Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Hydrocarbons of plastic waste origin (kerosene type fraction)
942-178-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(1-aminopropyl)-5-fluoro-3-phenylquinazolin-4(3H)-one hydrochloride
942-180-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-3-phenyl-2-((1S)-1-((9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-yl)amino)propyl)quinazolin-4(3H)-one
942-181-7 1453810-71-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 5-[(E)-(4-hydroxy-2,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydropyrimidin-5-yl)diazenyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-olate
942-217-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium-3,3´-{Oxybis[2,1-ethanediyloxy(1-oxo-2,1-ethanediyl)imino]}bis(2,4,6-triiodobenzoate)
942-225-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-231-8 1628047-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene and 1-bromo-3-tert-butylbenzene and 1-bromo-4-tert-butylbenzene
942-233-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Stearic acid, reaction product with 2-aminoethanol, maleic anhydride and sodium sulfite
942-252-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-C12-18(even numbered, C18 unsaturated) alkyl-1-amine oxides
942-293-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium cerium lutetium oxide
942-299-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with ethanolamine
942-322-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2R,7aR)-2,4,6,6-Tetramethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5(6H)-one and (2S,7aS)-2,4,6,6-Tetramethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5(6H)-one
942-324-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, tall oil and fatty acids, C18 unsaturated, trimers and fatty acids, C18 unsaturated, dimers with (9Z)-octadec-9-en-1-amine
942-330-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trizinc bis[hexacyanidocobaltate] dodecahydrate
942-358-9 69207-66-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5E)- and 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5Z)-
942-376-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl acetate
942-380-9 131796-64-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3R)-3-[(1S)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3S)-3-[(1R)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3S)-3-[(1S)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne
942-381-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)-2-(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)ethane-1,2-dione
942-399-2 1449413-23-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (+-)-(1RS,2SR,5SR,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE and (+-)-(1RS,2SR,5RS,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE
942-400-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of bismuth nitrate, potassium iodide and potassium bromide, precipitated, neutralized, calcinated
942-401-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4R)-6-amino-N,N,4-trimethyl-1,4-dihydro-1,3,5-triazin-2-aminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
942-402-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethanol water extract from husk of Chenopodium quinoa, Chenopodiaceae
942-403-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of ((5E)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene and (5Z)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene) and 2-methyl-1,3-butadiene, epoxidized
942-422-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-hydroxypentan-2-yl formate and 2-hydroxypentyl formate and pentane-1,2-diol and pentane-1,2-diyl diformate
942-424-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, [1a(S*),6b]- (9CI
942-425-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.S,1R,6S)-
942-426-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,3RS)-3-methyl-3-(4-methylpentyl)cyclohexyl acetate and (2RS,4aRS,8aSR)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate and (2RS,4aRS,8aRS)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate
942-438-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons, C15-C16, branched alkanes
942-444-6 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Renewable Hydrocarbons C15-C18, branched alkanes
942-445-1 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons, C17-C18, branched alkanes
942-446-7 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 4-bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-459-8 1628047-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diphosphorus pentaoxide and alcohol C7-9-iso, C8 rich, salted with 2-ethylhexylamine
942-466-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(3aS,7aR)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-1-yl]propanal and 3-[(3aR,7aS)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-2-yl]propanal
942-467-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (6E)-2,6-dimethyl-10-methylenedodeca-2,6-diene and (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-triene and (6E,10E)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene and (6E,10Z)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene
942-471-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 7-chloro-2,2-dimethylheptanoate
942-512-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 7-amino-4-hydroxy-3-[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-2-sulphonate and 7-amino-4-hydroxy-3-[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-2-sulphonic acid
942-517-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Guerbet alcohols, C24-26, branched and cyclic
942-520-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-14, α-sulfo, disodium salts
942-523-5 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Neodymium (III) salt of C10-branched carboxylic acid, hydrido(diisobutyl)aluminium, di-µ-chloro(chloro)triethyldialuminium and buta-1,3-diene
942-526-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-methyl-5-[(1R,3R)-2,2,3-trimethylcyclopentyl]pentan-2-one and (3S)-3-methyl-5-[(1R,3R)-2,2,3-trimethylcyclopentyl]pentan-2-one
942-532-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbutyl (E)-but-2-enoate
942-545-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Salt reaction of cobalt(2+) and C2/C8/C20 carboxylates
942-548-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Neutralisation product of iron oxide hydroxide, phosphoric acid, phosphonic acid, lithium hydroxide or lithium carbonate, D-Glucose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, hydrate (1:1) and amylopectin
942-575-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfates of potassium, sodium and calcium, byproduct from fermentation
942-582-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, C12-14 (even numbered) alkyl and triglycerides, C16 and C18 (unsaturated) alkyl with 2-(2-aminoethylamino)ethanol and sodium chloroacetate
942-589-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, chloro, sulphochlorinated, saponified, ammonium salt
942-590-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol and rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol
942-597-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-Bromo-3-(chloromethyl)phenyl]ethanone
942-637-5 1844064-90-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
oligomeric reaction product of 2-hydroxybenzaldehyde with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
942-639-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 7-iodo-2,2-dimethylheptanoate
942-641-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lutetium aluminium oxide, cerium doped, garnet
942-643-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium (1R,2R)-2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-1-({3-cyclohexyl-6-[(dimethylsulfamoyl)carbamoyl]-1H-indol-1-yl}methyl)cyclopropanecarboxylate
942-650-6 1542139-01-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N1-benzylpropane-1,2-diamine and N2-benzylpropane-1,2-diamine
942-655-3 1802727-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(hexamethylene triamine) diketimine with methyl ethylketone
942-657-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[bis(2- hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt and Benzenesulfonic acid, 5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[2-[4-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-, disodium salt
942-661-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
7-[{4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-(carbamoylamino)phenyl}diazenyl]naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid, lithium sodium salts
942-667-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-tert.-Butyl-[2-(aminoethoxy)-[1,2]oxaborolan-4-yl]acetate
942-682-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium 8,8'-(1E,1'E)-(4,4'-(cyclohexane-1,1-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(diazene-2,1-diyl)bis(7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate) and trisodium 7-hydroxy-8-((E)-(4-(1-(4-((E)-(1-hydroxy-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)phenyl)cyclohexyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-1,3-disulfonate
942-692-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3'-Bipyridinium, 1'-[3-(dimethylamino)propyl]-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-, inner salt and 1,3'-Bipyridinium, 1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',6'-dihydro-2'-hydroxy-4'-methyl-6'-oxo-, chloride (1:1)
942-697-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-{(E)-2-[(1E)-2-chloro-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate
942-705-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[2-[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-3-[2-(2,5-disulfophenyl)diazenyl]-5-hydroxy-, pentasodium salt and lithium chloride
942-709-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[{6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)(methyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl}diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-710-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-Azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylic acid, 5-(1,1-dimethylethyl) ester
942-715-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium cocoyl barley aminoacids
942-725-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-[4-(cyclopropylcarbonyl)phenyl]-2-methylpropanoate(1:2)
942-731-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-aminoethanol and 6-[(p-tosyl)amino]hexanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
942-732-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
{3-[(4-benzoylpiperazin-1-yl)(oxo)acetyl]-4-methoxy-7-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-1-yl}methyl di-tert-butyl phosphate
942-736-3 864953-38-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(Difluoro-(3,4,5-trifluoro-phenoxy)-methyl)-3,5-difluoro-benzaldehyde
942-738-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (3E)-3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one and (1E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-1-penten-3-one
942-741-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3aR*,5aS*,9aS*,9bR*)-3a,6,6,9a-tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan and (3aR*,5aS*,9aS*,9bS*)-3a,6,6,9a-tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan
942-754-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-[[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]carbonyl]-benzoic acid and 2,2' -[iminobis(2,1-ethanediyliminocarbonyl)]bis-benzoic acid and 7,8,9,10,11,12,20,21,22,23,24,25-dodecahydrodibenzo[i,t] [1,4,7,12,15,18] hexaazacyclodocosine-5,13,18,26(6H,19H)-tetrone
942-764-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of N-lauroyl-L-glutamic acid with octyldodecanol and behenyl alcohol and beta-sitosterol and campesterol and stigmasterol
942-770-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18, branched and linear
942-773-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-chloro-6-{[(3 or 4)-sulfophenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonic acid, lithium sodium salts
942-795-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-amino-4-({3-[(4-chloro-6-{[(3 or 4)-sulfophenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulfophenyl}amino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid, lithium sodium salts
942-796-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-803-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-804-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cuprate(4-), [C-(aminosulfonyl)-C-[[[2-[[4-chloro-6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyanine-C,C-disulfonato(6-)-N29,N30,N31,N32]-, tetrasodium and lithium chloride
942-810-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of allyl (2S,4S)-2-(dimethylcarbamoyl)-4-mercaptopyrrolidine-1-carboxylate and methyl benzoate
942-819-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of edetic acid and ethylenediamine-N,N'-di(acetic acid)
942-821-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,7aR)-3-tert-butyl-7a-{methoxy[(trimethylsilyl)oxy]methyl}dihydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazole-1,5(6H)-dione
942-823-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-benzylpiperazin-1-yl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine hydrochloride
942-834-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of trientine and trientine, mono- and di-propoxylated
942-835-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [1,1'-bicyclopentyl]-2-ol, cis and 1,1'-bicyclopentyl]-2-ol, trans
942-852-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and hydrogen 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)biphenyl-2,2'-disulfonate
942-854-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-7-(pentyloxy)dibenzo[b,d]furan
942-871-8 1799569-89-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Refined Alphacedrene, Cedarwood oil distillate, obtained by fractional distillation of the crude oil cupressus funebris wood oil (EC 285-360-9 / CAS 85085-29-6) and Peracetic acid (EC 201-186-8 / CAS 79-21-0) and Sodium carbonate (EC 207-838 / CAS 497-19-8)
942-922-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C13 (odd numbered), n-alkanes, <2% aromatics
942-924-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
zinc, 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione complexes and melamine
942-925-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Tetrasodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-[(2-methyl-4-sulphonatophenyl)azo]-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate, Tetrasodium 4,4'-[carbonylbis[imino(1-hydroxy-3-sulphonatonaphthalene-6,2-diyl)azo]]dibenzoate and Tetrasodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
942-930-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-methylpentane-2,2-diyl dihydroperoxide and 4-methylpentan-2-one and peroxybis-4-methylpentane-2,2-diyl dihydroperoxide
942-932-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Refined Alphacedrene, Cedarwood oil distillate, obtained by fractional distillation of the crude oil cupressus funebris wood oil (EC 285-360-9 / CAS 85085-29-6) and Peracetic acid (EC 201-186-8 / CAS 79-21-0) and Sodium carbonate (EC 207-838 / CAS 497-19-8)
942-935-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-cyclododec-3-enone and (Z)-cyclododec-3-one
942-937-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine benzoate (1:1)
942-946-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(3-(2,3-dihydroxypropoxy)propyl)silanetriol]n, n=1,2,3,4, etc
942-965-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl)piperazine-1,4-diium diacetate
942-971-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl)piperazine-1,4-diium acetate methanesulfonate (1/1/1)
942-972-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Sodium 2-(2 or 3-{[(chloroacetyl)amino]methyl}-4-{[4-(cyclohexylamino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl]amino}phenoxy)-5-methylbenzenesulfonate and Sodium 2-(3 or 2-{[(chloroacetyl)amino]methyl}-4-{[4-(cyclohexylamino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl]amino}phenoxy)-5-methylbenzenesulfonate
942-981-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
High temperature calcination products of titanium dioxide, calcium carbonate, calcium fluoride, quartz and antimony oxide containing lewisite and wollastonite
942-982-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of phenol and 3-tert-butylphenol and 4-tert-butylphenol
942-988-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (9E,12E,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9E,12Z,15E)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9Z)-9-octadecenoate and methyl (9Z,12E,15E)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9Z,12Z)-9,12-octadecadienoate
942-993-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, oxadiazintrione
942-994-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 (even-numbered), 3-methylbutyl esters
943-007-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2-propanediol
943-011-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-bromopyridin-3-yl 4-methylbenzenesulfonate
943-013-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction Products of Diphosphorus Pentaoxide with n-Alcohols, C8-10 (even), salted with Amines, C12-14, Tert-alkyl
943-016-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium (xylenes and 4-ethylbenzene)sulfonates
943-024-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 5-aminonaphthalene-1-sulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised anthranilic acid and chelated with chromium (3+), potassium salts
943-030-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cinnamon bark obtained from the bark of Cinnamomum zeylanicum, Lauraceae by distillation
943-043-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C15-C16, n-alkanes, <2% aromatics
943-046-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
isopropyl (2Z)-3-iodoacrylate
943-053-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of diastereoisomers of 1-chloro-5-(1-((5-chloro-3-methylpentyl)oxy)propoxy)-3-methylpentane and diastereoisomers of 4-((5-chloro-3-methylpentyl)oxy)-2,6-diethyl-5-methyl-1,3-dioxane
943-055-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Cobaltate(1-), bis[6-(amino-κN)-5-[2-[2-(hydroxy-κO)-4-nitrophenyl]diazenyl-κN1]-N-methyl-2-naphthalenesulfonamidato(2-)]-, sodium (1:1) and disodium [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-N-methylnaphthalene-2-sulphonamidato(2-)][6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(3-)]cobaltate(2-)
943-062-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium4-[[4-chloro-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1Hpyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate and trisodium4-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1Hpyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
943-063-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boron doped barium europium strontium silicate, orthorombic
943-065-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-066-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-({[3-({4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)phenyl]sulfonyl}amino)naphthalene-1,3-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-074-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of: stearyl-diethanol-amine with C16-C18 saturated fatty acids
943-080-0 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-sulfobenzoic acid, lithium sodium salts
943-083-7 118578-12-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Salt of 4-azidobutan-1-amine and (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)methanesulfonic acid
943-084-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3-endo)-8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine (2E)-but-2-enedioate (1:1)
943-085-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[4-({4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthyl}diazenyl)-(6 or 7)-sulfo-1-naphthyl]diazenyl}benzene-1,4-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-097-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Single Wall Carbon Nanotubes (SWCNT)
943-098-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-)
943-109-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
943-133-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-{[(2-{3-[2-({[2-(methacryloyloxy)ethoxy]carbonyl}amino)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)carbamoyl]oxy}propyl methacrylate and 1,3-phenylenebis(propane-2,2-diylcarbamoyloxyethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate) and 1,3-phenylenebis(propane-2,2-diylcarbamoyloxypropane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
943-136-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4‘-Ethoxy-3,2‘,3‘-trifluoro-4-pentyloxy-biphenyl-2-ol
943-142-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy- 4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-); Amines, C10-14-branched and linearalkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) and Amines, C10-14-branchedand linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] chromate(1-)
943-144-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
943-145-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sucrose, glycerol and propane-1,2-diol, reaction products with C16-18(even numbered) fatty acids
943-149-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, C20-22 (even numbered) alkyl derivs.
943-152-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of triglycerides, C18 (unsaturated) alkyl with 2-(2-aminoethylamino)ethanol and sodium chloroacetate
943-154-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of C18 (unsatd.) fatty acid amides/esters of diethanolamine, C16-18 (even-numbered) fatty amine ethoxylates, castor oil ethoxylates and sulfosuccinates of C18 (unsatd.) fatty acid diethanolamide, sodium salt
943-172-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Rhamnolipids: fermentation products of glucose with Pseudomonas bacteria
943-175-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-5-fluoro-3-methylisobenzofuran-1(3H)-one
943-180-4 1803573-19-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of disodium 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonate, p-[(4-amino-2,5-xylyl)azo]benzenesulphonic acid, 3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonic acid, copper (II) sulfate
943-210-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Dialuminium Titanium Pentoxide and Strontium Calcium Aluminosilicate
943-224-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
943-238-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products from the esterification of neopentylglycol with fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18-unsatd. and fatty acids, C18-unsaturated, dimers
943-242-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Campholenaldehyde and Propionaldehyde, hydrogenated
943-243-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1)
943-265-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Direct Orange 102
943-269-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(2-methylpropyl) (1R,2R,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate and bis(2-methylpropyl) (1S,2S,3R,6S)-3,6-dimethylcyclohexane-1,2-dicarboxylate
943-279-2 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trimethyl(octadecyloxy)silane and octadecanol
943-282-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-cyclopropyl-1-naphthyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
943-285-5 1533519-84-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-diol
943-286-0 955359-35-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of mono(4-(((E)-((E)-4-((4-(4-ethoxyphenylamino)phenyl)(4-(ethyl(4-sulfonatobenzyl)amino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dienylidene)(ethyl)ammonio)methyl)benzenesulfonate)sodium salt and hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium, monosodium salt
943-287-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) and hydrogen [[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
943-289-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(ptolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonic acid and disodium 3-[(5-chloro-2-phenoxyphenyl)azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate
943-290-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hexasodium 5-({4-chloro-6-[{2-[(4-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfonato-7-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}phenyl)sulfonyl]ethyl}(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate
943-299-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diphenyl ether and 9-methylene nonadecane
943-303-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 1-amino-4-[[3-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate and disodium 1-amino-4-[[3-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
943-304-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl](5-methylpyridin-3-yl)methanone
943-309-4 156523-04-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol and sodium salts of 3,3'- {ethane-1,2-diylbis[(2-sulfo-4,1-phenylene)diazene-2,1-diyl]}bis(5-amino-4- hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid)
943-325-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)butan-2-one and 4-[(1RS,6RS)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]butan-2-one and (2RS,4aRS)-2,5,5-trimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalen-2-ol and 2,5,5-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol
943-328-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl]adipate and 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl (3,6,9,12-tetraoxahexadecyl)adipate
943-330-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecafluoro-hexane and 1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-undecafluoro-4-(trifluoromethyl)pentane
943-336-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-methylene-2-phenyltetrahydro-2H-pyran and 4-methyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran
943-338-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Nitrilotri(methylphosphonic acid) and hydrogen peroxide
943-339-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dibenzylbenzene, ar-methyl derivative, hydrogenated
943-342-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
C18unsatd. fatty acids reaction products with N-(2-hydroxy)propylamine
943-345-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products resulting from the esterification of C18 unsaturated fatty acid with glycerol oligomers
943-350-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(4-benzoylphenoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
943-359-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of acetic anhydride and adipic acid
943-366-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Oxidation products of D-Glucose with nitric acid, sodium salts
943-368-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., compd. with 2-propanol, 1,1’-iminobis-, N-C12-18-(even numbered) alkyl derivs.
943-381-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 2-amino-4-nitrophenol, coupled with resorcinol and subsequently coupled with diazotized 5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid and diazotiazed paranitroaniline
943-382-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium-6-[(3-carboxylatopropanoyl)amino]-2-[(3carboxypropanoyl)amino]hexanoic acid
943-389-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of diazotised 4-nitrobenzenamine, coupled with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, subsequently diazotised and coupled with the reaction product of diazotized 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid and resorcinol, sodium salt.
943-403-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C8-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) sarcosinates, 2-hydroxypropylammonium salt
943-406-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sorbitan C16-18 (even numbered) fatty acid esters, ethoxylated (1-6.5 moles ethoxylated)
943-428-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S)-1-phenylethanaminium (2S)-2-[({[(1R,2R)-2-allylcyclopropyl]oxy}carbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoate
943-429-7 1799733-54-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methyl-3-((methyl-λ2-azanyl)methyl)-1H-pyrazole-5-carbonitrile hydrochloride
943-430-2 1643141-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminium magnesium carbonate hydroxide
943-434-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Litsea, Litsea cubeba (Lauraceae) obtained from the fruits by distillation
943-438-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [(1R,2S)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1S,2R)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1S,2S)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate and [(1R,2R)-2-cyclopentylcyclopentyl] (E)-but-2-enoate
943-447-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1R,2R)-1-amino-2-difluoromethyl)-N- (1-methylcyclopropylsulfonyl)cyclo propanecarboxyamide hydrochloride
943-460-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-anilinobenzenesulphonic acid and sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
943-483-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)] and tetraammonium [mono(4,4'-(1Z,1'Z)-(4,4'-dioxidobiphenyl-3,3'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl)bis(5-amino-3-oxidonaphthalene-2,7-disulfonate(3-)) cuprate (4-)]
943-486-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-6-phenyl-2-hexanol
943-493-6 72681-01-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,9-dimethyldec-4-enal
943-495-7 689-65-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl N-octadecylterephthalamate and 37437-26-6
943-498-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C14-16 (even numbered)-alkyl esters, sodium salts
943-502-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-bis({[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl})-4-[2-(3-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2,6-bis({[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl})-4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol; 2-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-[2-(3-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 2-{[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl}-4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol; 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
943-503-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, di-C12-C14-alkylmethyl
943-504-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mixture of 2,2,5-Trimethylhex-4-enal and Toluene
943-511-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Hexen-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-
943-512-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zeolite, phosphor and titanium containing, crystalline, synthetic, non fibrous
943-514-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-{octahydro-1H-4,7-methanoindene-2,5-diylbis[(2,1-phenylene)oxymethylene]}bis(oxirane)
943-519-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-) and hydrogen bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-)
943-520-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-(4-acetamidophenylamino)-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate and hydrogen 4-(4-acetamidophenylamino)-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
943-524-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
943-525-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 7-hydroxy-8-((E)-(4-(1-(4-((E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)cyclohexyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-1,3-disulfonate and sodium 8,8'-(1E,1'E)-(4,4'-(cyclohexane-1,1-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(diazene-2,1-diyl)bis(7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate)
943-526-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Precipitate from tellurium containing acid solutions by copper metal cementation
943-528-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[2-({[4-methanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)pyridin-3-yl]prop-2-yn-1-ol
943-529-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium polysulfide and sodium sulfide
943-531-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized
943-532-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-ethyl-3-methyloct-5-en-1-ol and 6-ethyl-3-methyloct-6-en-1-ol
943-533-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinic anhydride, alkylation products with C12-rich branched olefins from propene oligomerisation, hydrolyzed, esterification products with propylene oxide
943-535-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of C16-22, even, C18-rich, unsaturated and saturated triglycerides with, N-(2-hydroxypropylamine)
943-537-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2