Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Zinc bis[bis(dodecylphenyl)] bis(dithiophosphate)
259-048-8 54261-67-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc bis[bis(tetrapropylenephenyl)] bis(hydrogen dithiophosphate)
234-277-6 11059-65-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)
224-235-5 4259-15-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[O-(2-ethylhexyl)] bis[O-(isobutyl)] bis(dithiophosphate)
247-810-2 26566-95-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)
298-577-9 93819-94-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[p-toluenesulphinate]
246-181-1 24345-02-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bromide
231-718-4 7699-45-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc carbonate
222-477-6 3486-35-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc chloride
231-592-0 7646-85-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc di(acetate)
209-170-2 557-34-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc di(benzimidazol-2-yl) disulphide
221-203-2 3030-80-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc di(benzothiazol-2-yl) disulphide
205-840-3 155-04-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dibenzoate
209-047-3 553-72-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc didocosanoate
240-597-7 16529-65-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dilactate
240-178-9 16039-53-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dilaurate
219-518-5 2452-01-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dimyristate
240-369-7 16260-27-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dioctanoate
209-156-6 557-09-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dipropionate
209-167-6 557-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc diricinoleate
235-911-4 13040-19-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc distearate
209-151-9 557-05-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dodecyl hydrogen disulphate
244-955-3 22397-58-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc ferrite brown spinel
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77496.
269-103-8 68187-51-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc fluoride
232-001-9 7783-49-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc glycyniate
805-657-4 7214-08-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc hexacyanocobaltate(III), tertiary butyl alcohol/polypropylene glycol complex
425-240-7 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc hexafluorosilicate
240-894-1 16871-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc hydroxide
243-814-3 20427-58-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc hydroxystannate
404-410-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc iron chromite brown spinel
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77503.
269-050-0 68186-88-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc isodecyl phosphorodithioate
246-618-6 25103-54-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc m-toluate
268-459-1 68092-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc methacrylate
236-144-8 13189-00-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc neodecanoate
248-370-4 27253-29-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc nitrate
231-943-8 7779-88-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc O,O,O',O'-tetrabutyl bis(phosphorodithioate)
230-257-6 6990-43-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate)
218-679-9 2215-35-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc oxide
215-222-5 1314-13-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc phenylphosphonate
696-577-7 34335-10-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc selenite
237-048-9 13597-46-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc stannate
405-290-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc sulfide (ZnS), copper chloride-doped
271-904-2 68611-70-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc sulfide (ZnS), manganese-doped
272-554-3 68877-27-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc sulfide (ZnS), silver chloride-doped
271-905-8 68611-71-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc sulphate
231-793-3 7733-02-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc sulphide
215-251-3 1314-98-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc, 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione complexes and melamine
942-925-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc, bis[O,O-bis(1-methylethyl) phosphorodithioato-.kappa.S]bis(cyclohexanamine)-, (T-4)-
809-986-4 52585-16-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc, desilverizing skims
Crusts formed on the surface of cooling molten lead during the desilverizing of lead.
273-802-3 69029-60-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc, O,O-mixed (iso-Bu), (iso-Pr), (pentyl) phosphorodithioate
820-225-5 101747-77-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ziram
205-288-3 137-30-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zircon, cadmium yellow 277-135-9 72968-34-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium
231-176-9 7440-67-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium acetate
231-492-7 7585-20-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium bis(hydrogen phosphate)
237-401-7 13772-29-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium carbide
235-125-1 12070-14-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium diboride
234-963-5 12045-64-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium dichloride oxide
231-717-9 7699-43-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium dihydride
231-727-3 7704-99-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium dinitrate oxide
237-529-3 13826-66-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium dioxide
215-227-2 1314-23-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium disilicide
234-911-1 12039-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium hydroxysulphate
950-052-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium iron pink zircon
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77996.
270-210-7 68412-79-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide (ZrO2), erbium-doped
939-967-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide sulphate
263-372-5 62010-10-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide, erbium and yttrium doped
947-747-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide, hafnium and ytterbium doped
945-888-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium praseodymium yellow zircon
An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which praseodymium (III) oxide, praseodymium (IV) oxide, silicon oxide, and zirconium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of zircon. Its composition may include any one or a combination of the modifiers alkali or alkaline earth halides.
269-075-7 68187-15-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium propionate
281-897-8 84057-80-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium sulphate
238-694-4 14644-61-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium tetrabutanolate
213-995-3 1071-76-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium tetrachloride
233-058-2 10026-11-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium tetrapropanolate
245-711-9 23519-77-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium vanadium blue zircon
An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which zirconium (IV) oxide, silicon oxide, and vanadium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of zircon. Its composition may include any one or a combination of the modifiers alkali or alkaline earth halides.
269-057-9 68186-95-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
zirconium(IV) oxide, stabilised with erbium(III) oxide, gadolinium(III) oxide and yttrium(III) oxide
946-001-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium, acetate lactate oxo ammonium complexes
272-702-7 68909-34-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
{[(2,4 and 2,5 and 2,6)-dimethylphenyl and 2-ethylphenyl]amino}{[(2,4 and 2,5 and 2,6)-dimethylphenyl and 2-ethylphenyl]amino}methaniminium 3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
941-492-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
{[2,2'[Ethylenebis(nitromethylidyne)]bis[phenolato]](2-)-N,N',O,O'}copper (SP-4-2)
401-910-4 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
{[3-Acetamido-4-(2-hydroxy-4-nitrophenylazo)phenyl]imino}diethylene diacetate
437-970-3 371921-62-9 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
µ2-(2-oxido-2-acetato- κ1O-1,3-dicarboxylate- κ2O)-bis[(2-oxidopropane-2-carboxylato-1,3-dicarboxylate)(2-oxidopropane-1,2,3-tricarboxylate- κO)titanium](4+)
949-773-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ß-Cyclodextrin, acetyl
418-780-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,2,2,6-tetramethylcyclohexene-1-butyraldehyde
265-747-9 65405-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α'-dichloro-p-xylene
210-782-7 623-25-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α'-propylenedinitrilodi-o-cresol
202-374-2 94-91-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,6,6-tetramethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propionaldehyde
251-718-8 33885-52-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α',α'-tetramethylxylene-α,α-diol
248-256-4 27138-01-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α,2-tetrachlorotoluene
218-377-7 2136-89-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-nitro-m-cresol
201-818-2 88-30-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)naphthalene-1-methanol
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8 6786-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl acetate
205-781-3 151-05-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl butyrate
233-221-8 10094-34-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol
246-042-5 24155-42-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol
255-679-8 42142-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-Bitter acids, hop, hydrogenated, isomerized
295-619-8 92113-15-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-bromo-m-toluonitrile
248-890-1 28188-41-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1