Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Cuprate(3-), [3-[2-[5-(hydroxy-κO)-4-[2-[1-(hydroxy-κO)-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl-κN1]-2-methylphenyl]diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonato(5-)]-, sodium (1:3)
616-328-8 76359-37-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(3-), [3-hydroxy-4-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, potassium sodium
287-791-8 85585-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(4-), [2-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-(hydroxy-kO)-6-[2-[2-[2-[2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN1]-4,5-dimethoxyphenyl]diazenyl-kN2]-1,7-naphthalenedisulfonato(6-)]-, hydrogen sodium (1:2:2)
700-941-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-[azobis[(2-hydroxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato]](8-)]]di-, ammonium sodium
276-982-1 72905-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(6-), [2-[[[[3-[[4-chloro-6-[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-disulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(8-)]-, pentasodium hydrogen, (SP-4-3)-
268-655-7 68132-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with glycidyl tolyl ether
291-130-9 90341-97-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexyl(ethyl)amine
226-733-8 5459-93-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cyclohexylmethyl biphenyl-4-ylacetate
807-890-7 1609672-24-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cyclomaltodextrin glucanotransferase
618-522-8 9030-09-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopenta[c]cyclopropa[g][1,6]diazacyclotetradecine-12a(1H)-carboxylic acid, 2,3,3a,4,5,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-tetradecahydro-2-[[7-methoxy-8-methyl-2-[4-(1-methylethyl)-2-thiazolyl]-4-quinolinyl]oxy]-5-methyl-4,14-dioxo-, (2R,3aR,10Z,11aS,12aR,14aR)-
618-844-9 923604-58-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cymbopogon winterianus, ext., reaction products with acetone
305-053-6 94333-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyperus scariosus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cyperus scariosus, Cyperaceae.
294-955-2 91771-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyperus scariosus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cyperus scariosus, Cyperaceae.
294-955-2 91771-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D,L- Menthol / D,L-Isomenthol
947-851-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D,L-DIETHYL TARTRATE
629-770-1 57968-71-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
241-240-8 17199-29-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucitol monolaurate
247-888-8 26657-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucitol, 1-deoxy-1-[methyl(1-oxononyl)amino]-
617-694-1 85261-19-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-gluconic acid, cyclic 4,5-ester with boric acid, calcium salt (2:1)
227-264-1 5743-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides, 2-hydroxy-3-sulfopropyl ethers, sodium salts
830-086-2 742087-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranoside, methyl, mixed decanoates and octanoates and oleates
941-129-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-pentose, oligomeric, C14 and C18 alkyl glycosides
940-643-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
DCNS 170 (Hydrolysed)
481-930-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydro-1,1,7-trimethyl-3a,7-methano-3aH-cyclopentacyclooct-3-yl formate
261-118-8 58096-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydro-2-naphthyl acetate
234-054-3 10519-11-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydrospiro[furan-2(3H),5'-[4,7]methano[5H]indene]
270-887-9 68480-11-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol, acetylated
939-633-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol
271-516-3 68583-51-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyl 2-ethylhexanoate
298-078-6 93777-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyl acetate
203-942-2 112-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyltrimethoxysilane
422-350-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Deuterium oxide
232-148-9 7789-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di(µ-2,2´,2´´-nitrilotris(ethanol)-diperchlorato)dinatrium
605-047-6 156157-97-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-mu-chloro-bis(hapto-1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I)
235-157-6 12092-47-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl dicarbonate
246-240-1 24424-99-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-tert-butyl α,α,α',α'-tetramethyl-(p-phenylenedimethylene) diperoxide
220-479-1 2781-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialuminium titanium pentaoxide
234-456-9 12004-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialuminium tris[4-hydroxy-3-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalenesulphonate]
281-848-0 84041-67-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammineplatinum(II) nitrite
238-203-3 14286-02-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium 5-(hexylsulfonyl)-2-{[3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-2,7-dihydro-3H-naphtho[1,2,3-de]heterocycle-6-yl]amino}benzenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cobaltate(2-)
304-038-1 94233-08-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium dihydroxybis[lactato(2-)-O1,O2]titanate(2-)
265-409-0 65104-06-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium phthalate
208-341-9 523-24-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium tartrate
221-618-9 3164-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diarsenic triselenide 215-119-5 1303-36-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzo[b,f]cyclohepten-1-one
218-737-3 2222-33-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl sulphoxide
210-668-7 621-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl trithiocarbonate
460-390-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyldimethylammonium chloride
202-903-7 100-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2