Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Bromotrichloromethane
200-886-0 75-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromotrifluoromethane
200-887-6 75-63-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylamine
200-888-1 75-64-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-2-ol
200-889-7 75-65-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropane-2-thiol
200-890-2 75-66-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-1,1-difluoroethane
200-891-8 75-68-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichlorodifluoromethane
200-893-9 75-71-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon tetrafluoride
200-896-5 75-73-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanesulphonic acid
200-898-6 75-75-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylsilane
200-899-1 75-76-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotrimethylsilane
200-900-5 75-77-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotrimethylsilane
200-900-5 75-77-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloro(dimethyl)silane
200-901-0 75-78-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro(dimethyl)silane
200-901-0 75-78-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(methyl)silane
200-902-6 75-79-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylbutane
200-906-8 75-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylpropionitrile
200-909-4 75-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl hydroperoxide
200-915-7 75-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(vinyl)silane
200-917-8 75-94-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pivalic acid
200-922-5 75-98-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pivalic acid
200-922-5 75-98-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pinacol
200-933-5 76-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-1,2-difluoroethane
200-935-6 76-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Perfluoroethane
200-939-8 76-16-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octafluoropropane
200-941-9 76-19-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bornan-2-one
200-945-0 76-22-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
200-955-5 76-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-nitropropan-1-ol
200-957-6 76-39-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxymorphone
200-959-7 76-41-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxycodone
200-960-2 76-42-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Codeine
200-969-1 76-57-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-O-ethylmorphine
200-970-7 76-58-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl ethyl(1-methylbutyl)malonate
200-981-7 76-72-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentobarbital
200-983-8 76-74-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituric acid
200-984-3 76-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1