Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole
440-240-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propylheptyl octanoate
485-390-4 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propyn-1-ol, reaction product with 1-2.5 moles of oxirane
941-793-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-substitutedalkyl N-{3-acetamido-4-[(2-cyano-4,6-disubstitutedphenyl)diazenyl]phenyl}-N-benzyl-β-alaninate
809-877-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butoxyethanol
456-140-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-tert-butoxyethanol
456-140-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{(2S,5S)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl}-9-{2-[(2S,4S)-4-(methoxymethyl)pyrrolidinium-2-yl]-1H-imidazol-1-ium-4-yl}-1,11-dihydro[2]benzopyrano[4',3':6,7]naphtho[1,2-d]imidazol-1-ium tris(dihydrogen phosphate)
941-641-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy}ethanol
437-540-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{2-[(2R,4R,6R)-4,6-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
700-188-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{2-[2-chloro-3-[1,3,3-trimethylbenz(e)indolin-2-ylidene-ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-benz(e)indolio}-4-methylphenylsulfonate
420-680-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-[2-chloro-3-[1,3,3-trimethylbenz(e)indolin-2-ylidene-ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-benz(e)indolio}-4-methylphenylsulfonate
420-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{3,6-bis-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); reaction mass of: 2-{3,6-bis-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%)
442-800-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(2-{3-[(4-{Ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2- (hydroxy-O)phenyl}hydrazono-N2)(phenyl)methyl]diazenyl-N1}benzoato(6-)-O]cuprate(4-) sodium salt, polysulfo
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[(4-chloro-3-methyl-1-oxidopyridin-2-yl)methyl]sulfanyl}-1H-benzimidazole
700-935-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[4-({4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthyl}diazenyl)-(6 or 7)-sulfo-1-naphthyl]diazenyl}benzene-1,4-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-097-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
222 OP
700-733-2 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
224 AUE
419-530-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-322A
439-040-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-325A
437-570-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-326A
436-210-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-327A
437-340-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
241 AJG
402-760-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2[2'-Hydroxy-5'-(phenyl)ureylenphenyl]benzothiazole
431-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1,5-Benzodioxepin-3(4H)-one, 7-(3-methylbutyl)-
447-630-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-3,4-dihydro-,methyl ester
484-280-3 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-ar-methyl, sodium salt (1:1)
939-407-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2P45AZ
428-820-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-sulfooxyoxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
701-054-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2S-(2-furyl)-5R-hydroxy-4R-(1R,2-dihydroxy)ethyl-6S-hydroxymethyl-1,3-dioxane
422-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine
949-957-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-di-tert-butyl-2-(ethoxymethoxy)-5-methylbiphenyl
917-383-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',7'-di(cyclopropylmethyl)spiro(cyclopentane-1,9'-(3',7')diazabicyclo(3.3.1)nonane-2',4',6',8'-tetrone
425-490-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)dibenzonitrile
412-640-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)dibenzonitrile
412-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(oxydimethanediyl)bis(3-ethyloxetane)
444-140-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(oxydimethanediyl)bis(3-ethyloxetane)
444-140-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 3-dibutylaminopropionate
402-910-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3,5,7,7-pentamethyl-1,2,4-trioxepane
455-560-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-(hexadecyloxy)phenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-dodecyloxyphenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-1-[(Z)-octadec-9-enyl]pyrrolidine-2,5-dione
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethoxy-N-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-methylpropyl]-β-phenylethylamine Hydrobromide
918-206-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid; reaction mass of: 3-[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid
435-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis{1-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}heteropolycycle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di(undecan-2-yl)heteropolycycle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL DIMETHYLCARBAMATE
466-280-5 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(1,1-dimethyl-2-hydroxy ethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecane
485-230-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((1-Methyl-2-((4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-phenylamino)-methyl)-1H-benzimidazole-5-carbonyl)-pyridin-2-yl-amino)-propionic acid ethyl ester Diacetate
925-312-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-((4-((4-((5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-2-sulphophenyl)azo)-2,5-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl)azo)-4,5-dihydroxy-naphthalene-2,7-disulphonic acid, mixed sodium/potassium salt
458-890-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine
939-485-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine acetate (1:1)
939-448-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1,5-dichloropentan-3-yl)-6-fluoro-1,2-benzisoxazole
700-084-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,5-Disubstituted-naphthalene-2-ylazo)-5-[(3-substituted-phenylamino)-fluoro- [heteromonocyclyl]-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid sodium salt
461-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,2,2-trimethylhydrazinium)methylpropionate bromide
920-257-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt; reaction mass of: tetrasodium 3-(1,5-disulfonatonaphthalene-2-ylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonate
429-440-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-ammonioethyl)-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-1-ium dichloride
700-074-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-Bromo-acetyl)-5-chloro-thiophene-2-sulfonic acid (3-methoxy-propyl)-amide
926-644-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-Hydroxy-ethyl)-5-methylsulfamoylmethyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
929-941-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
948-220-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzothiazole-2-thione
404-890-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)butanal
924-149-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-CHLOROPHENYL)GLUTARIC ACID MONOAMIDE
917-377-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(5,6-dimethoxy-1,3-benzothiazol-3-yl-3-ium)propane-1-sulfonate
426-920-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(biphenyl-4-yl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
700-341-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(Bromomethyl)-2-chloro-4-(methylsulfonyl) benzoic acid
475-670-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(Bromomethyl)-2-chloro-4-(methylsulfonyl) benzoic acid
475-670-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(di- C16- C18 alkyl (evennumbered) amino) propanenitrile
941-592-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dichloroacetyl)-5-(2-furyl)-2,2-dimethyloxazolidine, 2,2-dichloro-1-[5-(2-furyl)-2,2-dimethyl-oxazolidin-3-yl]ethanone
434-800-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dichloroacetyl)-5-(2-furyl)-2,2-dimethyloxazolidine, 2,2-dichloro-1-[5-(2-furyl)-2,2-dimethyl-oxazolidin-3-yl]ethanone
434-800-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dicocoalkylamino)-1,2-propanediol
482-000-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid
434-070-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid
434-070-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
412-810-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
412-810-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol; sulphate
944-397-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(2,2-Dimethyl-1,2-azasilolidin-1-yl)(dimethyl)silyl]-1-propanamine
470-090-8 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4'-acetoxy-3'-methoxyphenyl) propyl]trimethoxysilane
433-050-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-5-chloro-4-hydroxybenzensulfonic acid
920-888-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium sulfate
925-768-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(tritylthio)methyl]quinuclidin-3-ol
940-432-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[1-(4-{Methyl-[2-(4-methyl-piperazin-1-yl)-acetyl]-amino}-phenylamino)-1-phenyl-meth-(Z)-ylidene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-ca
922-049-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[2-({[4-methanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)pyridin-3-yl]prop-2-yn-1-ol
943-529-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[2-{(2R,3S)-3-[(1R)-1-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethyl]-4-oxoazetidin-2-yl}propanoyl]-4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one
939-570-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-(pentanoyloxy)-2,2-bis[(pantanoyloxy)methyl]propoxyl]-2,2-bis[(pentanoyloxy)methyl]propyl pentanoate 3-{3-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propoxy)-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 3,5,5-trimethylhexanoate
444-000-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(pentanoyloxy)-2,2-bis[(pantanoyloxy)methyl]propoxyl]-2,2-bis[(pentanoyloxy)methyl]propyl pentanoate 3-{3-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propoxy)-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 3,5,5-trimethylhexanoate
444-000-2 - Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-hydroxypropyl(2-methylpropyl)phosphoryl]propan-1-ol
464-510-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]- acrylic acid methyl ester
919-210-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[[2-[[3-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodo-5-[(methylamino)carbonyl]benzoyl]amino]acetyl]amino]-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodo- benzoic acid triethylammonium salt
927-786-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Acetoxy-17,17-(2,2-dimethyltrimethylenedioxy)androst-3,5-diene
927-431-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Acetyl-5-chloro-thiophene-2-sulfonic acid (3-methoxy-propyl)-amide
928-005-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetylamino-5-(2-hydroxy-ethylcarbamoyl)-2,4,6-triiodo-benzoate ammonium
926-540-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-allyloxy-2-hydroxypropyl [3-(4-methoxynaphthalene-1,8-dicarboximido) propyl] dimethylammonium chloride
461-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-5-tert-butylisoxazole hydrochloride
404-840-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Amino-tricyclo[3,3,1,13,7]decan-1-ol
450-050-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Amino-tricyclo[3,3,1,13,7]decan-1-ol
450-050-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-C12-14-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
931-324-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-C12-18-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
939-581-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-cyanomethyl-2-(4-methylphenyl)-6-methylimidozo[1,2-a]pyridine
457-480-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Dimethylamino-1-(pyrid-3-yl)-2-propen-1-one
434-770-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Dimethylamino-1-(pyrid-3-yl)-2-propen-1-one
434-770-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Ethoxy-(E)-2-propenoic acid ethyl ester
443-080-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium 4-(C11-13-sec-alkyl benzenesulfonates)
940-820-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethyl-3-[(2-ethylhexyloxy)methyl]oxetane
445-460-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydropyrrole-1-carboxylic acid phenethylamide
925-067-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Fluor-4'-propylbiphenyl
923-509-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
936-120-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-fluoro-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
935-974-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-3-carbethoxy-1-azabicyclo[2.2.2]octane
925-046-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, isocyanurate type
931-312-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, uretdione type
938-351-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers reaction product with 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid and N,N-dimethylcyclohexanamine
926-601-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers, 2-Hydroxy-1(2)- methylethyl carbamate blocked
921-910-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
945-952-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,3-butandiol
459-270-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-2-oxobutanoic acid, fermentation products
931-029-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl oxetane
482-280-8 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl oxetane
482-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Methyl-4-(4-trifluoromethylsulfanyl-phenoxy)-phenylamine oxalate
929-675-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-4-oxo-4-(3-nitro-4-chlorophenyl)butanoic acid
440-860-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-4-oxo-4-(3-nitro-4-chlorophenyl)butanoic acid
440-860-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-5-phenylmethoxy-2-(4-phenylmethoxyphenyl)-1H-indole
926-072-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-oxyde-2,4-pyrimidinediamine monohydrate
419-140-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-phenylpropyldimethoxymethylsilan
418-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-R(-)acetoxy-1-azabicyclo[2.2.2]octane tartrate dihydrate
941-989-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Sulfanyl-1-hexanol
922-990-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-sulfinobenzoic acid
416-000-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); reaction mass of: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammonium di(acetate)
431-440-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); reaction mass of: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammonium di(acetate)
431-440-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-{[2-cyano-2-(diphenylmethylidene)acetyl]oxy}-2,2-bis({[2-cyano-2-(diphenylmethylidene)acetyl]oxy}methyl)propyl 2-cyano-3,3-diphenylprop-2-enoate
429-160-3 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
327 QRN
424-580-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
350CD0001
436-940-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3940W92
425-610-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
39947_Reaction mass of 1-(3-((C12-18-(even numbered))-alkyl-amino)propyl)guanidine acetate salt and 1-(C12-18-(even numbered))-alkyl-1-(3-guanidinopropyl)guanidine acetate salt and 1-(C12-18-(even numbered))-alkyl-tetrahydropyrimidin-2(1H)-imine acetate salt
939-650-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3G3 RESIN
443-110-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3M (TM) SPECIALTY GAS PFG-3480
440-180-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4''-butyl-4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-1,1':4',1''-terphenyl
935-976-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-methanol
936-118-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-Ethyl-2,3-difluorbiphenyl
929-069-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-Methyl-4-(E)-pent-3-enyl-biphenyl
473-310-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-trans-ethyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-one
485-460-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(2,3-epoxypropoxy)-2,2'- dimethyl-5,5'-tert-butyldiphenylsulphide
441-520-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[(6S)-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazine-3,10-diyl]bis{2-[(2S)-2-pyrrolidiniumyl]-1H-imidazol-3-ium} tetrachloride
944-036-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-bis(2-methyl-2-(4-methylphenyl)-1-propionyl)diphenylsulfide
415-410-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-carbonylbis[2-({[3-(triethoxysilyl)propyl]amino}carbonyl)benzoic acid]
419-190-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenediphenol, condensation product with diphenyl carbonate
926-571-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylene bis(3-chloro-2,6-di-ethylphenylisocyanate)
420-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and its oligomeric reaction products with oxydipropanol and [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol
701-072-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'-diisocyanatodiphenylmethane, 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) homopolymer, [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol and propane-1,2-diol
500-313-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenediphenyldiisocyanate and 2,4'-diisocyanatodiphenylmethane and their oligomerisation reaction products with 2,2'-oxydiethanol, propane-1,2-diol and butane-1,3-diol
701-276-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4’-isopropylidenediphenol, reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, mono, di and triesters with acrylic acid
948-054-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-di-tert-butyl-6-ethoxy-2,2-dimethyl-3,7-dioxa-4-aza-6-phosphanonan-1-oic acid 6-oxide
449-920-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol
443-400-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol
443-400-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,7-methanooctahydro-1H-indene-diyldimethyl bis(2-carboxybenzoate)
407-410-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,7-methanooctahydro-1H-indene-diyldimethyl bis(2-carboxybenzoate)
407-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol
427-050-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(1-((3-((2-(tert-butoxycarbonyl(methyl)amino)acetoxy)methyl)pyridin-2-yl)(methyl)carbamoyloxy)ethyl)-1-(3-(4-(4-cyanophenyl)heteromonocyclic-2-yl)-2-hydroxybutyl-difluorophenyl-1H-1,2,4-heteromonocycle-4-ium)hemisulphate
926-418-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)indole, fumarate
947-445-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-carboxymethylthio)ethoxy-1-hydroxy-5-isobutyloxycarbonylamino-N-(3-dodecyloxypropyl)-2-naphthamide
420-730-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(2-Hydroxyethyl)indolin-2-one
925-636-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-{(E)-2-[(1E)-2-chloro-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate
942-705-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3,4-DIHYDRO-1-(2H)-NAPHTHALENONE
406-300-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3,4-DIHYDRO-1-(2H)-NAPHTHALENONE
406-300-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4'-Trifluoromethylphenyl)benzaldehyde
473-430-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4,6-Bis((biphenyl-4-yl)-1,3,5-triazine-2-yl)-1,3-benzodiole
485-420-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4,6-Bis((biphenyl-4-yl)-1,3,5-triazine-2-yl)-1,3-benzodiole
485-420-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl)-1-butynyl)-.alpha.,.alpha.-dimethylbenzeneacetic acid
462-560-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl)-1-butynyl)-.alpha.,.alpha.-dimethylbenzeneacetic acid
462-560-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-aminoanilino)-6-[3-(dibutylamino)propylamino]-heteromonocyclic-2-ol
427-670-0 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-Brom-5-ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
919-822-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-Brom-5-propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
917-991-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1