Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
6-benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
929-459-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium (5s,8s)-8-methoxy-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]decan-3-ide
929-513-6 1400584-86-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Methyl-4-(4-trifluoromethylsulfanyl-phenoxy)-phenylamine oxalate
929-675-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Methoxycarbonyl-2-methylthiophen-3-yl-ammonium hydrochloride
929-732-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-nitro-1-(4-trifluoromethylsulfanyl-phenoxy)-benzene
929-785-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of Reaction mass of Benzeneethanol, 2-chloro-.alpha.-(1-chlorocyclopropyl)-.alpha.-(chloromethyl)- and Oxirane, 2-(1-chlorcyclopropyl)-2-[(2-chlorphenyl)methyl]-
929-889-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with 4-Hydroxybutyl acrylate
929-915-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dibromo-1-{[(2-methoxypropan-2-yl)oxy]methyl}benzene
929-928-2 1201913-61-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-Hydroxy-ethyl)-5-methylsulfamoylmethyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
929-941-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-(3-(diisopropylamino)-1-phenylpropyl)-4-(hydroxymethyl)phenol
929-946-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-[3-(Diisopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenol (R)-acetoxy(phenyl)acetate
929-947-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Quartz (SiO2) and glass, oxide, chemicals and mullite and cristobalite
930-007-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-[4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-D-glucitol
930-010-9 461432-25-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diammonium sulfate and L-norvaline
930-119-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-[(4-ethylphenyl)(hydroxy)methyl]-6'-(hydroxymethyl)-3',4',5',6'-tetrahydro-3H-spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triol
930-239-4 1201913-66-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Urethane Resin M2001
930-384-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of cis 4-(3-methylbutyl)cyclohexanol and trans 4-(3-methylbutyl)cyclohexanol
930-389-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C5-C7, n-alkanes, isoalkanes, n-hexane rich
930-397-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-7-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
930-401-4 1383706-71-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(difluoromethyl)sulfonyl]-3-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-7-fluoro-1H-indol-2-ol
930-430-2 1383692-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Epoxy Resin T1800
930-447-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenic and calcium oxide
930-592-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(1R,S)-(trifluoromethyl)thio]-1H-pyrazole-3-carbonitrile
930-638-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Residue, Nickel sulphide leaching
930-649-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Shale oils, heavy
930-690-7 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C7-17 alkyl) derivs.
930-775-9 1334421-90-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Silicomanganese manufacturing fumes dedusting solid residues
930-776-4 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C11-17 and C17 unsatd. alkyl) derivs.
930-778-5 1334421-89-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(tert-butylamino)-1-(3-chloro-4-hydroxy-5-chloromethylphenyl)ethanone hydrochloride
930-857-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-bis(2-hydroxyethyl)-3-[(C16-18)alkoxy]-1-propanamine
930-859-5 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2S)-6-fluoro-2-(oxiran-2-yl)chromane
930-889-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R)-6-fluoro-2-(oxiran-2-yl)chromane
930-890-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non-fibrous
930-915-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium dihydroxide and calcium peroxide
930-930-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
iso butyl 2,2-dimethylpropanoate
930-935-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
mono-, and di-(sec-hexadecyl)naphthalene
930-936-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
930-944-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C8-18 even numbered, N-[3-(dimethylamino)propyl]
930-947-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl chloroacetate and chloroacetic acid
930-964-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zeolite, silica rich, crystalline, synthetic, non-fibrous
930-985-0 - Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, silica rich, without aluminium, crystalline, synthetic, non fibrous
930-986-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
zeolite, phosphor containing, crystalline, synthetic, non fibrous
930-989-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
zeolite, silica and titanium based, crystalline, synthetic, non fibrous
930-991-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, synthetic, crystalline, non fibrous, silica and titanium based
930-993-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of triisobutylaluminium and Aluminoxanes, iso-Bu Me, branched, cyclic and linear and trimethylaluminium
931-024-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-2-oxobutanoic acid, fermentation products
931-029-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barium, 1,4-bis (C13-rich C11-14-isoalkyl) 2-sulfobutanedioate phosphate complex
931-037-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tridecanal and 2-methyldodecanal and pentadecanal and 2-methyltetradecanal
931-038-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]zincate(2-) and sodium nitrate
931-053-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)-4-(2-chloroethoxy)benzene
931-055-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C15-16
931-058-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C13-14
931-071-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C13-14
931-071-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Morpholinebutanoic acid, α-[[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]-, ethyl ester, ethanedioate, (αS)-
931-074-0 1247119-36-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons (kerosene type fraction)
931-082-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol and [3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate
931-096-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of L-isoleucine and octadecan-1-ol and ethanesulphonic acid and docosan-1-ol
931-105-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5,10-Trimethylcyclododeca-1,5,9-triene with 1,5,9-trimethylcyclododeca-1,5,9-triene and 2-methyl-1,3-butadiene homopolymer
931-107-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-{4-[(4-aminobenzene)amido]-3-methoxyphenyl}diazen-1-yl]-6,8-bis[(sodiooxy)sulfonyl]naphthalen-1-yl
931-117-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(((2-(((4-Cyanophenyl)amino)methyl)-1-methyl)-1H-benzimidazol-5-yl)carbonyl)-N-2-pyridinyl-alpha-alaninethylester Hydrobromide
931-124-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non fibrous, thermally produced
931-125-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-disodium, 7-(2-{4-[(4-{2-[2-(cyanoamino)-4,6-dihydroxypyrimidin-5-yl]diazen-1-yl}benzene)amido]-3-methoxyphenyl}diazen-1-yl)naphthalene-1,3-disulfonate
931-147-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-N,N'-Propylene-bis(4'-aminobenzammonium) sulfate
931-148-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (sulfanediyldibenzene-4,1-diyl)bis(diphenylsulfonium) bis(hexafluoroantimonate) and {2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]phenyl}(diphenyl)sulfonium hexafluoroantimonate
931-161-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Still Bottom Residue from Cumylphenol manufacturing process
931-176-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Still Bottom Residue from Amyl- and Diamylphenol manufacturing process
931-185-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Speedcure S992
931-195-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) with triethanolamine, dimethyl sulphate-quaternized
931-203-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, mono C10-13-alkyl derivs, dist residues, sulfonated
931-206-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of C16-18 (even numbered) fatty acids and dimethyl sulfate and triethanolamine
931-209-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium silicate and titanium oxide matrix doted with vanadium, nickel, and antimony
931-210-9 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of C18 (unsaturated) fatty acids and dimethyl sulfate and triethanolamine
931-216-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium aluminium silicate amorphous glass fibres
931-219-8 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxy-1,3-propanediyl bismethacrylate and 101525-90-0
931-227-1 28497-59-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of pentadecylamine and tridecylamine and 2-Methyldodecylamine and 2-Methyltetradecylamine
931-228-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol and 1,3-Dioxan-4-ol, 5,5-dimethyl-2,6-bis(1-methylethyl)- and isobutyraldehyde
931-239-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of isomers of [2,5,7,8-Tetramethyl-2-4,8,12-trimethyltridecyl]chroman-6-yl] acetate
931-242-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
MK1 Diesel Fuel
931-250-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(decyl and/or dodecyl) benzene-1,2-dicarboxylate
931-251-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Acetone, condensation product with phenol
931-252-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane
931-254-9 64742-49-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes from fluidized Bed combustion coal fired Power stations with and without co-combustion of secondary fuels (biomass; other fuels - to be verified in view of ecotoxicological and toxicological tests)
931-257-5 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropandioic acid nickel salt
931-258-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Product of Semi-Dry Absorption method of Flue Gas Desulphurization (SDA Product)
931-259-6 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, isocyanurate
931-274-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl alkyl-C12-14-(even numbered)-1-aminium chloride
931-275-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkyl derivs., calcium salts (2:1)
931-276-9 114959-46-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of octadec-1-ene and octadec-2-ene and octadec-3-ene
931-279-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of hexadec-1-ene and hexadec-2-ene and hexadec-3-ene
931-280-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18(even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine
931-281-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mixed LOF
931-285-8 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
dialuminium iron tetraoxide, spinel type
931-286-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-15-branched and linear
931-287-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, uretdione
931-288-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C7-C17 odd-numbered, C17-unsatd. alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid
931-291-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
931-292-6 308062-28-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C6-8
931-293-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-branched and linear
931-294-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-((C11-14, C13-rich)oxy)propyl]- branched acetate
931-295-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
931-296-8 97862-59-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, iminooxadiazindione
931-297-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-18 (even numbered), N,N'-ethylenebis
931-299-4 68390-94-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Theobroma, T. Cacao, Malvaceae; powder obtained from grounded nibs (kernel from cocoa beans) pasteurized with steam, dried, fat reduced and pulverized.
931-309-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, isocyanurate type
931-312-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-dichlorobut-2-ene; 3,4-dichlorobut-1-ene
931-313-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Feropur
931-319-1 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-monobranched
931-320-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes (residues), coal
931-322-8 - Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-C12-14-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
931-324-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(3-(dimethylamino)propyl)-C12-14-(even numbered)-alkylamide
931-327-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Activated Carbon - High Density Skeleton
931-328-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)
931-329-6 - Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)
931-330-1 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts
931-333-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Activated Carbon - Low Density Skeleton
931-334-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C12-18(even-numbered) and C18(unsatd.), N,N-bis(hydroxyethyl)
931-335-9 90622-74-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
(3beta)-17-(3-pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-yl acetate compound with (2R,3R)-tartaric acid and methanol (1 : 1 : 1.5)
931-336-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C12-18(even-numbered) and C18(unsatd.), N-hydroxyethyl
931-338-5 90622-77-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-18(even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
931-341-1 68955-55-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium, bis(2-hydroxybenzoato-O1,O2)-, ar,ar'-di-C14-18alkyl derivs.
931-371-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)
931-384-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Crude Tall Oil
931-433-1 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of D-glucitol with C8 – C16 (even-numbered) and C18 unsaturated fatty acids
931-434-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes C20+
931-467-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Phenol, di-alkyl (ten species comprising tetradecyl, hexadecyl, octadecyl, eicosyl substituents) and Phenol, mono-eicosyl and Phenol, mono-hexadecyl and Phenol, mono-octadecyl and Phenol, mono-tetradecyl
931-468-2 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-hydroxy-,C14-18 alkyl derivs.
931-472-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (Z)-1-chloro-1-propene and 2-chloropropane and 2-chloropropene
931-485-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C21-32 linear and branched
931-505-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silver electrolyte
931-506-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts
931-513-6 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C11-12
931-515-7 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C11-12
931-515-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts
931-534-0 68439-57-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bisisopropyl peroxydicarbonate and bis-sec-butyl peroxydicarbonate and isopropyl-sec-butylperoxydicarbonate
931-536-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium C12-14 (even numbered) alkyl sulphates
931-558-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Spent liquor from semi-chemical pulping containing spent inorganic process chemicals and dissolved organic substances originating from the wood raw material
931-583-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Spent liquor from alkaline pulping and bleaching containing spent inorganic process chemicals and dissolved organic substances originating from the cellulosic raw material.
931-584-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C8-18(even-numbered) and C18(unsatd.), N-(2-hydroxypropyl)
931-596-9 1335203-30-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
The product from the burning of a combination of carbonaceous materials.
931-597-4 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead Bullion, Platinum Group Metals rich
931-607-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogenated dimerization products of 1-decene and Reaction products of 1-decene, hydrogenated
931-652-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C13-15 (odd numbered, branched and linear), ethoxylated
931-662-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Materials for reclaim, precious metal production by-products
931-663-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-dichloropropane and 3-chloropropene and 3,3-dichloropropene
931-670-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hexyldecan-1-ol and 2-hexyldodecan-1-ol and 2-octyldecan-1-ol and 2-octyldodecan-1-ol
931-671-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dihydroxy-4-methyl-1-[3-(methylaminio)propyl]pyridine-1-sulfate salt
931-673-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Materials for reclaim, Precious Metals in Bricks, Pots, Crucibles and trays, etc.
931-674-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Syrups, Wheat, Hydrolyzed Starch
931-687-3 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-C18 (even numbered)
931-695-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl
931-700-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diol and 2,4,4-trimethylhexane-1,6-diol
931-714-9 35255-57-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with triethanolamine
931-719-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of lead chloride or lead sulphate with alkaline solution
931-722-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Distillation residue, butyl alcohols production, rectification
931-740-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates
931-745-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene polymerisation (triethylaluminium catalysed), distillation residue, C20-40 fraction
931-746-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium oxide and vanadium dioxide
931-787-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C18 (unsaturated)
931-801-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of soluble nickel salt, cobalt salt, manganese salt with alkalines
931-895-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty alcohols C13-15 (odd numbered, linear and branched), reaction products with ethylene oxide, sodium chloroacetate and ethanolamine
931-915-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono (C12-13-branched and linear alkyl) esters, sodium salts
931-974-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Magnesium hydrogensulphite, Magnesium sulphate and Sulfur dioxide
932-005-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
phthalic anhydride, distillation residues
932-014-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of L-xylo-hex-2-ulosonic acid and ascorbic acid
932-019-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C8-C9, isoalkanes
932-020-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl- and sodium hydroxide
932-051-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Se-Te-Concentrate
932-075-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
932-078-5 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium carbonate and calcium dihydroxide and silicon dioxide
932-084-8 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-(dimethylamino)propyl]-C12-18(even-numbered)-alkylamide
932-121-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-(C11-C14-alkyloxy)propyl]-, branched
932-122-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium dihydroxide precipitated with carbon dioxide during sugar juice purification
932-124-4 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast (Saccharomyces cerevisiae)
932-161-6 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium hydrogensulphite, ammonium sulphite and sulphur dioxide
932-162-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oligomerisation products of ethylene oxide with reaction products of rape oil and ethanolamine
932-164-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast, salt-enriched
932-165-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation, salt-enriched
932-176-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of Corynebacterium glutamicum
932-179-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (<=2.5 moles EO), sulfated, monoisopropanolamine salt
932-185-7 1187742-72-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
vinasses, residue of fermentation
932-215-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt
932-231-6 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C11-12, hydroformylation products, low boiling
932-235-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Slags, steelmaking, elec. furnace (carbon steel production)
932-275-6 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium selenite and sodium sulphate
932-279-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of selenious acid and sulphuric acid
932-280-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Filter cake from enzyme fermentation, consisting of fungal biomass and inorganic filtration aid
932-281-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C13-14, hydroformylation products, low boiling
932-284-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 2,2,4,6,6-pentamethylheptane-4-thiol, 2,3,4,6,6-pentamethylheptane-3-thiol , 2,4,4,6,6-pentamethylheptane-2-thiol, 2,3,4,6,6-pentamethylheptane-2-thiol
932-286-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of glucose and fructose and water
932-346-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl rel-(1R,3R)-3-((1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl rel-(1S,3S)-3-((1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
932-389-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of fusion between 1000°C and 2000°C of aluminium oxide and calcium oxide based raw materials with at least CaO+Al2O3+Fe2O3 > 85%, in which aluminium oxide and calcium oxide in varying amounts are combined in various proportions into a multiphase crystalline matrix.
932-420-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Slags, steelmaking, elec. furnace (stainless/high alloy steel production)
932-476-9 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethane-1,2-diol, reaction products with 2-(chloromethyl)oxirane
932-720-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenolates from Hydrocarbon Resin production
932-728-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, ammonium iron(3+) salt with diammonium sulphate
932-833-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oligomerisation products of 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate and butan-1-ol and pentan-1-ol and 2-ethylhexan-1-ol, allophanate type
933-047-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Gold electrolyte
933-944-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-[2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)ethyl]methacrylamide and methacrylic acid
934-058-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2