Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 19 februari 2020. Database contains 22695 unique substances and contains information from 98538 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Menthol
201-939-0 89-78-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopulegol
201-940-6 89-79-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-menthone
201-941-1 89-80-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-isopropyl-3-methylcyclohex-2-enone
201-942-7 89-81-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thymol
201-944-8 89-83-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4'-dihydroxyacetophenone
201-945-3 89-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-m-xylene
201-947-4 89-87-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzylamine
201-955-8 89-97-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Guaiacol
201-964-7 90-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromonaphthalene
201-965-2 90-11-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylnaphthalene
201-966-8 90-12-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthol
201-969-4 90-15-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate
201-972-0 90-17-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-975-7 90-20-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylbutyric acid
201-982-5 90-27-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-1-naphthylaniline
201-983-0 90-30-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-1-naphthylaniline
201-983-0 90-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
201-984-6 90-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-989-3 90-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-ylamine
201-990-9 90-41-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-ol
201-993-5 90-43-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxycinnamic acid
201-999-8 90-50-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
202-003-4 90-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mandelic acid
202-007-6 90-64-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-thiodi-p-cresol
202-009-7 90-66-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucono-1,5-lactone
202-016-5 90-80-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucono-1,5-lactone
202-016-5 90-80-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pseudoephedrine
202-018-6 90-82-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Diethylcarbamazine
202-023-3 90-89-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-bis(diethylamino)benzophenone
202-025-4 90-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloro(diphenyl)methane
202-031-7 90-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzhydrylamine
202-032-2 91-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzhydryl alcohol
202-033-8 91-01-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl 2-pyridyl ketone
202-034-3 91-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate
202-039-0 91-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate
202-039-0 91-08-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1