Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3,4-Difluorophenol
424-300-1 2713-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde
441-810-8 116313-85-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazole
429-130-1 2820-37-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5,7-trimethyl octanenitrile
478-980-8 947237-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis((3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy)benzyl)-2,4,6-trimethylphenol
401-110-5 87113-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis(tetradecyloxycarbonyl)benzenesulfinic acid
407-990-7 141915-64-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid; reaction mass of: 3-[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid
435-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]benzoic acid sodium salt
480-890-9 906532-68-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-dichloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
441-190-9 121451-05-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6,9-trithiaundecamethylene-1,11-dimethacrylate
432-210-7 141631-22-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Dimethyl-3H-benzofuran-2-one
480-080-5 65817-24-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7,11-trimethyl-trans-6,10-dodecadienal; reaction mass of: 3,7,11-trimethyl-cis-6,10-dodecadienal
425-910-9 32480-08-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid
402-780-1 84087-01-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7-dimethyloctanenitrile
403-620-3 40188-41-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy-1,1-dimethylethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
410-730-5 90498-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane; bis(2,4-dicumylphenyl) neopentyl diphosphite
421-920-2 154862-43-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)propane-1,2-diol
410-010-0 104333-00-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol
410-910-3 104226-19-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((C12-18)-acylamino)-N-(2-((2-hydroxyethyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride
427-370-1 164288-56-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(1,5-Disubstituted-naphthalene-2-ylazo)-5-[(3-substituted-phenylamino)-fluoro- [heteromonocyclyl]-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid sodium salt
461-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolamine
401-460-9 82560-06-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2'-phenoxyethoxy)propylamine
427-870-8 6903-18-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-aminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-3-yl)azo)phenylamino)-1,3,5-triazin-6-ylamino)propyldiethylammonium lactate
424-310-4 178452-66-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)quinazolin-4-(3H)-one
411-960-9 136426-54-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
412-190-6 168900-02-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt; reaction mass of: tetrasodium 3-(1,5-disulfonatonaphthalene-2-ylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonate
429-440-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)-1-methyl-2-phenylindole
406-280-4 117584-16-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-(diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl)methylthio)propiononitrile
403-710-2 76823-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-bromopropionoyl)-4,4-dimethyl-1,3-oxazolan-2-one
430-820-8 114341-88-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetra-hydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a] pyrimidin-4-one monohydrochloride
424-530-0 93076-03-0 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-ethylhexyloxy)propane-1,2-diol
408-080-2 70445-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-methoxy-4-methoxycarboxybenzyl)-5-nitroindole
428-910-7 107786-36-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-{4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl}vinyl)benzonitrile
419-060-8 79026-02-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2H-tetrazol-5-yl)pyridine
426-810-8 3250-74-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzothiazole-2-thione
404-890-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy)butylaminocarbonyl-4-hydroxy-1-naphthalenyl)thio)propanoic acid
410-370-9 105488-33-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea
411-970-3 79881-89-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
403-920-4 107551-67-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-aminophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid
417-480-6 252977-62-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride
426-370-7 1017183-70-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(5,6-dimethoxy-1,3-benzothiazol-3-yl-3-ium)propane-1-sulfonate
426-920-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(5-acetylamino-4-(4-[4,6-bis(3-diethylaminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)-2-(2-methoxyethoxy)phenylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naphtalenesulfonic acid
407-670-7 115099-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(6-O-(6-desoxy-α-.sc.l.sc.-mannopyranosyl-O-(α-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)-(β-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)oxy)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
424-170-4 130603-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(benzo[b]thien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine-4-oxide
431-030-6 163269-30-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(cis-1-propenyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
415-750-8 106447-44-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(cis-3-hexenyloxy)propanenitril
415-220-6 142653-61-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dichloroacetyl)-5-(2-furyl)-2,2-dimethyloxazolidine, 2,2-dichloro-1-[5-(2-furyl)-2,2-dimethyl-oxazolidin-3-yl]ethanone
434-800-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dicocoalkylamino)-1,2-propanediol
482-000-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid
434-070-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dimethylamino)propylurea
401-950-2 31506-43-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
412-810-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(N-methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol hydrochloride
403-440-5 93633-79-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(phenothiazin-10-yl)propionic acid
421-260-5 362-03-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazole hydrochloride
421-310-6 87691-88-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate; N-(p-toluenesulfonyl)-N'-(3-(p-toluenesulfonyloxy)phenyl)urea
432-520-2 232938-43-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(4'-acetoxy-3'-methoxyphenyl) propyl]trimethoxysilane
433-050-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(7aS)-7a-methyl-1,5-dioxooctahydro-1H-inden-4-yl]propanoic acid
435-830-6 1944-63-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde; trans-3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde
421-800-1 120578-03-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-(2-dodecyloxy-5-methylphenylcarbamoyl)-4-hydroxy-1-naphthylthio]propionic acid
421-490-6 167684-63-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-hydroxypropyl(2-methylpropyl)phosphoryl]propan-1-ol
464-510-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[5-(4-(2-chloroethanesulfonyl)butyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-{4-chloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalene-4-ylazo)-3-sulfophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt; reaction mass of: 3-[5-(4-ethenesulfonylbutyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-{4-chloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalene-4-ylazo)-3-sulfophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt
442-290-5 457624-86-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-acetyl-1-phenyl-pyrrolidine-2,4-dione
421-600-2 719-86-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-allyloxy-2-hydroxypropyl [3-(4-methoxynaphthalene-1,8-dicarboximido) propyl] dimethylammonium chloride
461-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-4-chlorobenzoic acid, hexadecyl ester
419-700-6 143269-74-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-(2-methoxyethyl)benzenesulfonamide
411-520-6 112195-27-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-5-tert-butylisoxazole hydrochloride
404-840-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Amino-tricyclo[3,3,1,13,7]decan-1-ol
450-050-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-aminobenzylamine
412-230-2 4403-70-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Aminooctan-4-ol
482-070-6 1001354-72-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-azidosulfonylbenzoic acid
405-310-3 15980-11-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-benzyl-exo-6-nitro-2,4-dioxo-3-aza-cis-bicyclo[3.1.0]hexane
426-750-2 151860-15-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
460-120-8 79917-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Carbamyl-1-methylpyridinium Chloride
463-670-7 1005-24-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-chloro-2,4-difluoronitrobenzene
411-980-8 3847-58-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-chloro-2-(isopropylthio)aniline
421-700-6 179104-32-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
445-590-4 202197-26-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine
401-670-0 79456-26-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-chloropropyl chloroformiate
425-770-9 628-11-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-cyano-N-(1,1-dimethylethyl)androsta-3,5-diene-17-β-carboxamide
415-730-9 151338-11-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-cyanopropyldimethoxymethylsilan
418-740-1 153723-40-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Decen-5-one, 4-methyl-, (3E)-
477-870-7 811412-48-3 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-dodecyl-(1-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidin)-yl)-2,5-pyrrolidindione
411-920-0 106917-30-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane
435-790-1 297730-93-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethyl 5-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate
425-820-1 88150-42-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-(2H)isoindol-2-yl)-ethoxymethyl]-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate
413-410-3 88150-62-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine
421-150-7 143860-04-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethyl-2-{[(2Z)-3-ethyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidene]methyl}-5-phenyl-1,3-benzoxazol-3-ium; 4-methylbenzene-1-sulfonate
435-090-4 207231-99-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethyl-3-[(2-ethylhexyloxy)methyl]oxetane
445-460-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Fluorphenylboric acid
476-720-8 768-35-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-heptyl-tetrahydro-pyran
462-530-2 854737-09-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-hexylheptamethyltrisiloxane
428-700-5 1873-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1