Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Suberic acid
208-010-9 505-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
substituted alkylalkanoate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinimide
204-635-6 123-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinonitrile
203-783-9 110-61-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sucralfate
259-018-4 54182-58-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonation products of (N-phenyl-4-[[4-(phenylamino)phenyl][4-(phenylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]aniline, monohydrochloride and 4,4'-[(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene]bis[N-phenylaniline], monohydrochloride), sodium salts
944-086-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, compds. with triethanolamine
288-492-5 85736-79-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-18-alkane hydroxy and C12-20-alkapolyene and C14-18-alkene and C12-20-alkene hydroxy, sodium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C12-C20 unsaturated alkyl alkene and C14-C18 and C12-C20 unsaturated alkyl hydroxy sulfonic acid sodium salt and SDA Reporting Number: 03-059-04.
273-105-4 68937-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, shale-oil, sodium salts
297-668-0 93686-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfurous acid, lead salt, dibasic
263-467-1 62229-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphoacetic acid
204-627-2 123-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphoethyl methacrylate
234-207-4 10595-80-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphosuccinic acid
225-898-3 5138-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sunflower oil, ester with sorbitol
306-248-9 96690-53-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tagetes minuta, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tagetes minuta, Compositae.
294-862-7 91770-75-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tara gum
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. Caesalpinia, Leguminosae.
254-409-6 39300-88-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terbium
231-137-6 7440-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene Dimers
948-032-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpenes and Terpenoids, sinpine
272-842-9 68917-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo)-3-methyl-5-hydroxy-(1H)pyrazol-1-yl)benzenesulfonamidato)chromate
413-210-6 192662-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 2-{(2S,3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl}-2-[4-(pyridin-2-yl)benzyl]hydrazinecarboxylate
606-396-7 198904-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-[3-hydroxyadamantan-1-yl]-2-oxoethyl}carbamate
687-691-8 709031-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylbenzene
202-632-4 98-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylchlorodimethylsilane
242-042-4 18162-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra potassium 5,5'-[ethane-1,2-diylbis[thio-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyldiazene-2,1-diyl(5-amino-3-tert-buyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]}diisophthalate
700-616-6 849608-59-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-C6-10-(even and linear)-alkyl benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
700-623-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dihydroxide
270-241-6 68413-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dinitrate
243-929-9 20634-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium ethylenediaminetetraacetate
245-022-3 22473-78-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium iodide
206-220-5 311-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium chloride
218-964-8 2304-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium hydrogen difluoride
471-140-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-μ-hydroxy(μ-methacrylato-O:O')dichromium
239-147-2 15096-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecaaluminium tetrastrontium pentacosaoxide, dysprosium and europium doped
700-697-8 264145-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecene
248-130-9 26952-13-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl 4'-(6-tert-butyl-7-chloro-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)succinanilate
412-600-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl laurate
244-966-3 22412-97-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecylamine
217-950-9 2016-42-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyloxirane
230-786-2 7320-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium chloride
200-267-5 56-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium heptadecafluorooctanesulphonate 260-375-3 56773-42-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
303-662-1 94201-73-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-6-(3-pentenyl)-2H-pyran-2-one
251-201-7 32764-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one
211-820-5 698-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrogen [29H,31H-phthalocyanine-2,9,16,23-tetrasulphonato(6-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(4-)
238-200-7 14285-59-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate
201-085-9 78-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexane-1,3-diolato)titanium
226-949-2 5575-43-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2