Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
21-Acetoxy-6alpha-fluoro-11ß-hydroxy-16alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
601-489-9 1176-81-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2H-1-Benzopyran-2-methanol, alpha,alpha'-[[(phenylmethyl)imino]bis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-
618-043-4 876666-07-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-sulfooxyoxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
701-054-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-aminoacetophenone
202-722-3 99-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-hydroxyacetophenone
204-494-0 121-71-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-nitroacetophenone
204-504-3 121-89-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3(or 4)-(4-methylpenten-3-yl)cyclohex-3-ene-1-methyl acetate
276-650-6 72403-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,10-bis[(4-amino-2,5-disulphophenyl)amino]-6,13-dichlorotriphenodioxazine-4,11-disulphonic acid
279-008-3 78925-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,10-diamino-6,13-dichloro-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)sulfonyl)amino)-2-naphthalenyl)sulfonyl)-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid, lithium potassium sodium salt
440-770-9 371921-63-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine
219-588-7 2469-55-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[N-cyclohexyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonamide]
245-728-1 23552-74-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bispropiononitrile
267-758-4 67923-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-ethylenedioxybis(propylamine)
221-067-4 2997-01-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propene
206-840-6 382-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,4-pentafluorobut-1-ene
206-775-3 374-27-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctane-1-thiol
628-448-8 34451-26-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-chloroacrylate
801-260-5 96383-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-dodecafluorodeca-1,9-diene
217-288-0 1800-91-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-Dimethoxyestr-5(10)-en-17-one
606-278-5 19257-34-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethyl-8,9-dinorbornan-2-one
214-804-6 1195-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5,6-tetrachloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-9-yl)benzoic acid, aluminium salt
282-941-9 84473-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trifluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-[1,1'-biphenyl]
603-547-9 132123-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxycinnamic acid
201-999-8 90-50-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dicyanoaniline
260-370-6 56765-79-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
609-091-7 35202-54-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenethylamine
204-376-9 120-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
201-815-6 88-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diaminobenzoic acid
208-621-0 535-87-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propylpyridine
252-091-3 34562-31-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dihydroxy-4-[3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]phenyl 2-O-(6-deoxy-α-Dmannopyranosyl)-β-D-gulopyranoside
700-320-7 18916-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diiodosalicylic acid
205-124-0 133-91-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethyl-1,2-dioxolane-3,5-diol
237-438-9 13784-51-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
216-322-1 1559-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]xanthylium chloride
219-233-6 2390-63-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-dimethylheptan-2-ol
801-829-8 1247790-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol
208-008-8 505-32-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
236-719-3 13466-78-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium nitrate
277-539-5 73570-52-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyl-1-octyl acetate
244-034-6 20780-49-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyl-6-octenyl 2-methylcrotonate
246-426-2 24717-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-1-en-3-ol
242-358-2 18479-49-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-en-3-ol
242-359-8 18479-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-enyl isobutyrate
202-616-7 97-89-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile
225-918-0 5146-66-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-2,6-dienyl acetate
240-458-0 16409-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctanal
227-810-9 5988-91-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((4-((4-((5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-2-sulphophenyl)azo)-2,5-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl)azo)-4,5-dihydroxy-naphthalene-2,7-disulphonic acid, mixed sodium/potassium salt
458-890-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((R)-amino-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol-9-yl)propanoic acid
923-144-4 1182722-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1-(4-amino-3-methyl-5-sulphonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulphonatophenyl)methylene)cyclohexa-1,4-dienesulphonic acid
221-816-5 3244-88-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1-ethoxyethoxy)-3,7-dimethylocta-1,6-diene
255-138-6 40910-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1H-benzimidazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-benzopyrone
248-451-4 27425-55-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride
257-840-8 52314-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)propanenitrile
609-105-1 35249-62-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)(1H,3H)quinazoline-2,4-dione
225-795-3 5081-87-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
255-207-0 41078-70-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-CHLOROETHYL)-9-HYDROXY-2-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE HYDROCHLORIDE (1:1)
617-648-0 849727-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-hydroxyethyl)-1H,3H-quinazoline-2,4-dione
214-897-3 1207-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphate
298-995-1 93841-25-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)propan-1-aminium bromide
700-655-9 857288-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-{4-[(Z)-(2,4-DIFLUOROPHENYL)(HYDROXYIMINO)METHYL]PIPERIDIN-1-YL}ETHYL)-2-METHYL-6,7,8,9-TETRAHYDRO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
603-689-1 132961-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-{4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl}vinyl)benzonitrile
419-060-8 79026-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)pentane-2,4-dione
807-059-9 945558-97-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanenitrile
610-465-7 49621-56-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N-octadecylpropanamide
700-596-9 14442-94-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal
811-285-3 1637294-12-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-isobutylcyclohexyl)propanal
940-042-5 1254940-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)-2,2-dimethylpropanenitrile
814-345-7 2003244-43-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(allyloxy)propane-1,2-diol
204-620-4 123-34-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(amidinothio)propionic acid
226-430-0 5398-29-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(aminosulphonyl)-4-chlorobenzoyl chloride
274-288-3 70049-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(benzothiazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-carbonitrile
274-668-9 70546-25-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(biphenyl-4-yl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
700-341-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(C6-16, (even numbered) and C16 unsaturated alkyl)-4-(C7-17 (odd numbered) and C17 unsaturated alkylidene)-oxetan-2-one
700-132-5 863782-35-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(chlorodimethylsilyl)propyl methacrylate
246-377-7 24636-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(D-gluconoylamino)propyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
257-440-3 51812-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylamino)-7-imino-7H-[1]benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile
257-885-3 52372-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylamino)-7-oxo-7H-[1]benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile
257-884-8 52372-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dimethoxymethylsilyl)propanethiol
250-426-8 31001-77-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(isodecyloxy)propylammonium acetate
249-166-8 28701-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(p-cumenyl)propionaldehyde
231-885-3 7775-00-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-({6-[(2-cyanoethyl)amino]hexyl}amino)propanenitrile
700-129-9 2004-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]phenol
805-518-8 894079-42-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylbutanoate
700-255-4 31775-89-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimethylanilinium chloride
269-943-5 68391-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-2-naphtyl)amino]-N,N,N-trimethylanilinium chloride
268-544-3 68123-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]pentane-2,4-dione
820-605-0 30881-23-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4R)-4-(propan-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl]propanal
700-886-5 1378867-81-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(aminoiminomethyl)thio]propanesulphonic acid
244-520-8 21668-81-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[2-(2-cyanoethoxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propiononitrile
274-407-9 70210-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propiononitrile
269-950-3 68391-42-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]propiononitrile
255-127-6 40880-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(p-tolyl)amino]-1-anthryl]aminopropyl]trimethylammonium methyl sulphate
276-896-4 72828-93-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[tris(acetoxy)silyl]propyl methacrylate
257-407-3 51772-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetamido-5-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
254-879-2 40306-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-523-1 96-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-662-8 98-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
202-667-5 98-42-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-989-3 90-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-N,N,N-trimethylanilinium trichlorozincate(1-)
812-526-5 53831-80-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzenesulphonic acid
204-473-6 121-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan-1-ol
239-717-0 15647-11-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropan-1-ol
205-864-4 156-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropylmethylamine
228-544-6 6291-84-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopyrazine-2-carboxylic acid
226-558-7 5424-01-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromo-5-fluoro-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
821-180-4 1417421-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromoanisole
219-264-5 2398-37-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromoquinoline
226-237-1 5332-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11(6H)-one 5,5-dioxide
247-865-2 26638-53-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloroaniline
203-581-0 108-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulfonyl chloride
253-042-9 36451-09-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane
435-790-1 297730-93-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-7-(pentyloxy)dibenzo[b,d]furan
942-871-8 1799569-89-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one
619-264-9 972-46-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazolium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate (1:1)
680-002-1 145022-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Fluor-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl-4-boronic acid
620-455-4 524709-74-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
936-120-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Fluorphenylboric acid
476-720-8 768-35-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
205-206-6 135-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-N-(3-nitrophenyl)naphthalene-2-carboxamide
229-313-2 6471-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
229-245-3 6448-95-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-p-anisaldehyde
210-694-9 621-59-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers reaction product with 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid and N,N-dimethylcyclohexanamine
926-601-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
945-952-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate
700-408-5 103429-90-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methoxyacetophenone
209-573-3 586-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,1-diphenylurea
236-039-7 13114-72-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide
812-907-6 34989-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-benzofuran-5-ol
807-272-7 7182-21-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-isobutylbutyl acetate
233-588-4 10250-45-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
201-891-0 89-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine
214-463-3 1131-18-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-[(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)azo]thiazolium chloride
255-785-4 42373-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-butenal
203-527-6 107-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-butenyl salicylate
271-434-8 68555-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-4-phenylbutan-2-ol
260-398-9 56836-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-5-propylcyclohex-2-enone
223-069-0 3720-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Methyl-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
700-420-0 7605-52-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylcyclopentadecan-1-one
208-795-8 541-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylsulphanilic acid
202-658-6 98-33-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-oxoglutaric acid
208-797-9 542-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Pentanone, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, reaction products with 2-propyn-1-ol
271-889-2 68611-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenoxybenzylic alcohol
237-525-1 13826-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenyl-7-[4-(tetrahydrofurfuryloxy)phenyl]-1,5-dioxa-s-indacen-2,6-dione
413-330-9 134724-55-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropionic acid
207-924-5 501-52-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropionyl chloride
211-443-6 645-45-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropyl acetate
204-569-8 122-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-tert-butyladipic acid
233-759-3 10347-88-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{2-[2-(3-azaniumylpropoxy)ethoxy]ethoxy}propan-1-aminium di[(2Z)-3-carboxyprop-2-enoate]
818-033-1 1629579-82-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); reaction mass of: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammonium di(acetate)
431-440-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-5-methoxy-4,7-methano-1H-indene
258-296-4 53018-24-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-, 4-[(4-C7-17-branched alkylphenyl)azo] derivs.
307-585-4 97660-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Butoxy-4-ethyl-2',2'',3''-trifluoro-[1,1':4',1'']-terphenyl
812-028-8 612543-60-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-methanol
936-118-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4',4'''-azobis[N-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide]
235-436-2 12227-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
209-876-0 596-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-aminoazobenzene-4-sulphonic acid
203-187-9 104-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-anilinotoluene-4-sulphonanilide
202-902-1 100-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-chloro-2',5'-dimethoxyacetoacetanilide
224-638-6 4433-79-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-cyanoacetophenone
215-885-0 1443-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-Ethyl-3-fluorbiphenyl-4-boronic acid
618-440-2 900796-46-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-Methyl-4-(E)-pent-3-enyl-biphenyl
473-310-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-sulphamoylacetanilide
204-486-7 121-61-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4',4''-triaminotrityl alcohol
207-395-0 467-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol
428-970-4 13595-25-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(1-phenylethane-1,1-diyl)bis(heptyloxybenzene)
811-683-7 1799707-26-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(2,3-epoxypropoxy)-2,2'- dimethyl-5,5'-tert-butyldiphenylsulphide
441-520-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(2-ethylhexane-1,1-diyl)diphenol
680-046-1 74462-02-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[(1,10-dioxodecane-1,10-diyl)bis(oxy)]bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxidanyl)
417-440-8 2516-92-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[isopropylidenebis(4,1-phenyleneoxy)]dianiline
235-985-8 13080-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[vinylenebis[(3-sulpho-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis[5-hydroxy-6-[(1-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonic] acid
301-568-5 94022-69-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-biphthalic dianhydride
219-342-9 2420-87-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-bis(2-methoxystyryl)-1,1'-biphenyl
254-935-6 40470-68-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-bis[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-anilino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid
224-548-7 4404-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-dihydroxy-7,7'-iminodi(naphthalene-2-sulphonic acid)
201-719-4 87-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-dioxo-4,4'-dioxydibutyric acid
204-611-5 123-23-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-033-5 25068-38-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminopropyldiethylamine and 2-piperazin-1-ylethylamine
500-230-6 68698-70-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminopropyltriethoxysilane
500-162-7 65169-82-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with biphenyl-4-ol
500-655-7 161308-15-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with trimethylhexane-1,6-diamine
500-332-0 153195-44-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2,6-diisopropylaniline)
243-421-7 19900-69-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2,6-xylidine)
223-786-9 4073-98-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-trimethylenedipiperidine
240-941-6 16898-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1