Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

Infinite



Uses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-heptyl-tetrahydro-pyran
462-530-2 854737-09-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-hexylheptamethyltrisiloxane
428-700-5 1873-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-icosyl-4-henicosylidene-2-oxetanone
401-210-9 83708-14-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-isopropylidene-1-methylcyclohexene
404-150-1 17092-80-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Mercapto-2-methyl-pentan-1-ol
434-900-3 227456-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-MERCAPTOHEXANOL
440-730-0 51755-83-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Methoxythiophene
479-350-5 17573-92-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-1,3-butandiol
459-270-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl oxetane
482-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-4-oxo-4-(3-nitro-4-chlorophenyl)butanoic acid
440-860-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-5-phenylpentan-1-al
433-900-0 55066-49-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methyl-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxonaphth[2,3-c]acridin-6-yl)benzamide
442-560-2 105043-55-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-methylaminomethylphenylamine
414-570-7 18759-96-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-N,N-bis(methoxyethyl)aminoacetanilide
432-530-7 24294-01-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Nitrophthalonitrile
450-650-8 51762-67-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-oxo-4-aza-5α-androstane-17β-carboxylic acid
407-820-1 103335-55-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-oxo-4-azaandrost-5-ene-17β-carboxylic acid
407-830-6 103335-54-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-oxoandrost-4-ene-17β-carboxylic acid
414-990-0 302-97-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-oxyde-2,4-pyrimidinediamine monohydrate
419-140-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl ether
407-980-2 80844-07-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-phenyl-7-[4-(tetrahydrofurfuryloxy)phenyl]-1,5-dioxa-s-indacen-2,6-dione
413-330-9 134724-55-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-phenylpropyldimethoxymethylsilan
418-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-sulfinobenzoic acid
416-000-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-tridecyloxy-propyl-ammonium 9-octadecenoate
418-990-1 778577-53-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); reaction mass of: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammonium di(acetate)
431-440-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-{[3-Acetylamino-4-(2-cyano-4,6-dinitro-phenylazo)-phenyl]-ethyl-amino}-propionic acid 2-oxo-2-phenyl-ethyl ester
454-440-7 682809-44-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
327 QRN
424-580-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
350CD0001
436-940-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3940W92
425-610-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3G3 RESIN
443-110-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3M (TM) SPECIALTY GAS PFG-3480
440-180-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4'-methyldodecane-1-sulfonanilide
435-490-9 17417-32-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4'-trans-ethyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-one
485-460-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'(4-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bisbenzene-1,3-diol
444-500-0 1440-00-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4',4''-(1-methylpropan-1-yl-3-ylidene)tris(2-cyclohexyl-5-methylphenol)
407-460-5 111850-25-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4',4''-(ethan-1,1,1-triyl)triphenol
405-800-7 27955-94-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4',5,5',6,6',7,7'-octachloro-(2,2')biisoindolyl-1,1',3,3'-tetraone
429-150-9 67887-47-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol
428-970-4 13595-25-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(1-{4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl}ethylidene)diphenol
425-600-3 110726-28-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(9H-fluoren-9-ylidene)bis(2-chloroaniline)
407-560-9 107934-68-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-(oxy-(bismethylene))-bis-1,3-dioxolane
423-230-7 56552-15-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-[(1,10-dioxodecane-1,10-diyl)bis(oxy)]bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxidanyl)
417-440-8 2516-92-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-bis(2-methyl-2-(4-methylphenyl)-1-propionyl)diphenylsulfide
415-410-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-bis(N-carbamoyl-4-methylbenzensulfonamide)diphenylmethane
418-770-5 151882-81-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-carbonylbis[2-({[3-(triethoxysilyl)propyl]amino}carbonyl)benzoic acid]
419-190-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-dithiobis(5-amino-1-(2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile)
423-490-1 130755-46-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-ethylidenediphenyl dicyanate
405-740-1 47073-92-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylene bis(3-chloro-2,6-di-ethylphenylisocyanate)
420-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2,6-dimethylphenyl cyanate)
405-790-4 101657-77-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2-isopropyl-6-methylaniline)
415-150-6 16298-38-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-methylenebis[N-(4-chlorophenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide]
430-350-3 192463-88-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-oxybis(ethylenethio)diphenol
404-590-4 90884-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-oxydiphthalic anhydride
412-830-4 1823-59-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-sulfonylbisphenol, polymer with ammonium chloride(NH4Cl), pentachlorophosphorane and phenol
439-270-3 260408-02-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4'-thiodi-o-cresol
403-330-7 24197-34-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4,5,5,-tetrachloro-1,3-dioxolan-2-one
404-060-2 22432-68-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4-dimethoxybutylamine
407-690-6 19060-15-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,4-Methylenediphenylene-bis(dimethylurea)
423-370-9 10097-09-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,5-di-tert-butyl-6-ethoxy-2,2-dimethyl-3,7-dioxa-4-aza-6-phosphanonan-1-oic acid 6-oxide
449-920-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol
443-400-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,6-bis(octylthiomethyl)-o-cresol
402-860-6 110553-27-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,6-bis[(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-1,2,3-benzenetriol, mixed with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
451-140-8 133686-87-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,6-bis[2-(4-hydroxyphenyl)isopropylidene]resorcinol
432-380-2 147504-92-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,7-methanooctahydro-1H-indene-diyldimethyl bis(2-carboxybenzoate)
407-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol
427-050-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-((4-(diethylamino)-2-ethoxyphenyl)imino)-1,4-dihydro-1-oxo-N-propyl-2-naphthalenecarboxamide
412-650-6 121487-83-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(1-oxo-2-propenyl)-morpholine
418-140-1 5117-12-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(2,2-diphenylethenyl)-N,N-di-phenylbenzenamine
421-390-2 89114-90-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(2-carboxymethylthio)ethoxy-1-hydroxy-5-isobutyloxycarbonylamino-N-(3-dodecyloxypropyl)-2-naphthamide
420-730-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(2-chloro-4-trifluoromethyl)phenoxy-2-fluoroaniline hydrochloride
402-190-4 113674-95-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(2-methylacryloyloxy)phenyl 4-allyloxybenzoate
429-000-2 159235-16-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3,4-DIHYDRO-1-(2H)-NAPHTHALENONE
406-300-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(3,4-dichlorophenylazo)-2,6-di-sec-butyl-phenol
410-600-8 124719-26-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(3-chloropropyl)morpholine
461-510-0 7357-67-7 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(3-triethoxysilylpropoxy)-2-hydroxybenzophenone
431-490-8 79876-59-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4'-Trifluoromethylphenyl)benzaldehyde
473-430-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4,4-dimethyl-3-oxo-pyrazolidin-1-yl)-benzoic acid
413-120-7 107144-30-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4,6-Bis((biphenyl-4-yl)-1,3,5-triazine-2-yl)-1,3-benzodiole
485-420-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholin-4-ium chloride
447-230-1 3945-69-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]butanenitrile
406-140-2 114369-43-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4-fluorophenyl)-2-(2-methyl-1-oxopropyl)-4-oxo-3,N-diphenylbutanamide
425-850-3 125971-96-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4-hydroxyphenyl)cyclohexanone
423-920-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4-isopropoxyphenylsulfonyl)phenol
405-520-5 95235-30-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4-nitrophenylazo)-2,6-di-sec-butyl-phenol
410-610-2 111850-24-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4-tolyloxy)biphenyl
405-730-7 51601-57-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(4-trans-vinyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4'-trans-yl)-1,2-difluorobenzene
430-860-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(5-(5-[1-(4-carboxyphenyl)hexahydro-2,4,6-trioxopyrimidin-5-ylidene]penta-1,3-dienyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)benzoic acid-triethylamine salt
426-900-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(5-ethoxyheptyl)perhydropentalen-2-one
419-880-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonamide
448-010-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)-benzoic acid (4-cyanophenyl ester)
425-120-4 83847-14-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoic acid (4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl ester)
425-880-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(butoxymethyl)-2-methoxyphenol
444-010-7 82654-98-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(N,N-dibutylamino)-2-hydroxy-2'-carboxybenzophenone
410-410-5 54574-82-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl acetic acid
435-100-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-({6-AMINO-2-[(4-CYANOPHENYL)AMINO]PYRIMIDIN-4-YL}OXY)-3,5-DIMETHYLBENZONITRILE
458-850-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-4'-methylenebis(oxyethylenethio)diphenol
407-480-4 93589-69-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(3-hydroxypropyl)amino]-3-nitrophenol
406-305-9 92952-81-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(3-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-3-oxopropyl)(3-octyloxypropyl)amino]-4-oxobutyric acid; reaction mass of: 4-[(3-decyloxypropyl)(3-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-3-oxopropyl)amino]-4-oxobutyric acid
423-750-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(4-(aminoiminomethyl)phenyl)amino]-4-oxobutanoic acid hydrochloride
430-340-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-[(4-Fluorophenylimino)methyl]phenol
438-950-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1