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 (even numbered, C18-unsatd.), ethoxylated, and alcohols C20-22 (even numbered), sulfates, ammonium salts
938-445-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (20 moles ethoxylation)
947-763-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C7-9
266-417-7 66587-56-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C8-18, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-349-3 157707-43-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of (sulfonato oxyethane sulfonyl) arylamino triazinylamino sulfonato (sulfonato arylazo) aryl sulfonate
473-130-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M2
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C10-13, chloro
287-476-5 85535-84-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C12-26-branched and linear
292-454-3 90622-53-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanes, C4-5
270-654-1 68475-60-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanoic acid and polyoxomolybdate borate alkanoate clusters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C10-14
288-213-7 85681-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C13-14
931-071-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C16-18
900-050-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C21-32 linear and branched
931-505-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2